Birthe Mylius Grønvold Kromans familietræ

Karen Holm Rold diverse til brug på træ.jpg

Karen Holm RoldAge: 42 years18021844

Name
Karen Holm Rold
Given names
Karen Holm
Surname
Rold
Note:

Historien om Karen Holm Rold

Hvilken vej vinden blæste og hvilke tanker, der løb gennem hovedet på Karen, da hun stod i sit smukke rejsetøj og ventede på båden til København, kan der kun gisnes om.

Mandag d. 8. maj 1826 var rejsepasset udstedt af Frederikshavn Byfoged med følgende bemærkninger:

”Karen Holm Dansk Jomfru Fra Frederikshavn til Kjøge over Kjøbenhavn Erholdt Pas Herfra.”

Om det er samme dag skibet blev entreret for at begynde rejsen mod øst til den store Stad, kan der gisnes om. Det er nok mest sandsynligt, at papirerne først har skullet være helt i orden, inden påmønstring kunne foretages.

Der har imidlertid været tale om en meget lang og strabadserende sejlads. En anden del af slægten har på ca. samme tidspunkt sejlet fra Aalborg til Kalundborg og med endedestination: København. Den tur tog 4 dage, inklusive transport og overnatninger nogle gange på Sjælland.

Den lille jomfru kan have rejst i ensom majestæt, selvom det kan virke usandsynligt dengang. Imidlertid er der ingen efterretninger om i pasprotokollen, at der skulle have været ledsagere til denne tur.

Formentlig har det været planen at komme til huse hos søsteren: Ide Marie Rold, der i 1832 vies til Hans Jacob Mandrup Tønnesen, som var Forpagter på godset Gunderup Hovedgård i Herfølge.

Det fortaber sig imidlertid i det uvisse, hvad der er foregået mellem 1826 og 1832, hvor søsteren ses i Køge Kirke med ægtemanden. Hvem Karen Holm har resideret hos i Køge, og hvorfor at Køge pludselig blev verdens navle efter det nordjyske er et mysterium.

Nordjylland var nemlig stedet, som Karen havde opholdt sig hele sit liv, hvor fødslen af Karen skete i Fladstrand d. 30. oktober 1802.

Forældrene var Henrik Rold, der i en sen alder giftede sig med Kirstine Lovise Todberg, der var 24 år yngre end sin ægtefælle. Henrik Rolds profession var Tolder og Konsumtionsbetjent, født d. 11. maj 1738 i Viborg af forældrene Niels Mouritsen Rold og Kristine Henriksdatter Lassen.

Først i 1790 bliver der maget til, at der kommer ægteskab i stand mellem Rold og Todberg, hvor vielsen foregår i Lendum Kirke, der nød godt af midler doneret af Todbergs stedfader, Godsejeren Peter Thodberg. De to kan naturligvis have været forelskede i hinanden, og der kan også have været tale om praktiske foranstaltninger mellem mennesker fra samme lag i samfundet.

De to lægger sig en lille børneflok til, hvor den ældste datter Petrine fødes i 1791 og efterfølges af Nicoline Kirstine. Christine Lassen Rold bliver det 3. barn i flokken, og Nicolay Rold det 4. De to sidste børn er Ide Marie Rold 1796 og Karen Holm Rold 1802.

Karen var altså sidste skud på stammen, og hun bliver faderløs allerede i 1803, hvor Henrik Rold afgår ved døden.

Tilbage med 4 levende børn (Petrine, Nicolay, Ide Marie og Karen) står Kirstine Lovise Todberg.

I sig selv har det jo været et tab at miste sin ægtemand og faderen til børnene. Imidlertid har familien være bemidlet, og samtidig også tilstedeværende i de rette kredse, hvor der var assistance fra vidende personer med gode økonomiske forhold.

I oktober 1812 er det dog slut, for på det tidspunkt er Kirstine Lovise afgået ved døden, og børnene står alene tilbage uden far og mor.

Det fortælles fra skiftet og senere skrivelser, at det er Agent Bang i Skagen kommer til at varetage børnenes interesser. Herunder fremgår det på et tidspunkt, at Karen blandt andet har været opdraget og optugtet i familien Bang.

Moderens skifte kundgør, at moderen havde været indsat som universalarving efter Familien Hans Jørgen Ancher og dennes hustru Bodel Cathrine Mortensdatter. Der var ligeledes en regning fra Pastor Theller med fokus på omkostninger for kære og pleje af Fru Thodberg og dennes umyndige søn Nicolai. Denne regning stammer fra november 1812.

Mandlige arvelod var det dobbelte af de kvindelige samme. Det betød, at Karens bror Nicolay fik 606 Rigsbankdaler, og døtrene Karen, og hendes søskende hver 303 Rigsbankdaler. Der var altså til en økonomisk god start på tilværelsen.

Det nordjyske opgives altså i 1826, og det er utænkeligt, at Karen blot er rejst ud i verden. Der har været et formål – og der har været en aftale om opholdssted. Det kan være hos relaterede personer fra det nordjyske, der har valgt flytning til Sjælland, eller også andre forbindelser.

Karen ses først igen i kirkebogen i 1833 d. 9. november i Køge, hvor der indgås vielse til Johan Martin Mylius. Altså i dokumenteret form. Ved vielsen mellem jomfru Karen og Cand. Pharm. Johan Christopher Martin von Mylius, deltog Distriktskirurg Westergaard fra Køge og Forpagter Tønnesen på Gunderup som forlovere. Tønnesen var dermed officiel svoger til John Martin. – Vielsen er i øvrigt foregået hjemme i huset efter kongelig bevilling pr. 15. oktober 1833.

Johan Martin Mylius var uddannet Cand. Pharm. og ejede på et tidspunkt en større gård på torvet i Køge. Der var tale om en købmandsforretning, der samtidig solgte hans eget fabrikat, nemlig erstatningskaffe.

I løbet af de næste 11 år føder Karen 5 børn. Den ene af disse Newton William Alfred Mylius dør kun tre måneder gammel i juni 1843. Han efterfølges af Ida Marie Camilla Mylius, der kommer til verden d. 20. august 1844. Forinden er familien beriget med Carl Nicolay Christoffer fra 1834, Lovise Henriette Georgine 1836 og Waldemar Emil 1839.

Der har med andre ord været godt gang og liv i den store købmandsgård, der lå på torvet i Køge.

Idyllen får et punktum d. 29. november 1844, ca. 3 måneder efter fødslen af Ida Marie Camilla. Netop den dag afgår Karen Holm Rold gift Mylius ved døden 42 år gammel efterladende sig ægtemand og 4 levende børn.

Krøllen på historien er, at ved skiftet efter Karen Holm Rold beder ægtefællen om at hensidde i uskiftet bo. Dette ændres dog nogle måneder efter, hvor der så bliver afholdt behørig skifteforretning. På det tidspunkt blev det nemlig aktuelt for Johan Christoffer Martin von Mylius at gifte sig igen.

Diverse
Nygårds Sedler (Diverse)
1801 (Age )

Birth October 30, 1802 64 41
Shared note:

Hjørring, Horns, Fladstrand, 1784-1810F, pagina ulæselig, elektronisk opslag 7, oktober 1802

October 1802, Karen Holm. Fader Inspecteur Rold og Lovise Todberg

DELTAGER I DÅB
DELTAGER I DÅB
October 30, 1802
Attendant: Karen Holm Roldherself
Event October 30, 1802
Death of a fatherHenrik Rold
May 26, 1803 (Age 6 months)
Deltager i skiftebehandling
Deltager i skiftebehandling
October 24, 1812 (Age 9 years)
Attendant: Rasmus Todberguncle
Attendant: Karen Holm Roldherself
OVERFORMYNDERIET
OVERFORMYNDERIET
October 20, 1815 (Age 12 years)
Attendant: Karen Holm Roldherself
Shared note:

Overformynderiet Frederikshavn

Hjørring, Horns Herred, Frederikshavn Byfoged, 1827-1845, pagina 32, opslag 33, sag nr. 254, Petrine Christine Rold, Ide Marie Rold, Karen Holm Rold

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20280352#300399,61854102

• Petrine Cristine Rold:  Arvemidlerne: 181 RBd 88 Mk

 Når og hvorledes indkomne: 1815 den 20 October ved skifte efter Moderen Toldinspekteur Rolds Enke Kirstine Lovise Thodberg af Fladstrand

 Sikkerhedsdokumenterne: 95 RB=94 Sikkerhed ved Handelsbetjent Lønstrups Panteobligation af 6 Marts 1828 læst 12 Marts s.A.

