Peter Kromans Familietræ

Anna RasmusdatterAge: 70 years17661836

Name
Anna Rasmusdatter
Birth January 19, 1766
Birth of a son
#1
Rasmus Pedersen
November 12, 1787 (Age 21 years)
Birth of a son
#2
Rasmus Pedersen
November 12, 1787 (Age 21 years)
MarriageRasmus HansenView this family
December 12, 1788 (Age 22 years)
Birth of a daughter
#3
Anna Cathrina Rasmusdatter
August 1, 1790 (Age 24 years)
Birth of a son
#4
Hans Rasmussen
August 12, 1792 (Age 26 years)
Birth of a son
#5
Rasmus Rasmussen
March 23, 1794 (Age 28 years)
Birth of a son
#6
Knud Rasmussen
June 12, 1796 (Age 30 years)
Birth of a son
#7
Henrich Rasmussen
September 23, 1798 (Age 32 years)
Census February 1, 1801 (Age 35 years)
Address: Ore
Shared note: 1801 Danmark - Udskrift af folketælling - Rasmus Hansen - Husholdning

Rasmus Hansens familie i 1801 Fyn, Ore

NavnStilling i familienAlderCivilstandErhverv
Rasmus Hansenhead34Gift
Anna Rasmusdatterhustru35Gift
Anna Cathrina Rasmusdatterdatter10Gift
Hans Rasmussensøn8
Rasmus Rasmussensøn6
Knud Rasmussensøn4
Henrich Rasmussensøn2

Birth of a daughter
#8
Anne Rasmusdatter
June 7, 1802 (Age 36 years)
Birth of a daughter
#9
Marie Rasmusdatter
May 12, 1805 (Age 39 years)
Birth of a daughter
#10
Dorthe Marie Rasmusdatter
November 6, 1808 (Age 42 years)
Death of a daughterMarie Rasmusdatter
December 19, 1813 (Age 47 years)
Death of a daughterAnna Cathrina Rasmusdatter
February 12, 1823 (Age 57 years)
Marriage of a childJens JensenAnne RasmusdatterView this family
April 19, 1823 (Age 57 years)
Marriage of a childHenrich RasmussenAnne HansdatterView this family
November 9, 1829 (Age 63 years)
Census February 18, 1834 (Age 68 years)
Address: Ore
Shared note: 1834 Danmark - Udskrift af folketælling - Rasmus Hansen - Husholdning

Rasmus Hansens familie i 1834 Fyn, Ore

NavnAlderCivilstandStilling i familien
Rasmus Hansen67Gifthead
Anna Rasmusdatter68Gifthustru
Rasmus Rasmussen39Ugiftsøn
Dorthe Marie Rasmusdatter25Ugiftdatter

Death of a sonHenrich Rasmussen
July 25, 1835 (Age 69 years)
Death January 25, 1836 (Age 70 years)
Skifte March 14, 1836 (49 days after death)
Shared note:

Her nævnes alle børnene: 1. Hans Rasmussen 2. Rasmus Rasmussen 3. Knud Rasmussen 4. Henrik Rasmussen død, efterlader sig Ane Marie 12, Maren 10 og Marie Cathrine 7 år 5. Ane Cathrine død, efterlader sig Ane Marie ugift, Maren 15 og Ane 13 år (som hun har fået sammen med Jens Jensen) 6. Ane som nu er gift med Jens Jensen 7. Dorthe Marie ugift

Skifte April 21, 1836 (2 months after death)
Shared note:

