Peter Kromans Familietræ

Anne PedersdatterAge: 54 years17771832

Name
Anne Pedersdatter
Birth November 30, 1777 42 29
Birth of a brotherLars Pedersen
October 8, 1780 (Age 2 years)
Census July 1, 1787 (Age 9 years)
Shared note: 1787 Danmark - Udskrift af folketælling - Peder Larsen - Husholdning

Peder Larsens familie i 1787 Vig, Vig By

NavnStilling i familienAlderCivilstandErhverv
Peder Larsenhead52Gift
Kirsten Alexandersdatterhustru38Gift
Lars Pedersensøn6
Anne Pedersdatterdatter9Gift

Birth of a brotherJens Pedersen
August 24, 1794 (Age 16 years)
Birth of a son
#1
Christian Iversen
October 18, 1801 (Age 23 years)
Birth of a son
#2
Christian Iversen
October 18, 1801 (Age 23 years)
Residence 1801 (Age 23 years)
MarriageHans Peter Linaae (Hans Pedersen fra Linå)View this family
September 8, 1805 (Age 27 years)
Birth of a son
#3
Frederik Hansen
November 21, 1805 (Age 27 years)
Birth of a daughter
#4
Anne Marie Hansdatter
December 26, 1807 (Age 30 years)

Death of a motherKirsten Alexandersdatter
January 8, 1809 (Age 31 years)
Birth of a daughter
#5
Karen Sophie Hansdatter
September 2, 1810 (Age 32 years)
Birth of a daughter
#6
Frederikke Hansdatter
September 25, 1814 (Age 36 years)
Death April 24, 1832 (Age 54 years)
Skifte April 25, 1832 (1 day after death)
Shared note:

Skifte efter Anne Pedersdatter

Image 291 Aar 1832 Onsdagen den 25. April anmeldte Huusmand Hans Peter Linaae af Windekilde at hans Kone Ane Pedersdatter i Gaar aftes ved døden er afgået og efterlader sig følgende Arvinger: A. avlet uden for Ægteskab med Iver Sørensen en søn Christian Iversen 30 Aar gammel. B. i Ægteskab med Enkemanden.- 1 en Søn Frederik Hansen 26 Aar gammel tiener på Høve Mølle, 2 en Datter Ane Marie Hansdatter 24 Aar gammel, ugivt tiener på Adelersborg, 3 en Datter Karen Sophie Hansdatter 21 Aar, ugivt tiener på Adelersborg 4 en Datter Frederikke Hansdatter 17 Aar gammel hjemme

Image 296 Aar 1832 Mandagen den den 7de Maii om formiddagen mødte Sacmester Løschau af Windekilde som beskikket Skifteforvalter for Adelersborg Gods hos Huusmand Hans Peter Linaae ad Windekilde for for at foretage Registrerings og Vurderingsforretning til nærmere Skiftebehandling efter hans Hustrue Ane Pedersdatter som ved døden er afgaaet den 24de forrige Maaned efter skeet anmeldelse. - Ved forretningen var nærværende Enkemanden Hans Peter Linaae som opgave den afdødes arvinger at være: A. avlet uden for Ægteskab med Iver Sørensen en søn Christian Iversen 30 Aar gammel tiener i Svinninge. B. i Ægteskab med Enkemanden.- 1 en Søn Frederik Hansen 26 Aar gammel tiener på Høve Mølle der var mødt, 2 en Datter Ane Marie Hansdatter 24 Aar gammel tiener på Adelersborg, 3 en Datter Karen Sophie Hansdatter 21 Aar tiener på Adelersborg 4 en Datter Frederikke

Image 297

Hansdatter 17 Aar gammel hjemme. Som Tilsynsværge for disse Umyndige blev under Skiftebehandlingen beskikket den afdødes Broder Møller Jens Pedersen af Høve der var mødt og modtog be- skikkelsen. Den myndige Stedsøn Christian Iversen var ikke mødt, men til at iagttage hans tarv blev beskikket førnævnte Møller Jens Pedersen . Som Wurderings og Vitterlighedsmænd havde Skifteforvalteren tiltaget Sognefoged Jens Larsen af Fårevejle Huusmand Peder Larsen af WIndekilde; disse Mænd blev betydet at de havde at ansætte Boets Effekter til sand Værdie, saaledes at de sammen med Lovens Eed tør bekræfte. Derefter blev foretaget følgende Registrering og Vurdering (oplistning af effekter i alt værdi 28Rd 4m 6s) Videre end foranførte regsitrered og vurderede effekter forefandtes ikke og Enkemanden erklærede at han ei er videre tilhørende; Lige herefter fremstod Wurderingsmændende for at bekræfte den af dem afholdte Forretning ved at underskrive Eeds Formularen saaledes Den af os fra dette Stevboes Effekter satte Wurdering have vi bestemt efter vores Samvittighed og bedste Skiønnende, det bekræfte vi hermed saa sandt hiælpe os Gud og Hans Hellige Ord. J Larsen Peter Larsen Enkemanden erklærede at han intet er beskyldig og da ingen havde videre at fremføre blev forretningen sluttet og med Underskrivt bekræftet kl: 11 formiddag. Datum ut supra Hans Peter HPL Linaae Löschau m:f:p Som Tilsynsværge Frederik Hansen Jens Petersen Som Widner og Wurderingsmænd J. Larsen Peter Larsen