 Det stillede pant: Et ?? paa Frederikshavns Nörregade med Hauge og R? med første prioritet

 Taxation og AssuranceSum: Taxeret ved Skjønsforretning af formelt den 20 Febr. 1828 til 250 RBd assureret for 260 RBd

 Renteafskrivning:

֍ Renter betalt til 13 Juni 1827 ֍ Renter betalt til 13. juni 1828 ֍ Renter betalt til 13. juni 1829 ֍ Renter betalt til 13. juni 1830

 Formyndernes Navne og når udnævnt: Agent Dannebrogsmand Bang, 20. October 1875.

 Anmærkninger: Udgaa? hos Horns Herred Overformynderi ?? afleveret til Frederikshavn ?? Overformyndere ?? ?? ?? vide ?lling af 2 Januar 1834

• Ide Marie Rold:  Arvemidlerne: 207 RBd 38½ Mk

 Når og hvorledes indkomne: 1815 den 20 October ved skifte efter Moderen Toldinspekteur Rolds Enke Kirstine Lovise Thodberg af Fladstrand

 Sikkerhedsdokumenterne: 109 RBd 42 Mk sikkerhed ved Bager Thyring Panteobligation fra Fak? til No. 164, 97 RBd 92½ Mk indestaar hos Assessor Hansen fra F? på No. 164

 Det stillede pant: Fra Fak?ing til No. 164

 Taxation og Assurancesum: Fra Fak?ing til No. 164

 Renteafskrivning:

֍ Renter af Thÿring betalt til 13 Juni 1827 ֍ Renter af Thÿring betalt til 13 Juni 1828 ֍ Renter af Thÿring betalt til 13 Juni 1829 ֍ Renter af Thÿring betalt til 13 Juni 1830

?gl Renter fra Hansen fra Fak?ing til No. 164

 Formyndernes Navne og når udnævnt: Agent Dannebrogsmand Bang, 20. October 1875.

 Anmærkninger: Ingen

• Karen Holm Rold:  Arvemidlerne: 251 RBd 68 Mk

 Når og hvorledes indkomne: 1815 den 20 October ved skifte efter Moderen Toldinspekteur Rolds Enke Kirstine Lovise Thodberg af Fladstrand

 Sikkerhedsdokumenterne: 132 RBd 79 Mk sikkerhed ved Bager Thyrings Obligation for ?? til No. 164. – 118785 indestaaer hos Assessor Hansen fra Frederikshavn ?? No. 164

 Det stillede pant: Fra F?ning til No. 164

 Taxation og Assurancesum: Fra F?ing No. 164

 Renteafskrivning:

֍ Renten af Thyring betalt til 13 Juni 1827 ֍ Renten af Thyring betalt til 13 Juni 1828 ֍ Renten af Thyring betalt til 13 Juni 1829 ֍ Renten af Thyring betalt til 13 Juni 1830

Angl? Hansens R? fra ?? til No. 164

 Formyndernes Navne og når udnævnt: Agent Dannebrogsmand Bang, 20. October 1815.

 Anmærkninger: Ingen

EventMads Rostock Bang
October 20, 1815 (Age 12 years)
EventIde Marie Rold
October 20, 1815 (Age 12 years)
Event October 20, 1815 (Age 12 years)
EventPetrine Kirstine Rold
October 20, 1815 (Age 12 years)
Death of a brotherNicolaÿ Rold
March 7, 1817 (Age 14 years) Age: 23
Cause: Druknet
Note:

Indtægt

Ved Auction den 1. Mai 1817 bortsolgte Løsøre Indbefattet Tillæg 10 ?? for 190 RD ved do den 16 Septbr 1817 over Do og med Indbefattelsen af Do 35 RD Latris 225 RD Transport 225 RD

Krigsraad Stockfleths Gæld til Boet 4 RD Den Afdødes Mødrende Arv 173 RD For en bortsolgt Fordring på Skolelærer Farmer efter Omkostningernes Fradrag 1 RD De paa den Afdøde fundne og forslidte Sedler som blev omvexlede i Banken 7 RD De paa Resten af den Afdødes Mødrendearv af Over ?teur Larsen i Frederikshavn modtagne 159 RD

Summa Indtægt 571 RD

Udgift

Farver Abrahamsen i Sæby hans Fordring 18 RD Skomager Schjoldam Do hans Do 5 RD Soldam I Helsingøer 5 RD Agent M Bang 245 RD StrandingsCommissair Smith Sterwbo 4 RD P. Beck til Brarumgaard 2 RD Forvalter Rasmussen 99 RD Fuldmægtig Møller 0 RD Auctionsomkostninger pa 2de Auctioner 22 RD For 1 Attest ?? Auctionsraad 2 RD

Skifteomkostninger

?? 6 RD Justitshand? 1 RD Kongens Kasse 2 RD 20 pct heraf 0 RD Siftearbeiderne 3 RD For Indkaldense i Aviserne til Credi torerne og Arvinger, Udstædte af den første Skifteforvalter i Boet 8 RD ?? 1 D til nærværende Skifteforsamling 0 RD Ligeledes af fornævnte Skiftefor valter beregnet paa Bekejndtgjørel sen paa Kirkestævne? 2 RD Latris 23 RD 410 RD 571 RD

og af Samme som Porto beregnet 1 RD ?som og senere Porto navnligen gjentagen Correspondance med Skiftefor- valteren i Justitsraad Hansens Bo og Skifteforvalteren i Horns Herred, Om- kostninger paa Penge Transport fra Siidstnævnte og hertil B? m: m: herunder Meddelelse om Skiftets ?? ?? etc. 6 RD 30 RD Summa udgift 441 RD

Boets beholdne Formue 129 RD

Herfra afgaaer 4 ?? Afgifter efter F? af 12 september 1792 5 RD og ½ pc Afgifter efter F? af 8 Febr 1810 0 RD 5 RD Igjen 123,4 RD

Saa udloddes ?? 3de Søsterlodder saaledes

Petrine Rold, Enke efter Krigsassessor Aa gaard 40 RD som med Fø? 1 RD 41 RD

Ida Rold eller hendes Mand Forpagter M Tønnesen 40 RD F? 1 41 RD

Karen Holm Rold, eller hendes Mand Kjøb mand M Mylius 40 RD F? 1 RD 41 RD

Udgjort Summen 123,4 RD

Repræsentative

Saaledes er dette Bo sluttet. Forretningen tilendebragt kl. 5½ Eftermiddag

Underskrifter

??

?? Widner

?? Hoffmann Lars ?? Bæk /:m.f.P.:/

Deltager i skiftebehandling
Deltager i skiftebehandling
1817 (Age 14 years)
Attendant: Karen Holm Roldherself
Confirmation 1818 (Age 15 years)
Shared note:

Hjørring, Horns, Frederikshavn, Konfirmation 1818, Pagina 227-228, opslag 110

Konfirmation 1818

Nr. 33 Karen Holm Rold

Datter af:

Henrik Rold Toldinspect og Hustru Lovise Thodberg Fladstrand

Født 30. Oct. 1803 (!!Alderen er fejlagtigt oplyst. Skal være 30. oktober 1802!!)