Skifteslutning beskreven: efter Gaardmand Rasmus Hansens Kone Anne Rasmusdatt- ter af Ørbek. 1836, den 21de April blev paa Gyldensteens Skriverstue i Overværelse af Vidner(n)e Bondesen og Adamsen foretaget Skifte efter Gaardmand Rasmus Hansens Kone Annne Rasmusdatter af Ørbek hvor da vare nær- værende Enkemanden Rasmus Hansen, de myndige Arvinger Huusmand Hans Rasmussen af Skaadstrup, Ungkarl Rasmus Rasmus- sen samt Huusmand Knud Rasmussen begge af Ørbek, Boelsmand og Slagter Jens Jensen af Harritzlev, hvilken sidste som forhen givt med Datteren Anne Cathrine, tillige mødte som Værge for de af ham med hende sammenavlede og ved Registrerings-Forretningen be- nævnte umyndige Arvinger, tillige var mødt som Værge for den Afdøde Arvings Henrik Rasmussens umyndige Børn, disses Steffader, Huusmand og Væver Niels Frederik Nommensen af Kræmmerkrogen paa Bogense Mark, og som Værge for Datteren Dorthe Marie gav Møde Fæstegaardmand Jørgen Knudsen af Ørbek som i denne Andledning lovede at varetage det Fornødne. Mere endsom ved Registeringsforretningen er beskreven Boet til Indtægt erklærede de Tilstædeværende ei at forefindes i Samme; thi bliver sammes Status da saaledes at opgjøre: 1. Indtægt Den paa Boet ved Registeringsforretningen /: vide denne Protocol Pagina 137-138 :/ satte Vurdering - - - - - - - 130 Rdl 4 mk hvorimod kommer til 2. Udgivt 1. Skyldigværende til Datteren Dorthea Marie Rasmus- datter ifølge Obligation af 18de Juni 1835 og tinglæst 9de Januar 1836 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 rd 2. Ditto til Boelsmand Jens Jensen af Harritzlev en Seng eller - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 - 3. Ditto til Sønnen Knud Rasmussens i Ørbek - 30 - 4. Ditto til Herskabet en Restance af Skatter for Januar Qvartal 1836 - - - - - - - - - - - - 11 - 3 - 4 5. Skifteomkostninger. a. Skiftesallaire - - - - - - - - - 1 - 3 - 0 b. Beskrivelsen - - - - - - - - - 1 - 1 - 13 Latteris 2 - 4 - 18 = 281 rd 3 mk 4 sk = 130 rd 4 mk c. Forseglingen - - - - - - - - 5 d. Justitsfondet - - - - - - - - 4 - 5 4/5 e. Kongens Kasse - - - - - - 9 3/5 f. Stemplet Papiir til Skiftebrev bliver ikke at beregne da intet Skiftebrev bliver at beskrive da Boet er Falit # 6 Rbd 5 mk 12 2/5 sk Betalt Summa Udgivt 288 Rbd 3 mk 2/5 sk Paa Grund af forestaaende Opgjørelse, sees saaledes at Intet vil blive at arve, da Boet er Falit. For de paa Boet muelig herefter opstaaende og ved denne Forret- ning uanmeldte Fordringer, lovede Enkemanden at holde Skifteretten Anger- og Kravesløs. Over Stervboegaar- dens Bygninger Besætning og Inventarium forlangte Enkemanden intet Syn, men vilde saa i Tilfælde af Fratræ- delse eller Dødsfald, tilsvare alt overensstemmende med sin Fæstepligt. For Creditorernes Fordringer blev herved ifølge Enkemandens Forlangende, og med deres Samtykke, givet den lovligt Udlæg i Boets registerede og vurderede Eiendele, og hvorunder Naturligviis, Datterens Dorthe Maries Fordring paa 200 Rdl Sedler ogsaa er for- staaet, hvilket endog var Værgens u(d)trykkelige For- langende. Den til Dattren Dorthe Marie udstædte Obligation blev, efter at være forsynet med Fore......gs paateg- ning tilbageleveret hendes Værge Gaardmand Jørgen Knudsen. Den af Boelsmand Jens Jensen i Harritzlev paa Boet havende Fordring lovede Enkemanden at afgjøre senest inden Udgang af November Maaned indeværende Aar, enten med en Seng saaledes som ved den h.... Boet afholdte Registeringsforretning er beskreven, eller ved den for samme anførte Betaling af 40 Rdl Sedler. Skiftet saaledes med samtlige Tilstædeværendes Tilfreds- hed sluttet efter at Enkemanden havde lovet inden 8te Dage at beta- le de anførte Skifteomkostninger.

Div. underskrifter

Family with parents - View this family
father
herself
Family with Rasmus Hansen - View this family
husband
herself
Marriage: December 12, 1788Ore, Fyn, Denmark
20 months
daughter
2 years
son
19 months
son
2 years
son
2 years
son
4 years
daughter
3 years
daughter
Marie Rasmusdatter
Birth: May 12, 1805 39 39Sandager, Fyn, Denmark
Death: December 19, 1813Ore, Fyn, Denmark
4 years
daughter
Family with Peder Hansen - View this family
husband
herself
son
… … + Anna Rasmusdatter - View this family
herself
son