Image 311 Aar 1832 Mandagen den 2. Julii om Eftermiddagen Kl: 3 blev holdt Skifteret på Rødegaard af undertegnede Forvalter Løschau som beskikket Skifteforvalter for Adelersborg Gods i Overværelse af Widnerne Fuldmægtig Berg og Contorist Madsen af Windekilde hvorfra blev foretaget Skiftet efter Ane Pedersdatter Huusmand Hans Peter Linaaes Hustru af Windekilde som ved døden afgik den 24de April dette Aar. Enkemanden Hans Peter Linaae som var nærværende anmeldte at Tilsynsværgen Møller Jens Pedersen i Høve er forhindret med Sygdom fra at møde ved denne Skifteforretning og blev i hans sted anført som Tilsynsværge Huusmand Søren Pedersen af Windekilde som var mødt. Den myndige Arving Christian Iversen som var mødt blev giort bekendt med hvad der passerede ved den afholdte Registreringsforretning da han ikke der var nærværende, og han erklærede at han intet imod samme havde at indvende. Sønnen Frederik Hansen var ligeledes mødt Ved Registrerings og Vurderingsforretning af 4. Maii dette Aar er Stervboets Eiendele ærlig værdisat. Videre indtægt vidste ingen at opgive og da Enkemanden erklærede at ville staa til Ansvar for den Gæld der rimeligvis hvile paa Boet saa blev Skiftet optaget til Wurdering og beregnes so som Boets Indtægt O__ paa Boets Effekter satte Wurdering 28Rd 4m 6s Dernæst beregnet som Boets Udgivt (Oplistning af gældsposter i alt 16Rd 4m 11¼s Herunder afholdelse af skiftet. Og omkostninger til begravelse der udgøres af: 16 Potter Brændevin 3 Skp Malt Smør, Brød, etc. Ligkisten I alt 12 Rd) Igjen 11Rd 5m 10¾s Deraf tilfalder Enkemanden Hans Peter Linaae det halve 5Rd 5m 13⅜s Igjen til arv 5Rd 5m 13⅜s Da Boets __ Summa er under 100 dal Sølv bortfalder Afgiften ifølge Lovordningen af 8 Februar 1810. Føranførte arv __ saaledes Christian Iversen 1_4_346/56 Frederik Hansen 1_4_346/56 Ane Marie Hansdatter 5_151/56 Karen Sophie Hansdatter 5_151/56 Frederikke Hansdatter 5_151/56 Balance 5Rd 5m 13⅜s De myndige Arvinger Christian Iversen og Frederik Hansen erklærer at have erholdt fyldestgørelse for den arv som de kan tilkomme efter deres døde Moder, da den de Umyndige tilloddede Arv ikke har den Størrelse at samme henføres under Overfor- mynderiet saa vil den være at anvende til de Umyndiges Fornødenheder under Tilsynsværgens Opsigt.

Enkemanden formaaede ikke i Dag at betale Skiftets Omkostninger men erholdt Credit på samme i 14 Dage og blev for Beløbet ankyndiget Udlæg i Boet. Da ingen havde videre at fremføre blev dette Skifte sluttet og med Underskrivt bekræftet kl: 4 Eftermiddag Datum ut supra Löschau Hans Peter HPL Linaae Christian Iversen Som Tilsynsværge Som Widner m.f.P Søren SPS Pedersen J Berg H Larsen Frederik Hansen (den underskrift er skrevet af ham selv er jeg sikker på J)

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: October 2, 1777Vig, Sjælland, Danmark
3 years
younger brother
14 years
younger brother
-17 years
herself
Family with Hans Peter Linaae (Hans Pedersen fra Linå) - View this family
husband
herself
Marriage: September 8, 1805Fårevejle, Vestsjalland, Denmark
2 years
daughter
7 years
daughter
-9 years
son
5 years
daughter
Family with Iver Sørensen - View this family
husband
herself
son
… … + Anne Pedersdatter - View this family
herself
son
Hans Peter Linaae (Hans Pedersen fra Linå) + Karen Nielsdatter - View this family
husband
husband’s wife
Marriage: June 24, 1832Fårevejle, Vestsjalland, Denmark