Karakterer:

Meget naturligt oplÿst Opførsel: Sædelig

Vaccineret 1817 d. 31. August af Holmann

Pasprotokol
Pasprotokol
May 8, 1826 (Age 23 years)
Shared note:

Hjørring, Horns Herredsfoged, Frederikshavn Byfoged, Pasprotokol, 1817-1827, pagina XX, opslag 83

Nr. 39, 8. maj 1826

Karen Holm Dansk Jomfru Fra Frederikshavn Til Kjøge over Kjøbenhavn Erholdt Pas Herfra

MarriageJohan Martin von MyliusView this family
November 9, 1833 (Age 31 years) Husband: 40 Wife: 31
Census February 18, 1834 (Age 31 years)
Shared note: 1834 Danmark - Udskrift af folketælling - Karen Holm Rold - Husholdning

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=4110#4110,111184 Roskilde, Ramsø, Køge Købstad, Torvet, Matr. nr. 121, pagina 236

NavnAlderCivilstandStilling i familien
Karen Holm Rold31Gifthead
Johan Martin von Mylius34Giftægtemand
Hans Jensen23UgiftHandelsbetjent
Lene Sørensdatter22UgiftTjenestefolk
Johannes Lassen18UgiftTjenestefolk

Familien Johan Christopher Martin Mylius og hustru Karen Rold

Birth of a son
#1
Carl Nicolay Christoffer Mylius
April 11, 1834 (Age 31 years)
Associate: Ide Marie Roldaunt
Birth of a daughter
#2
Lovise Henriette Georgine Mylius
September 17, 1836 (Age 33 years)
Deltager i skiftebehandling
Deltager i skiftebehandling
October 15, 1838 (Age 35 years)
Attendant: Karen Holm Roldherself
Birth of a son
#3
Waldemar Emil Mylius
July 1, 1839 (Age 36 years)
Census February 1, 1840 (Age 37 years)
Shared note: 1840 Danmark - Udskrift af folketælling - Petrine Kirstine Rold - Husholdning

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=5517#5517,128718 Roskilde, Ramsø, Køge Købstad, Torvet, Matr. nr. 119, 120, 121, samt torvets nordre del, pagina 191

NavnAlderCivilstandStilling i familien
Petrine Kirstine Rold48GiftEnke efter Krigsassessor Aagaard - Pensionist
Henrikke Nicolette Jensdatter Aagaard15UgiftHendes datter (alder stemmer ikke med FT - det er dog rette person, der konfirmeres i 1839 i Køge)
Ove Malling Gjersing29UgiftPraktiserende Læge
Nicolay Petersen70GiftSkomagermester
Ane Petersen72GiftHans kone
Johan Martin von Mylius40GiftHead og Købmand
Karen Holm Rold37GiftHans kone
Carl Nicolay Christoffer Mylius5UgiftDeres børn
Lovise Henriette Georgine Mylius3UgiftDeres børn
Waldemar Emil Mylius0UgiftDeres Børn
Christian Knudsen20UgiftLærling
Stine Hansen21UgiftTjenestepige
Johanne Møgelgaard17UgiftTjenestepige
Hans Jensen36UgiftTjenestekarl

Familierne, der er samlet her under matrikel nummer 119, 120 og 121 er Petrine Rold gift Aagaard, søster til Karen Rold. - Datteren Henrikke Nicolette er fejlagtig opført i FT som værende 18 år. Hun er født i 1824 i Furryby i Hjørring, og formentlig opkaldt efter faderen Henrik. - Henrikke bliver konfirmeret i Køge i 1839.

Birth of a son
#4
Newton William Alfred Mylius
March 20, 1843 (Age 40 years)
Death of a sonNewton William Alfred Mylius
June 16, 1843 (Age 40 years)
Birth of a daughter
#5
Ida Marie Camilla Mylius
August 20, 1844 (Age 41 years)
Associate: Ide Marie Roldaunt
Deltager i skiftebehandling
Deltager i skiftebehandling
November 29, 1844 (on the date of death)
Death November 29, 1844 (Age 42 years)
Probate November 29, 1844 (on the date of death)
Attendant: Waldemar Emil Myliusson
Shared note:

Roskilde, Ramsø, Køge, Køge Byfoged, Skifteprotokol, 1845-1852, nr. 38, d. 16. juli 1845, pagina 16b, opslag 18 (fortsættelse fra den tidligere bog fra pagina 435b (dødsanmeldelsen og anmodningen om at sidde i uskiftet bo)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=15241100#133160,33390136

No 38- 1844 – vide det ældre Skiftesag: fol 435b

Samfrændeskifte i Stervboet efter Madam Karen Mÿlius født Rold af Kjøge

Aar 1845, den 16de Jüli, mödte Undertegnede Kjøbmand

B. Bøgild og L. J. Tvermoes efter begjæring af Enkemand Kjøbmand Martin Myliüs af Kjøge, paa sammes Bopæl, for i ifølge ?meldelde ?? af 12te Januar fra Kjøge, Kjøbstads Magistrat at afholde Skifte efter bemeldte Enkemands afdøde Huustru Karen Mÿlius født Rold, i medfør af den ham under 31de December 1844 allernaadigst meddelte Bewilling, hvilken, tilligemed ?? ?? ovenmeldte, paa en Reqvisition af 8. de Juli d: ??. tegnede til meldelse saavelsom Beskikkelse af samme Dag for Hr. ?? ?? og B?g?rm?ster Lassen her af Bÿen til at varetage Wærge maalet for afdøde Karen Mÿlius født Rolds umyndige Børn i stedet for Børnenes næste og nærmeste Wærge, Forpagter Tønnesen paa Gunderup – og lyder hver for sig saaledes:

B? ?? er indført i den ældre Skifteprotocol for 1845 folio 446b

No. 4

Da jeg i Overensstemmelse med den mig allernaadigst meddelte Bewilling af 31te December f. 26. ?? besluttet at skifte og dele med mine Børn, ?? tillader jeg mig herved den frihed at anmode Deres welbaarenhed om at udmelde 2de Mænd til Samfrænder ligesom jeg ogsaa maa udbede, at et behageligen vilde udnævne en Wærge for mine Børn, eftersom den ?ste Mand? ?? paa Møder ?? staaae ?? nærmest i denne egenskab – nemlig Forpagter Tön nesen paa Gunderup, der er givt med min afdøde Kones Søster. – Tillige er min Creditor og som saadan formentlig ikke vil kunde varetage den ?? han som Wærge under Skiftet har at paa see for mine Børn.

Kjøge, den 8de Juli 1845

Ærbødigst M. Myliüs

Hr. Justitsraad Brorson i Kjöge

I ?? Anledning af ovenstaaende Begjæring, bliver Kjøbmand og F?d for Borg? samt ?? i Kjöge, Hr. B. Bögild og Kjøbmand Hr. L. G. Tvermoes ?? herved Beskikkede til, som Samfræn der, at Behandle og slutte afgangen Karen Mÿlius født Rold, og hendes efterlevende Mand, Kjøbmand M. Mÿlius, Deres fælleds B? S¨øn Beskikked og Hr. Brandinspecteur og Bagermester Lassen til, som Wærge for de umÿndige Arvinger, at varetage disse Tarv under Skiftet.

