Peter Kromans Familietræ

Mathias Frederick Nielsen FyhrAge: 81 years17391820

Name
Mathias Frederick Nielsen Fyhr
Birth March 15, 1739 36 36
Shared note:

Han hedder egentligt Mathias Nielsen Fyhr Ved Maren Mathisdatters fødsel i 1789, får vi at vide at Mathis Fyhrs kones moder er fra Ore. Ved samme fødsel er det underligt at Mathis hustrus navn (Maren Pedersdatter) ikke fremgår (virker som om det er fjernet) Ved Anna Maries død i 1795 får vi første gang i KB dokumentation for at Mathis kalder sig Nielsen (Nielsen Fyhr)

Mathis spilder ikke tiden: Anne Marie Andersdatter dør i oktober 1777 Mathis gifter sig med Maren Hansdatter i februar 1778 Maren Hansdatter dør i februar 1785 Mathis gifter sig med Maren Pedersdatter i juli 1785 Maren Pedersdatter dør i marts 1805 Mathis gifter sig med Anne Andersdatter i maj 1805

I 1787 er Mathias Fyhr husmand. På et tidspunkt imellem 1801 og 1813 ændrer Mathias Fyhr status fra Bonde og gaardbeboer til gårdmand og selvejer.

Fra 1791 er han lægdsrullelfører i Nørre Sandager Sogn (lægd 10 i Ruggaards Amt). Den første af slagsen.

Ved Mathias Fyhrs skifte i 1820 får sønnen Christen Mathiesen ejendomsretten til hele selvejergården, mod at svare gælden, og udrede rentebeløb til sine søskende og svogre.

De 6 arvende (levende) børn er: Margrethe Mathisdatter (min ane) gift med Knud Nielsen Karen Mathisdatter gift med Jørgen Hansen Abelone Mathisdatter gift med Niels Nielsen (senere med Niels Jespersen) Niels Mathisen Hans Mathisen Christen Mathisen

Birth of a sisterAnna Nielsdatter Fyhr
October 28, 1742 (Age 3 years)
Birth of a sisterAnna Dorthea Nielsdatter Fyhr
about 1747 (Age 7 years)

Death of a sisterAnna Nielsdatter Fyhr
October 15, 1747 (Age 8 years)
Death of a paternal grandmotherMaren Povelsdatter
July 19, 1751 (Age 12 years)
Death of a paternal grandfatherHans Nielsen Fyhr
June 14, 1752 (Age 13 years)
Confirmation April 6, 1755 (Age 16 years)
Shared note: Mathias, Nield Fyhrs søn i Esterbølle
Fæsteprotokol
Gyldensten Gods
March 10, 1764 (Age 24 years)
Shared note:

Transkribering af Fæstet: Paa Mit Høygrevelige Herskabs, samt Deres Høygrevelig Excellence, Høyvelbaarne Hr Geheime Raad, Cammer- herre og amtmand, grev Reuss, som oberadministrator for grevskabet Gyldensteen Deres vegne, haver ieg under- skrevne stæd og fæst Lige som ieg og hermed steder og fæster efter ergangen Naadige Approbation af 2den Martii d.a. til Mathias Nielsen Fyhr i Nørre Esterbølle Bye i Sandager Sogn, et Grevskabet tilhørende Huus i bem(eld)te Esterbølle som hands Fader Niels Hansen Fyhr hidtil beboet haver og formedelst Alderdom og Skrøbelighed, imod fire Beboelse for sig og gamle Kone der udi Huuset deres Livstiid afstaaer haver, hvilket Huus med til- liggende Hauge bemelte Mathias Nielsen Fyhr, maae nyde bruge beboe og udi Fæste beholde sin Livstiid saalenge hand i rette tiider erlægger og betaller alle Kongel. Paa- budder, som nu ere eller her efter paabudne vorder, samt til ret(t)e tiider, naar hand derom tilsagt vorder i Gaardens Hauger forret(t)er 1 uggedag ligesom Faderen for samme giort haver, holder Huuset med tilliggende Hauge stedse i god og lov forsvarlig stand, sig allerunderdanigst retter og forholder efter Hans Kongel. Mayst. allernaadigste udgangne Lov og Forordninger, og er sit Høye Herskab og ombetroede Fuldmægtig hørig og lydig alt under hans Fæstes Forbrydelse. Til Indfæstning haver hand be- talt 30 Rdr hvilcke 30 Rdr underdanigst til indtægt .... skal vorde beregnet. Dets til Bekreftelse under min Haand og hostrygte Signete Datum Gyldensteen d. 10de Martii 1764. - Som Fuldmegtig J Hviid (L.S.)