Saavel samfræn? som Wærgen have i øvrigt at udfør de Forretninger, hvortil de herved er Beskikkede, efter bedste Ævner be? og overensstemmende med Lov og Anordninger, nem lig Forr? 23de August 1793 og 28de August 1816

Kjøge den 12te Juli 1845

(pagina 17b - https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=15241100#133160,33390137)

Enkemanden, Kjøbmand Martin Mÿlius, hans ?? den be skikkede Wærge for de umÿndige, Brandinspecteur og Bager Las sen, vare begge personligt tilstede, og førstnævnte opgav at hans og nævnte afdøde Kones følleds sammenavlede levende Børn er:

  1. en Søn, Carl Nicolai Mylius, 11 Aar
  2. en Datter, Lovise Henriette Georgine Mylius, 8 Aar
  3. en Søn Waldemar Emil Mylius, 6 Aar
  4. en Datter Ida Chamilla Mylius, 1 Aar

dernæst anmeldte Enkemanden at Boet har

1) Følgende Formue

a. Eiendommen Matr. No. 119.120 og 121 paa Hjørnet af Kjø ge Kjöbsplads Torv og Nyportstræde, hvilken Eiendoms gaard som han Beboer med ?? Kakkelovne, Inventarium og øwrigt tilhörende og tilliggende blev ansat til Wærdi RbD: 3.500 b. Varer samt handels og fabriks Inventarium RbD: 5.100 c. Sølvtøi, Meubler, Sengeklæder, Linned og ander Huus- ?? Effecter af wærdi RbD 1.150 d. Udestaaende Tilgodehavende og Kontanter RbD 872

Boets samlede Formue RbD 10.622

2) Følgende Gjeld

a. Prioriteter i den første Eiendomsgaard samt Warer og Effecter i efter tinglæste pante obligationer samt andre forskrivninger og gjeldsbeviser til Beløb RbD 5.000 b. Wexel og Boggjeld for Varer RbD 5.644

Boets samlede Gjeld RbD 10.644

Altsaa bliver Boets Underballance RbD 22

Wærgen erklærede, at han, efter den temmelig nære Kundskab han havde til Boets Forfatning, intet havde at ?? imod En kemandens Opgiwelse af dets Formue, samt dets Gjeld og Besværing, men holdt sig owerbewiist om, at han havde hand let efter Samvittighed og bedste Owerbewiisning og Samfræn derne vide eiheller Noget med denne Angiwelse at bemærke.

Som følge heraf blev Boet fallit og Intet at Arve. Enkeman den lovede imidlertid paa Anfordring at betale alle i Skif teomkostningerne som tilkomme den ordinære Skifteret ?? paa ?? og Justits?, Samuelsen det fornødne st? ?? med widere, efter Regning, ligesom og at underholde og klæde Børnene samt at give dem en god og anstændig Opdragelse indtil de kunne forsørge dem selv. Endeligen forpligtede Enke manden sig til at holde Underskrive?, som hans for?ttet dette Skifte, fri for al Ansvar og Tiltale.

Saaledes sluttes og bekræfter denne Skifteslutning med vore Hænders Underskrivter og hostrÿkte Segl

Som Samfrænder:

B. Bøgild og F. J. Tvermoes

Som Børnenes Værge

Lassen

og M. Mÿlius
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: October 22, 1790Hjørring, Horns, Lendum
1 year
elder sister
14 months
elder sister
Nicoline Kirstine Rold
Birth: December 19, 1792 54 31Fladstrand, Denmark
Death: February 25, 1793Fladstrand
18 months
elder sister
Christine Lassen Rold
Birth: June 20, 1794 56 33Fladstrand, Denmark
Death: September 9, 1794Fladstrand
17 months
elder brother
Nicolay Rold diverse til brug på træ hovedfoto.jpgNicolaÿ Rold
Birth: November 15, 1795 57 34Fladstrand, Denmark
Death: March 7, 1817Hjørring, Dronninglund, Sæby
1 year
elder sister
Ide Marie Rold
Birth: November 20, 1796 58 35Fladstrand, Denmark
Death: January 16, 1875Ringsted, Sjælland, Danmark
6 years
herself
Family with Johan Martin von Mylius - View this family
husband
herself
Marriage: November 9, 1833Roskilde, Ramsø, Køge
9 years
son
Newton William Alfred Mylius
Birth: March 20, 1843 43 40Køge, Køge Kirke, Denmark
Death: June 16, 1843Køge, Køge Kirke, Denmark
-4 years
son
-3 years
daughter
-2 years
son
10 years
daughter
Johan Martin von Mylius + Lovise Charlotte Schwings - View this family
husband
husband’s wife
Marriage: September 26, 1845Køge, Køge Kirke, Denmark
3 years
step-daughter
Natalia Adolphine Caroline Mylius
Birth: June 28, 1848 48 44Køge, Køge Kirke, Denmark
Death: July 29, 1848Køge, Køge Kirke, Denmark

Birth

Hjørring, Horns, Fladstrand, 1784-1810F, pagina ulæselig, elektronisk opslag 7, oktober 1802

October 1802, Karen Holm. Fader Inspecteur Rold og Lovise Todberg

Birth

Hjørring, Horns, Fladstrand, 1791-1814, pagina 94, opslag 56 d. 30. oktober 1802

Født 30 Octob Hiemedøbt confirm: 30 jan 1803

Karen Holm - Foræld: Hr. Inspecteur Rold og Hustr: Lovisa Todberg - Hr. ?? Smith paa Bannerslund Hr. Feuveise i Fladstrand og Burchard Todberg og Thrane - Moderen introd: 30 nov 1802

OVERFORMYNDERIET

Overformynderiet Frederikshavn

Hjørring, Horns Herred, Frederikshavn Byfoged, 1827-1845, pagina 32, opslag 33, sag nr. 254, Petrine Christine Rold, Ide Marie Rold, Karen Holm Rold

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20280352#300399,61854102

• Petrine Cristine Rold:  Arvemidlerne: 181 RBd 88 Mk

 Når og hvorledes indkomne: 1815 den 20 October ved skifte efter Moderen Toldinspekteur Rolds Enke Kirstine Lovise Thodberg af Fladstrand

 Sikkerhedsdokumenterne: 95 RB=94 Sikkerhed ved Handelsbetjent Lønstrups Panteobligation af 6 Marts 1828 læst 12 Marts s.A.

 Det stillede pant: Et ?? paa Frederikshavns Nörregade med Hauge og R? med første prioritet

 Taxation og AssuranceSum: Taxeret ved Skjønsforretning af formelt den 20 Febr. 1828 til 250 RBd assureret for 260 RBd

 Renteafskrivning:

֍ Renter betalt til 13 Juni 1827 ֍ Renter betalt til 13. juni 1828 ֍ Renter betalt til 13. juni 1829 ֍ Renter betalt til 13. juni 1830

 Formyndernes Navne og når udnævnt: Agent Dannebrogsmand Bang, 20. October 1875.

 Anmærkninger: Udgaa? hos Horns Herred Overformynderi ?? afleveret til Frederikshavn ?? Overformyndere ?? ?? ?? vide ?lling af 2 Januar 1834

• Ide Marie Rold:  Arvemidlerne: 207 RBd 38½ Mk

 Når og hvorledes indkomne: 1815 den 20 October ved skifte efter Moderen Toldinspekteur Rolds Enke Kirstine Lovise Thodberg af Fladstrand

 Sikkerhedsdokumenterne: 109 RBd 42 Mk sikkerhed ved Bager Thyring Panteobligation fra Fak? til No. 164, 97 RBd 92½ Mk indestaar hos Assessor Hansen fra F? på No. 164

 Det stillede pant: Fra Fak?ing til No. 164

 Taxation og Assurancesum: Fra Fak?ing til No. 164

 Renteafskrivning:

֍ Renter af Thÿring betalt til 13 Juni 1827 ֍ Renter af Thÿring betalt til 13 Juni 1828 ֍ Renter af Thÿring betalt til 13 Juni 1829 ֍ Renter af Thÿring betalt til 13 Juni 1830

?gl Renter fra Hansen fra Fak?ing til No. 164

 Formyndernes Navne og når udnævnt: Agent Dannebrogsmand Bang, 20. October 1875.

 Anmærkninger: Ingen

• Karen Holm Rold:  Arvemidlerne: 251 RBd 68 Mk

 Når og hvorledes indkomne: 1815 den 20 October ved skifte efter Moderen Toldinspekteur Rolds Enke Kirstine Lovise Thodberg af Fladstrand

 Sikkerhedsdokumenterne: 132 RBd 79 Mk sikkerhed ved Bager Thyrings Obligation for ?? til No. 164. – 118785 indestaaer hos Assessor Hansen fra Frederikshavn ?? No. 164

 Det stillede pant: Fra F?ning til No. 164

 Taxation og Assurancesum: Fra F?ing No. 164

 Renteafskrivning:

֍ Renten af Thyring betalt til 13 Juni 1827 ֍ Renten af Thyring betalt til 13 Juni 1828 ֍ Renten af Thyring betalt til 13 Juni 1829 ֍ Renten af Thyring betalt til 13 Juni 1830

Angl? Hansens R? fra ?? til No. 164

 Formyndernes Navne og når udnævnt: Agent Dannebrogsmand Bang, 20. October 1815.

 Anmærkninger: Ingen

Confirmation

Hjørring, Horns, Frederikshavn, Konfirmation 1818, Pagina 227-228, opslag 110

Konfirmation 1818

Nr. 33 Karen Holm Rold

Datter af:

Henrik Rold Toldinspect og Hustru Lovise Thodberg Fladstrand

Født 30. Oct. 1803 (!!Alderen er fejlagtigt oplyst. Skal være 30. oktober 1802!!)

Karakterer:

Meget naturligt oplÿst Opførsel: Sædelig

Vaccineret 1817 d. 31. August af Holmann

Pasprotokol

Hjørring, Horns Herredsfoged, Frederikshavn Byfoged, Pasprotokol, 1817-1827, pagina XX, opslag 83

Nr. 39, 8. maj 1826

Karen Holm Dansk Jomfru Fra Frederikshavn Til Kjøge over Kjøbenhavn Erholdt Pas Herfra

Marriage

Roskilde, Ramsø, Køge, 1827-1843, pagina 612, opslag 430, d. 9. november 1833

Brudgom

Ungkarl Johan Christopher Martin Myliüs, 34 Aar gammel, Cand: phar: Kjøb mand i Kjøge

Bruden:

Jomfru Karen Rold 31 Aar gammel i Kjøge

Forlovere:

Districtschirurg We stergaard i Kjøge og Forpagter Tønnesen paa Gunderup

Vielsesdato 9. november 1833

Viet:

Hjemme iføl ge Kgl. Bevilling af 15de Octbr 1833

Census1834 Danmark - Udskrift af folketælling - Karen Holm Rold - Husholdning

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=4110#4110,111184 Roskilde, Ramsø, Køge Købstad, Torvet, Matr. nr. 121, pagina 236

NavnAlderCivilstandStilling i familien
Karen Holm Rold31Gifthead
Johan Martin von Mylius34Giftægtemand
Hans Jensen23UgiftHandelsbetjent
Lene Sørensdatter22UgiftTjenestefolk
Johannes Lassen18UgiftTjenestefolk

Familien Johan Christopher Martin Mylius og hustru Karen Rold

Census1840 Danmark - Udskrift af folketælling - Petrine Kirstine Rold - Husholdning

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=5517#5517,128718 Roskilde, Ramsø, Køge Købstad, Torvet, Matr. nr. 119, 120, 121, samt torvets nordre del, pagina 191

NavnAlderCivilstandStilling i familien
Petrine Kirstine Rold48GiftEnke efter Krigsassessor Aagaard - Pensionist
Henrikke Nicolette Jensdatter Aagaard15UgiftHendes datter (alder stemmer ikke med FT - det er dog rette person, der konfirmeres i 1839 i Køge)
Ove Malling Gjersing29UgiftPraktiserende Læge
Nicolay Petersen70GiftSkomagermester
Ane Petersen72GiftHans kone
Johan Martin von Mylius40GiftHead og Købmand
Karen Holm Rold37GiftHans kone
Carl Nicolay Christoffer Mylius5UgiftDeres børn
Lovise Henriette Georgine Mylius3UgiftDeres børn
Waldemar Emil Mylius0UgiftDeres Børn
Christian Knudsen20UgiftLærling
Stine Hansen21UgiftTjenestepige
Johanne Møgelgaard17UgiftTjenestepige
Hans Jensen36UgiftTjenestekarl

Familierne, der er samlet her under matrikel nummer 119, 120 og 121 er Petrine Rold gift Aagaard, søster til Karen Rold. - Datteren Henrikke Nicolette er fejlagtig opført i FT som værende 18 år. Hun er født i 1824 i Furryby i Hjørring, og formentlig opkaldt efter faderen Henrik. - Henrikke bliver konfirmeret i Køge i 1839.

Name

Historien om Karen Holm Rold

Hvilken vej vinden blæste og hvilke tanker, der løb gennem hovedet på Karen, da hun stod i sit smukke rejsetøj og ventede på båden til København, kan der kun gisnes om.

Mandag d. 8. maj 1826 var rejsepasset udstedt af Frederikshavn Byfoged med følgende bemærkninger:

”Karen Holm Dansk Jomfru Fra Frederikshavn til Kjøge over Kjøbenhavn Erholdt Pas Herfra.”

Om det er samme dag skibet blev entreret for at begynde rejsen mod øst til den store Stad, kan der gisnes om. Det er nok mest sandsynligt, at papirerne først har skullet være helt i orden, inden påmønstring kunne foretages.

Der har imidlertid været tale om en meget lang og strabadserende sejlads. En anden del af slægten har på ca. samme tidspunkt sejlet fra Aalborg til Kalundborg og med endedestination: København. Den tur tog 4 dage, inklusive transport og overnatninger nogle gange på Sjælland.

Den lille jomfru kan have rejst i ensom majestæt, selvom det kan virke usandsynligt dengang. Imidlertid er der ingen efterretninger om i pasprotokollen, at der skulle have været ledsagere til denne tur.

Formentlig har det været planen at komme til huse hos søsteren: Ide Marie Rold, der i 1832 vies til Hans Jacob Mandrup Tønnesen, som var Forpagter på godset Gunderup Hovedgård i Herfølge.

Det fortaber sig imidlertid i det uvisse, hvad der er foregået mellem 1826 og 1832, hvor søsteren ses i Køge Kirke med ægtemanden. Hvem Karen Holm har resideret hos i Køge, og hvorfor at Køge pludselig blev verdens navle efter det nordjyske er et mysterium.

Nordjylland var nemlig stedet, som Karen havde opholdt sig hele sit liv, hvor fødslen af Karen skete i Fladstrand d. 30. oktober 1802.

Forældrene var Henrik Rold, der i en sen alder giftede sig med Kirstine Lovise Todberg, der var 24 år yngre end sin ægtefælle. Henrik Rolds profession var Tolder og Konsumtionsbetjent, født d. 11. maj 1738 i Viborg af forældrene Niels Mouritsen Rold og Kristine Henriksdatter Lassen.

Først i 1790 bliver der maget til, at der kommer ægteskab i stand mellem Rold og Todberg, hvor vielsen foregår i Lendum Kirke, der nød godt af midler doneret af Todbergs stedfader, Godsejeren Peter Thodberg. De to kan naturligvis have været forelskede i hinanden, og der kan også have været tale om praktiske foranstaltninger mellem mennesker fra samme lag i samfundet.

De to lægger sig en lille børneflok til, hvor den ældste datter Petrine fødes i 1791 og efterfølges af Nicoline Kirstine. Christine Lassen Rold bliver det 3. barn i flokken, og Nicolay Rold det 4. De to sidste børn er Ide Marie Rold 1796 og Karen Holm Rold 1802.

Karen var altså sidste skud på stammen, og hun bliver faderløs allerede i 1803, hvor Henrik Rold afgår ved døden.

Tilbage med 4 levende børn (Petrine, Nicolay, Ide Marie og Karen) står Kirstine Lovise Todberg.

I sig selv har det jo været et tab at miste sin ægtemand og faderen til børnene. Imidlertid har familien være bemidlet, og samtidig også tilstedeværende i de rette kredse, hvor der var assistance fra vidende personer med gode økonomiske forhold.

I oktober 1812 er det dog slut, for på det tidspunkt er Kirstine Lovise afgået ved døden, og børnene står alene tilbage uden far og mor.