Death of a fatherNiels Hansen Fyhr
October 25, 1764 (Age 25 years)
Death of a motherKaren Pedersdatter
February 3, 1769 (Age 29 years)
MarriageAne Marie HansdatterView this family
Trolovet 2 juni 1769
October 19, 1769 (Age 30 years)
Birth of a daughter
#1
Karen Mathisdatter Fyhr
August 19, 1770 (Age 31 years)
Birth of a son
#2
Mathis Mathiesen Fyhr
March 20, 1771 (Age 32 years)
Birth of a daughter
#3
Margrethe Mathiasdatter Fyhr
March 1, 1772 (Age 32 years)
Birth of a son
#4
Hans Mathisen Fyhr
March 21, 1774 (Age 35 years)
Shared note: Mathis Fyhrs kones moder af Kosterslef er fadder
Death of a sonMathis Mathiesen Fyhr
between 1771 and 1820 (Age 31 years)

Death of a sonHans Mathisen Fyhr
May 8, 1774 (Age 35 years)
Birth of a daughter
#5
Boel Marie Mathisdatter Fyhr
May 7, 1775 (Age 36 years)
Birth of a daughter
#6
Ane Mathisdatter Fyhr
October 12, 1777 (Age 38 years)
Death of a wifeAne Marie Hansdatter
October 18, 1777 (Age 38 years)
MarriageMaren HansdatterView this family
February 27, 1778 (Age 38 years)
Birth of a son
#7
Niels Mathisen Fyhr
November 29, 1778 (Age 39 years)
Death of a sonNiels Mathisen Fyhr
April 30, 1779 (Age 40 years)
Birth of a daughter
#8
Ane Marie Mathisdatter Fyhr
December 31, 1779 (Age 40 years)
Birth of a son
#9
Niels Mathisen Fyhr
September 23, 1781 (Age 42 years)
Birth of a daughter
#10
Abelone Mathisdatter Fyhr
September 7, 1783 (Age 44 years)
Death of a wifeMaren Hansdatter
February 3, 1785 (Age 45 years)
MarriageMaren PedersdatterView this family
July 1, 1785 (Age 46 years)
Birth of a son
#11
Hans Mathiasen Fyhr
February 20, 1786 (Age 46 years)
Census July 1, 1787 (Age 48 years)
Shared note: 1787 Danmark - Udskrift af folketælling - Mathias Frederick Nielsen Fyhr - Husholdning

Mathis Fyhrs familie i 1787 Nørre Sandager, Skovby, Fyn

NavnStilling i familienAlderCivilstandErhverv
Mathias Frederick Nielsen Fyhrhead48GiftLægdsmand (og sikkert Sognefoged)
Maren Pedersdatterhustru24Gift
Ane Mathisdatter Fyhrdatter9
Ane Marie Mathisdatter Fyhrdatter7
Niels Mathisen Fyhrsøn5
Abelone Mathisdatter Fyhrdatter3
Hans Mathiasen Fyhrsøn1

Birth of a son
#12
Peder Mathisen Fyhr
September 30, 1787 (Age 48 years)
Birth of a daughter
#13
Maren Mathisdatter Fyhr
January 25, 1789 (Age 49 years)
Death of a daughterMaren Mathisdatter Fyhr
June 5, 1791 (Age 52 years)
Death of a daughterAne Mathisdatter Fyhr
December 11, 1791 (Age 52 years)
Birth of a son
#14
Christen Mathiasen Fyhr
January 1, 1792 (Age 52 years)
Death of a sonPeder Mathisen Fyhr
February 5, 1793 (Age 53 years)
Marriage of a childJørgen HansenKaren Mathisdatter FyhrView this family
November 15, 1793 (Age 54 years)
Death of a brotherPeder Nielsen Fyhr
February 8, 1794 (Age 54 years)
Death of a daughterAne Marie Mathisdatter Fyhr
March 12, 1794 (Age 54 years)
Birth of a daughter
#15
Anna Marie Mathisdatter Fyhr
November 2, 1794 (Age 55 years)
Marriage of a childKnud NielsenMargrethe Mathiasdatter FyhrView this family
December 19, 1794 (Age 55 years)
Shared note: Knud Nielsen er fra Kosterslev
Death of a daughterAnna Marie Mathisdatter Fyhr
April 19, 1795 (Age 56 years)
Birth of a son
#16
Peder Mathisen Fyhr
May 1, 1796 (Age 57 years)
Birth of a daughter
#17
Anne Marie Mathisdatter Fyhr
August 5, 1798 (Age 59 years)
Death of a daughterBoel Marie Mathisdatter Fyhr
between 1775 and 1820 (Age 35 years)