Det fortælles fra skiftet og senere skrivelser, at det er Agent Bang i Skagen kommer til at varetage børnenes interesser. Herunder fremgår det på et tidspunkt, at Karen blandt andet har været opdraget og optugtet i familien Bang.

Moderens skifte kundgør, at moderen havde været indsat som universalarving efter Familien Hans Jørgen Ancher og dennes hustru Bodel Cathrine Mortensdatter. Der var ligeledes en regning fra Pastor Theller med fokus på omkostninger for kære og pleje af Fru Thodberg og dennes umyndige søn Nicolai. Denne regning stammer fra november 1812.

Mandlige arvelod var det dobbelte af de kvindelige samme. Det betød, at Karens bror Nicolay fik 606 Rigsbankdaler, og døtrene Karen, og hendes søskende hver 303 Rigsbankdaler. Der var altså til en økonomisk god start på tilværelsen.

Det nordjyske opgives altså i 1826, og det er utænkeligt, at Karen blot er rejst ud i verden. Der har været et formål – og der har været en aftale om opholdssted. Det kan være hos relaterede personer fra det nordjyske, der har valgt flytning til Sjælland, eller også andre forbindelser.

Karen ses først igen i kirkebogen i 1833 d. 9. november i Køge, hvor der indgås vielse til Johan Martin Mylius. Altså i dokumenteret form. Ved vielsen mellem jomfru Karen og Cand. Pharm. Johan Christopher Martin von Mylius, deltog Distriktskirurg Westergaard fra Køge og Forpagter Tønnesen på Gunderup som forlovere. Tønnesen var dermed officiel svoger til John Martin. – Vielsen er i øvrigt foregået hjemme i huset efter kongelig bevilling pr. 15. oktober 1833.

Johan Martin Mylius var uddannet Cand. Pharm. og ejede på et tidspunkt en større gård på torvet i Køge. Der var tale om en købmandsforretning, der samtidig solgte hans eget fabrikat, nemlig erstatningskaffe.

I løbet af de næste 11 år føder Karen 5 børn. Den ene af disse Newton William Alfred Mylius dør kun tre måneder gammel i juni 1843. Han efterfølges af Ida Marie Camilla Mylius, der kommer til verden d. 20. august 1844. Forinden er familien beriget med Carl Nicolay Christoffer fra 1834, Lovise Henriette Georgine 1836 og Waldemar Emil 1839.

Der har med andre ord været godt gang og liv i den store købmandsgård, der lå på torvet i Køge.

Idyllen får et punktum d. 29. november 1844, ca. 3 måneder efter fødslen af Ida Marie Camilla. Netop den dag afgår Karen Holm Rold gift Mylius ved døden 42 år gammel efterladende sig ægtemand og 4 levende børn.

Krøllen på historien er, at ved skiftet efter Karen Holm Rold beder ægtefællen om at hensidde i uskiftet bo. Dette ændres dog nogle måneder efter, hvor der så bliver afholdt behørig skifteforretning. På det tidspunkt blev det nemlig aktuelt for Johan Christoffer Martin von Mylius at gifte sig igen.

Probate

Roskilde, Ramsø, Køge, Køge Byfoged, Skifteprotokol, 1845-1852, nr. 38, d. 16. juli 1845, pagina 16b, opslag 18 (fortsættelse fra den tidligere bog fra pagina 435b (dødsanmeldelsen og anmodningen om at sidde i uskiftet bo)

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=15241100#133160,33390136

No 38- 1844 – vide det ældre Skiftesag: fol 435b

Samfrændeskifte i Stervboet efter Madam Karen Mÿlius født Rold af Kjøge

Aar 1845, den 16de Jüli, mödte Undertegnede Kjøbmand

B. Bøgild og L. J. Tvermoes efter begjæring af Enkemand Kjøbmand Martin Myliüs af Kjøge, paa sammes Bopæl, for i ifølge ?meldelde ?? af 12te Januar fra Kjøge, Kjøbstads Magistrat at afholde Skifte efter bemeldte Enkemands afdøde Huustru Karen Mÿlius født Rold, i medfør af den ham under 31de December 1844 allernaadigst meddelte Bewilling, hvilken, tilligemed ?? ?? ovenmeldte, paa en Reqvisition af 8. de Juli d: ??. tegnede til meldelse saavelsom Beskikkelse af samme Dag for Hr. ?? ?? og B?g?rm?ster Lassen her af Bÿen til at varetage Wærge maalet for afdøde Karen Mÿlius født Rolds umyndige Børn i stedet for Børnenes næste og nærmeste Wærge, Forpagter Tønnesen paa Gunderup – og lyder hver for sig saaledes:

B? ?? er indført i den ældre Skifteprotocol for 1845 folio 446b

No. 4

Da jeg i Overensstemmelse med den mig allernaadigst meddelte Bewilling af 31te December f. 26. ?? besluttet at skifte og dele med mine Børn, ?? tillader jeg mig herved den frihed at anmode Deres welbaarenhed om at udmelde 2de Mænd til Samfrænder ligesom jeg ogsaa maa udbede, at et behageligen vilde udnævne en Wærge for mine Børn, eftersom den ?ste Mand? ?? paa Møder ?? staaae ?? nærmest i denne egenskab – nemlig Forpagter Tön nesen paa Gunderup, der er givt med min afdøde Kones Søster. – Tillige er min Creditor og som saadan formentlig ikke vil kunde varetage den ?? han som Wærge under Skiftet har at paa see for mine Børn.

Kjøge, den 8de Juli 1845

Ærbødigst M. Myliüs

Hr. Justitsraad Brorson i Kjöge

I ?? Anledning af ovenstaaende Begjæring, bliver Kjøbmand og F?d for Borg? samt ?? i Kjöge, Hr. B. Bögild og Kjøbmand Hr. L. G. Tvermoes ?? herved Beskikkede til, som Samfræn der, at Behandle og slutte afgangen Karen Mÿlius født Rold, og hendes efterlevende Mand, Kjøbmand M. Mÿlius, Deres fælleds B? S¨øn Beskikked og Hr. Brandinspecteur og Bagermester Lassen til, som Wærge for de umÿndige Arvinger, at varetage disse Tarv under Skiftet.

Saavel samfræn? som Wærgen have i øvrigt at udfør de Forretninger, hvortil de herved er Beskikkede, efter bedste Ævner be? og overensstemmende med Lov og Anordninger, nem lig Forr? 23de August 1793 og 28de August 1816

Kjøge den 12te Juli 1845

(pagina 17b - https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=15241100#133160,33390137)

Enkemanden, Kjøbmand Martin Mÿlius, hans ?? den be skikkede Wærge for de umÿndige, Brandinspecteur og Bager Las sen, vare begge personligt tilstede, og førstnævnte opgav at hans og nævnte afdøde Kones følleds sammenavlede levende Børn er:

  1. en Søn, Carl Nicolai Mylius, 11 Aar
  2. en Datter, Lovise Henriette Georgine Mylius, 8 Aar
  3. en Søn Waldemar Emil Mylius, 6 Aar
  4. en Datter Ida Chamilla Mylius, 1 Aar

dernæst anmeldte Enkemanden at Boet har

1) Følgende Formue

a. Eiendommen Matr. No. 119.120 og 121 paa Hjørnet af Kjø ge Kjöbsplads Torv og Nyportstræde, hvilken Eiendoms gaard som han Beboer med ?? Kakkelovne, Inventarium og øwrigt tilhörende og tilliggende blev ansat til Wærdi RbD: 3.500 b. Varer samt handels og fabriks Inventarium RbD: 5.100 c. Sølvtøi, Meubler, Sengeklæder, Linned og ander Huus- ?? Effecter af wærdi RbD 1.150 d. Udestaaende Tilgodehavende og Kontanter RbD 872

Boets samlede Formue RbD 10.622

2) Følgende Gjeld

a. Prioriteter i den første Eiendomsgaard samt Warer og Effecter i efter tinglæste pante obligationer samt andre forskrivninger og gjeldsbeviser til Beløb RbD 5.000 b. Wexel og Boggjeld for Varer RbD 5.644

Boets samlede Gjeld RbD 10.644

Altsaa bliver Boets Underballance RbD 22

Wærgen erklærede, at han, efter den temmelig nære Kundskab han havde til Boets Forfatning, intet havde at ?? imod En kemandens Opgiwelse af dets Formue, samt dets Gjeld og Besværing, men holdt sig owerbewiist om, at han havde hand let efter Samvittighed og bedste Owerbewiisning og Samfræn derne vide eiheller Noget med denne Angiwelse at bemærke.

Som følge heraf blev Boet fallit og Intet at Arve. Enkeman den lovede imidlertid paa Anfordring at betale alle i Skif teomkostningerne som tilkomme den ordinære Skifteret ?? paa ?? og Justits?, Samuelsen det fornødne st? ?? med widere, efter Regning, ligesom og at underholde og klæde Børnene samt at give dem en god og anstændig Opdragelse indtil de kunne forsørge dem selv. Endeligen forpligtede Enke manden sig til at holde Underskrive?, som hans for?ttet dette Skifte, fri for al Ansvar og Tiltale.

Saaledes sluttes og bekræfter denne Skifteslutning med vore Hænders Underskrivter og hostrÿkte Segl

Som Samfrænder:

B. Bøgild og F. J. Tvermoes

Som Børnenes Værge

Lassen

og M. Mÿlius

Probate

Skifte efter Karen Rold 1844

Roskilde, Ramsø, Køge, Køge Byfoged, Skifteprotokol, 1836-1845, nr. 38, d. 29. november 1844, pagina 435b, opslag 435

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=15241100#133159,33390101

No. 38/1844 – vide folio 446 b og fra ?? Skifteprotocol Fol: 16b

Anmelder

om Dødsfaldet af Karen Mÿlius fød Rold

Aar 1844, den 29de November anmeldte Kjøbmand Mylius at hans Hustru Karen fød Rold i dag ved Døden er afgaaet. Hende Arvinger er fire med Comparenden ?? ?? Børn, der alle ere umÿndige. – Comp begjærede Registrering og Wurdering udi at indtil 30de Dagen for at ansøge Kongelig Bewilling til at forblive hensittende i uskiftet Bo og imod denne Begjæring fandt Skifteforwalteren Intet at erindre.

Til Bekræftelse

B.S. Brorson M. Mÿlius

?? Widner

? Kidde? C. Hansen

Probate

Roskilde, Ramsø, Køge, Køge Byfoged, Skifteprotokol, 1836-1845, nr. 38, d. 29. november 1844, pagina 446b, fortsættelse folio 446b, opslag 449

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=15241100#133159,33390112

Ad folio 435b

Bevilling

at sidde i uskiftet Bo og i sin Tid at skifte med Samfrænder for Kjøbmand Martin Mÿlius af Kjöge efter hans afdøde Huustru Karen fød Rold.

Vi Christian den Niende af Guds Naade, Konge til Danmark de Venders og Gothers Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn Ditmar sken, Lauenborg og Oldenborg, gjøre vitterligt, at Wi efter Kjøb mand Martin Mÿlius af wor Kjøbstad Kjøge i Wort Land Sjælland, hans for ?? allerunderdanigst gjorde Ansögning og Begjæring. Ærværdige ?? bewilget og tilladt, saa og hermed Bewilge og tillade, at han efter sin afdøde Hustru Karen föd Rold maa, foruden Rattens Meddels Forsegling, Registrering og Wurdering efter Lowen med fælleds sammenaulede umÿndige Börn i uskiftet Bo blive hensiddende saalænge han i enlig Stand forbliwer. – Og om han imidlertid skulde blive til Sinds at Skifte og Dele, men han med Samfrænder slutte an Skifteforhandling om den Arv, som bemeldte Børn ef ter foranstaaende hans Hustru Karen, fød Rold, B?s M?d?- kan tilkome, saaledes som han med dem til Børnenes gavn b? ?? hermed, foruden Rattens Middels Owerwærelse al ?? widere Registering og Wurdering efter Lowen; dog han bemeldte Sum? et skrivtlig Document ?? at forfat te, som billigt kan være og de i Fremtiden, naar Børnene kommen i mÿn? st? at ?? forsende?. Og ville Wides for aller naadigst ham befalet Dem, som dette Skifte i ?? maa? hvoretter, at de i alle Maader holde sig Lowen og Anordningerne, samt i Særdeles hed Deres an?ingerne af 23de August 1793 og 28de August 1816 allerunderdanigst efterrette ?? ?? og skal ?? ej den ?righed og Rettens Betjent som det i ? ?? tilkomme samme. Skifte at forwalte, forsaawidt disse? dem angaaer, i hvis Rettighed Dog intet Derfor skal afgaa, For bÿdende alle og Enhver imod ?? som foreskrevet staar, hinder at gjøre.

Givet i vor Kongelige Residensstad Kjøbenhavn den 31. December under Vort Kongelige Segl R.d.

Efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befalingen

Lange – Bentsen – Holm Luthea

Bewilling at sidde i uskiftet Bo og i sin Tid at skifte med Samfrænder ?? Kjøbmand Martin Mÿlius af Kjøge – efter hans afdøde Hustru Karen fød Rold.

(Nogle beløb anføres)

Forewiist i Kjøge Kjøbstads Skifteret den 4de Januar 1845 og deref ter tilført bemeldte kjøbstads Skifteprotocol folio 446b

B.S. Brorson

I anledning af forestaaende Bewilling bliver at udvide i Skifte omkostninger

a. Recognition til Skifteforwalteren §96 – 15RD b. ligesom til Skifteskriveren 5RD c. Justitsfonden 4RD Tilsammen Sölv 24RD

Skriver Tÿve og fire Rigsbankdaler Sölv eller Sedler.

B.S. Brorson

DiverseNygård 1801 i forbindelse med FT hushold nyg_225_0177.jpg
Nygård 1801 i forbindelse med FT hushold nyg_225_0177.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 600 × 955 pixels
File size: 76 KB
Type: Photo
BirthFødsel af Karen Holm Rold oktober 1802 i Fladstrand Rold og Todberg 18012018.png
Fødsel af Karen Holm Rold oktober 1802 i Fladstrand Rold og Todberg 18012018.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,582 × 836 pixels
File size: 1,056 KB
Type: Photo
Birth1802 Karen Rold Holm født 2 download.png
1802 Karen Rold Holm født 2 download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,071 × 789 pixels
File size: 739 KB
Type: Photo
OVERFORMYNDERIETOverformynderiet Frederikshavn Rold Karen Holm.jpg
Overformynderiet Frederikshavn Rold Karen Holm.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,537 × 3,230 pixels
File size: 679 KB
Type: Photo
Deltager i skiftebehandling
Skifte efter Nicolay Rold scanning fra RA 06032018.pdf
Format: application/pdf
File size: 18,014 KB
Type: Photo
Deltager i skiftebehandling
Skifte efter Nicolay Rold 1817 06032018.docx
Format: application/msword
File size: 39 KB
Type: Document
Deltager i skiftebehandling
Skifte efter Nicolay Rold en del af de resterende sider 08032018.docx
Format: application/msword
File size: 19 KB
Type: Document
Deltager i skiftebehandling1838 del af skifte efter Nicolay Rold download.png
1838 del af skifte efter Nicolay Rold download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 885 pixels
File size: 1,253 KB
Type: Photo
Deltager i skiftebehandling
Skfite efter Nicolay Rold 1838 det seneste.docx
Format: application/msword
File size: 17 KB
Type: Document
Confirmation1818 Konfirmation Karen Holm Rold 1818.jpg
1818 Konfirmation Karen Holm Rold 1818.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,096 × 2,916 pixels
File size: 381 KB
Type: Photo
PasprotokolKaren Rold pasprotokol 1826 fra Frederikshavn til Køge.jpg
Karen Rold pasprotokol 1826 fra Frederikshavn til Køge.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,729 × 3,043 pixels
File size: 1,164 KB
Type: Photo
Marriage1833 Johan Christoffer Martin Mylius og Karen Rold vielse download.png
1833 Johan Christoffer Martin Mylius og Karen Rold vielse download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,581 × 836 pixels
File size: 1,067 KB
Type: Photo
CensusFolketælling 1834 Torvet Køge.png
Folketælling 1834 Torvet Køge.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 824 pixels
File size: 437 KB
Type: Photo
CensusFolketælling 1840 Torvet Køge familien Mylius og søsteren Petrine Rold med datter.png
Folketælling 1840 Torvet Køge familien Mylius og søsteren Petrine Rold med datter.png
Format: image/png
Image dimensions: 875 × 757 pixels
File size: 403 KB
Type: Photo
Probate1844 1845 skifte Rold i Køge 1 download.png
1844 1845 skifte Rold i Køge 1 download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,342 × 789 pixels
File size: 938 KB
Type: Photo
Probate1844 1845 skifte Rold i Køge 2 download.png
1844 1845 skifte Rold i Køge 2 download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,342 × 789 pixels
File size: 1,026 KB
Type: Photo
Probate1844 1845 skifte Rold i Køge 3 download.png
1844 1845 skifte Rold i Køge 3 download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,342 × 789 pixels
File size: 965 KB
Type: Photo
Probate1844 1845 skifte Rold i Køge 4 download.png
1844 1845 skifte Rold i Køge 4 download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,342 × 789 pixels
File size: 886 KB
Type: Photo
Media objectHistorie Karen Holm Rold
Format: text/html
File size: 11 KB
Media objectKaren Holm Rold diverse til brug på træ.jpg
Karen Holm Rold diverse til brug på træ.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,280 × 720 pixels
File size: 228 KB
Type: Photo
Highlighted image: yes
Om: Karen Holm Rold