Death of a sonPeder Mathisen Fyhr
June 2, 1799 (Age 60 years)
Adoption January 1, 1801 (Age 61 years)

Occupation
Lægdsmand (og sikkert Sognefoged)
between 1791 and 1804 (Age 51 years)
Social event January 23, 1801 (Age 61 years)
Shared note:

Transkription: Samme Dag blev en Betler som opholdt sig hos Mathis Fyhr i Nørre Esterbølle begravet i Sandager Kjerkegaard, han var født i Norge og hedte? Terkel Olsen. 60 Aar gammel; han havde været Rytter ved det Jydske Cavallerie .... ..... som hans afsked udviiste?, var Snedker af Profession - han døde meget hastig efter at have opholdt sig 3 Dage i Esterbølle, i Hans Pedersen Huusmands Huus -

Census February 1, 1801 (Age 61 years)
Shared note: 1801 Danmark - Udskrift af folketælling - Mathias Frederick Nielsen Fyhr - Husholdning

Mathis Fyhrs familie i 1801 Nørre Sandager, Skovby, Fyn

NavnStilling i familienAlderCivilstandErhverv
Mathias Frederick Nielsen Fyhrhead61GiftLægdsmand (og sikkert Sognefoged)
Maren Pedersdatterhustru38Gift
Abelone Mathisdatter Fyhrdatter17Ugift
Hans Mathiasen Fyhrsøn14
Christen Mathiasen Fyhrsøn9
Anne Marie Mathisdatter Fyhrdatter2

Death of a daughterAnne Marie Mathisdatter Fyhr
March 31, 1801 (Age 62 years)
Social event April 3, 1801 (Age 62 years)
Shared note:

Transkription: Langfredag d. 3die April blev Indsidder hos Mathis Fyhn i Esterbølle navnlig Peder Andersen begravet i Sandager Kjerkegaard - han var 85 Aar gl. (resten er gæt "ej foretaget ringet eller holdt Tale) Se FT Nørre Sandager 1801 Peder Andersen.Det er konens fader!

Death of a wifeMaren Pedersdatter
March 30, 1805 (Age 66 years)
MarriageAnne AndersdatterView this family
May 5, 1805 (Age 66 years)
Marriage of a childNiels NielsenAbelone Mathisdatter FyhrView this family
January 16, 1808 (Age 68 years)
Marriage of a childNiels Mathisen FyhrAhrngodt Frederiche HenrichsdatterView this family
March 23, 1811 (Age 72 years)
Death of a wifeAnne Andersdatter
August 22, 1813 (Age 74 years)
Marriage of a childChristen Mathiasen FyhrAbelone HjeresdatterView this family
March 1, 1817 (Age 77 years)
Marriage of a childHans Mathiasen FyhrDorthea AndersdatterView this family
May 11, 1817 (Age 78 years)
Skifte 1820 (Age 80 years)
Shared note:

Transkription af skiftet: Repartition eller Berigtigelse Af Skiftet Nr. 76/1820 efter Mathias Nielsen Fyhr af Nørre Esterbølle, sluttet d. 22de Martz 1821. Den 31 October 1820 blev fornævnte Mathias Nielsen Fyhr, ved Døden henkaldet, og da hans Børn af flere Ægteskaber alle vare myndige og (ny side - 148A) nærværende, og den Døde ved Selvejer Testamente af 8de November 1815, have i behørig Tingsvidne- Form er bleven ham meddeelt, havde bestemt at Sønnen Christen Mathisen skulle have hans Eiendoms Gaard, og paa? hvad Maade han skulde ansees for at have indfriet den Kjøbesumma Faderen havde bestemt der- for, saa disse bleve indkaldte og førte. I hvilken Anledning de have erklæret dem misfornøiede med Faderens Bestemmelse fornemmelig med Hensyn paa at Sønnen Christen Mathisen havde udbetalt Broderen Hans Mathisen en betydelig Summa som ingen af den nu kunde vente Erstatninig for, des ?? ?? Skifteforvalteren have begjiert at Gaar- den med alt dens Tilliggende samt Indboe og Besætning skulde tages under Behandling registreres og vurde- res; hvorefter da nærmere vilde fremkomme en ydderligere Paastand for deres formeentlige Rettigheder. - Den 22 Martz d. A. er den for- langte Registrering og Vurdering bleven for- anstaltet, hvorunder Christen Mathisen har frem- lagt de Brevskaber som han formener hjem- ler ham Adkomsten til Gaardeiendommen med hvad samme er til- og underliggende; Ligesom han og særskjilt har erhvervet, mod hvilket hans Med- arvinger Hans Mathisen undtagen, der har faa- et alt hvad han kan tilkomme - har giordt Ind- vending, hvilke dog inden denne Behandling slut- tedes i Mindelighed er bleven afgiordt at fornævnte Christen Mathisen beholder det heele udeelt og uden nogen Proanke af hans Sød- skende naar han tilsvareer Gjelden og udreder de med Behandlingen forbundne Omkostninger samt desuden betaler til: a) Broderen Niels Mathisen rede Pengesedler 70 Rdl - som udtælles d. 11 December d. A., uden foregaa- ende Opsigelse med ½ Aars Rente og Faderens Beenklæder en nye blaae Kjole undtagen? samt et Hængeskab vurderet til - - - - - - - - - 2 - 64 - b) Svogeren Niels Nielsen Svendstrup paa lige Maade til 11 December Termin med ½ Aars Rente - - - - - - - - - 35 - - - - Latris - - - - - 107 Rdl 64 - (ny side - 148B) - Transport - - - 107 Rdl 64 - c) Svogeren Knud Nielsen ??? ??? i Juni Termin 1821 - - - - - - - - - 30 - - - en blaae Eegekiste og en blaae Kjole som var vurderet til - - - - - - - - - 4 - 64 - d) Svogeren Jørgen Hansen Jullerup til 11 Junii 1825? med Renter fra 11 Juni d. A. af i Penge- Sedler - - - - - - - - - 40 - - - TilsammenVahre og Penge for de andre Arvinger Summa - - - - - - - - - 182 Rd 32 sk for hvilke Summer de har begjert denne Skiftebe- handling læst som Udlæg, og tillagt Prioritet næst den i Gaarden nu tinglyste Gjeld af 560 Rdl Sølv, hvilken Prioritetshaveren har tilladt at maae blive staaende d. samme? - Da samtlige fornævnte Arvinger ere myn- dige og nærværende og Sønnen Christen Mathisen ved de her mindelige? ?? i det Heele imod at fuldbyrde de ovenbenævnte Vilkaar intet indretlig? Skifte Sted, hvoraf Sallair og øvrige ??? bli- ver at erlægge. Hvorimod Christen Mathisen bli- ver pligtig at holde Skifteretten anger? og Kravsløs for alt paa den Døde hæftende Gjeld og han og Medar- vinger at være ansvarlige for at der efter Ar- veladeren ei gives fleere Arveberettigede end de nævnte Arveberettigede end de nævnte Personer. H???stchen for denne Behandling der i Ud- skrifts Form bliver at meddele har at udrede føl- gende Rets Udgifter: - I heele tilsammen - - - 23 - 78 - (Opgørelsen har jeg sprunget over) (Ny side - 149A) Transport - Sølv - - 23 Rd 78 sk som efter Cours af 250 giør i Sedler 29 Rd 74 sk (??) hvilket fornævnte Christen Mathisen har at udrede, og saaledes bliver dette Dødsboe ham at overlevere til Eiendom og fuldkommen sin Raadighed, uden videre Adkomst under Vilkaar at han betaler den paa den Døde heftende Gjeld og opfylder de indgangne Forliig, hvormed denne Behandling sluttedes for beskreven at meddeles og tillige at tinglyse. - Lunde Scham og Schoubye Herreders Con- toir d. 22 Martz 1821. - M. Lauritzen.

Death October 31, 1820 (Age 81 years)
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: December 16, 1725Nørre Sandager, Fyn, Denmark
12 years
elder sister
Anna Margreta Nielsdatter Fyhr
Birth: March 2, 1738 35 35Nørre Sandager, Fyn, Denmark
Death: March 23, 1738Nørre Sandager, Fyn, Denmark
-4 years
elder brother
Hans Nielsen Fyhr
Birth: January 24, 1734 31 31Nørre Sandager, Fyn, Denmark
Death: April 4, 1738Nørre Sandager, Fyn, Denmark
14 years
younger sister
-4 years
younger sister
Anna Hansdatters absolvtionAnna Nielsdatter Fyhr
Birth: October 28, 1742 40 40Nørre Sandager, Fyn, Denmark
Death: October 15, 1747Nørre Sandager, Fyn, Denmark
-16 years
elder brother
12 years
himself
-7 years
elder sister
-2 years
elder brother
Hans Nielsen Fyhr
Birth: September 18, 1729 27 27Nørre Sandager, Fyn, Denmark
Death: October 10, 1730Nørre Sandager, Fyn, Denmark
Family with Ane Marie Hansdatter - View this family
himself
wife
Marriage: October 19, 1769Nørre Sandager, Fyn, Denmark
6 years
daughter
2 years
daughter
Ane Mathisdatter Fyhr
Birth: October 12, 1777 38 28Nørre Sandager, Fyn, Denmark
Death: December 11, 1791Nørre Sandager, Fyn, Denmark
-7 years
daughter
18 months
daughter
-11 months
son
Mathis Mathiesen Fyhr
Birth: March 20, 1771 32 22Nørre Sandager, Fyn, Denmark
Death: between 1771 and 1820
3 years
son
Hans Mathisen Fyhr
Birth: March 21, 1774 35 25Nørre Sandager, Fyn, Denmark
Death: May 8, 1774Nørre Sandager, Fyn, Denmark
Family with Maren Hansdatter - View this family
himself
wife
Marriage: February 27, 1778Nørre Sandager, Fyn, Denmark
6 years
daughter
-23 months
son
-3 years
son
Niels Mathisen Fyhr
Birth: November 29, 1778 39 20Nørre Sandager, Fyn, Denmark
Death: April 30, 1779Nørre Sandager, Fyn, Denmark
13 months
daughter
Ane Marie Mathisdatter Fyhr
Birth: December 31, 1779 40 21Nørre Sandager, Fyn, Denmark
Death: March 12, 1794Nørre Sandager, Fyn, Denmark
Family with Maren Pedersdatter - View this family
himself
wife
Marriage: July 1, 1785Sandager, Fyn, Denmark
11 years
son
Peder Mathisen Fyhr
Birth: May 1, 1796 57 33Nørre Sandager, Fyn, Denmark
Death: June 2, 1799Nørre Sandager, Fyn, Denmark
2 years
daughter
Anne Marie Mathisdatter Fyhr
Birth: August 5, 1798 59 35Nørre Sandager, Fyn, Denmark
Death: March 31, 1801Nørre Sandager, Fyn, Denmark
-7 years
son
3 years
daughter
Anna Marie Mathisdatter Fyhr
Birth: November 2, 1794 55 31Nørre Sandager, Fyn, Denmark
Death: April 19, 1795Nørre Sandager, Fyn, Denmark
-9 years
son
3 years
daughter
Maren Mathisdatter Fyhr
Birth: January 25, 1789 49 26Nørre Sandager, Fyn, Denmark
Death: June 5, 1791Nørre Sandager, Fyn, Denmark
-16 months
son
Peder Mathisen Fyhr
Birth: September 30, 1787 48 24Nørre Sandager, Fyn, Denmark
Death: February 5, 1793Nørre Sandager, Fyn, Denmark
Family with Anne Andersdatter - View this family
himself
wife
Marriage: May 5, 1805Grindløse, Fyn, Denmark