 

Hvilken vej vinden blæste og hvilke tanker, der løb gennem hovedet på Karen, da hun stod i sit smukke rejsetøj og ventede på båden til København, kan der kun gisnes om.

Mandag d. 8. maj 1826 var rejsepasset udstedt af Frederikshavn Byfoged med følgende bemærkninger:

”Karen Holm

Dansk

Jomfru

Fra Frederikshavn

til Kjøge over Kjøbenhavn

Erholdt Pas Herfra.”

Om det er samme dag skibet blev entreret for at begynde rejsen mod øst til den store Stad, kan der gisnes om. Det er nok mest sandsynligt, at papirerne først har skullet være helt i orden, inden påmønstring kunne foretages.

Der har imidlertid været tale om en meget lang og strabadserende sejlads. En anden del af slægten har på ca. samme tidspunkt sejlet fra Aalborg til Kalundborg og med endedestination: København. Den tur tog 4 dage, inklusive transport og overnatninger nogle gange på Sjælland.

Den lille jomfru kan have rejst i ensom majestæt, selvom det kan virke usandsynligt dengang. Imidlertid er der ingen efterretninger om i pasprotokollen, at der skulle have været ledsagere til denne tur.

Formentlig har det været planen at komme til huse hos søsteren: Ide Marie Rold, der i 1832 vies til Hans Jacob Mandrup Tønnesen, som var Forpagter på godset Gunderup Hovedgård i Herfølge.

Det fortaber sig imidlertid i det uvisse, hvad der er foregået mellem 1826 og 1832, hvor søsteren ses i Køge Kirke med ægtemanden. Hvem Karen Holm har resideret hos i Køge, og hvorfor at Køge pludselig blev verdens navle efter det nordjyske er et mysterium.

Nordjylland var nemlig stedet, som Karen havde opholdt sig hele sit liv, hvor fødslen af Karen skete i Fladstrand d. 30. oktober 1802.

Forældrene var Henrik Rold, der i en sen alder giftede sig med Kirstine Lovise Todberg, der var 24 år yngre end sin ægtefælle. Henrik Rolds profession var Tolder og Konsumtionsbetjent, født d. 11. maj 1738 i Viborg af forældrene Niels Mouritsen Rold og Kristine Henriksdatter Lassen.

Først i 1790 bliver der maget til, at der kommer ægteskab i stand mellem Rold og Todberg, hvor vielsen foregår i Lendum Kirke, der nød godt af midler doneret af Todbergs stedfader, Godsejeren Peter Thodberg. De to kan naturligvis have været forelskede i hinanden, og der kan også have været tale om praktiske foranstaltninger mellem mennesker fra samme lag i samfundet.

De to lægger sig en lille børneflok til, hvor den ældste datter Petrine fødes i 1791 og efterfølges af Nicoline Kirstine. Christine Lassen Rold bliver det 3. barn i flokken, og Nicolay Rold det 4. De to sidste børn er Ide Marie Rold 1796 og Karen Holm Rold 1802.

Karen var altså sidste skud på stammen, og hun bliver faderløs allerede i 1803, hvor Henrik Rold afgår ved døden.

Tilbage med 4 levende børn (Petrine, Nicolay, Ide Marie og Karen) står Kirstine Lovise Todberg.

I sig selv har det jo været et tab at miste sin ægtemand og faderen til børnene. Imidlertid har familien være bemidlet, og samtidig også tilstedeværende i de rette kredse, hvor der var assistance fra vidende personer med gode økonomiske forhold.

I oktober 1812 er det dog slut, for på det tidspunkt er Kirstine Lovise afgået ved døden, og børnene står alene tilbage uden far og mor.

Det fortælles fra skiftet og senere skrivelser, at det er Agent Bang i Skagen kommer til at varetage børnenes interesser. Herunder fremgår det på et tidspunkt, at Karen blandt andet har været opdraget og optugtet i familien Bang.

Moderens skifte kundgør, at moderen havde været indsat som universalarving efter Familien Hans Jørgen Ancher og dennes hustru Bodel Cathrine Mortensdatter. Der var ligeledes en regning fra Pastor Theller med fokus på omkostninger for kære og pleje af Fru Thodberg og dennes umyndige søn Nicolai. Denne regning stammer fra november 1812.

Mandlige arvelod var det dobbelte af de kvindelige samme. Det betød, at Karens bror Nicolay fik 606 Rigsbankdaler, og døtrene Karen, og hendes søskende hver 303 Rigsbankdaler. Der var altså til en økonomisk god start på tilværelsen.

Det nordjyske opgives altså i 1826, og det er utænkeligt, at Karen blot er rejst ud i verden. Der har været et formål – og der har været en aftale om opholdssted. Det kan være hos relaterede personer fra det nordjyske, der har valgt flytning til Sjælland, eller også andre forbindelser.

Karen ses først igen i kirkebogen i 1833 d. 9. november i Køge, hvor der indgås vielse til Johan Martin Mylius. Altså i dokumenteret form. Ved vielsen mellem jomfru Karen og Cand. Pharm. Johan Christopher Martin von Mylius, deltog Distriktskirurg Westergaard fra Køge og Forpagter Tønnesen på Gunderup som forlovere. Tønnesen var dermed officiel svoger til John Martin. – Vielsen er i øvrigt foregået hjemme i huset efter kongelig bevilling pr. 15. oktober 1833.

Johan Martin Mylius var uddannet Cand. Pharm. og ejede på et tidspunkt en større gård på torvet i Køge. Der var tale om en købmandsforretning, der samtidig solgte hans eget fabrikat, nemlig erstatningskaffe.

I løbet af de næste 11 år føder Karen 5 børn. Den ene af disse Newton William Alfred Mylius dør kun tre måneder gammel i juni 1843. Han efterfølges af Ida Marie Camilla Mylius, der kommer til verden d. 20. august 1844. Forinden er familien beriget med Carl Nicolay Christoffer fra 1834, Lovise Henriette Georgine 1836 og Waldemar Emil 1839.

Der har med andre ord været godt gang og liv i den store købmandsgård, der lå på torvet i Køge.

Idyllen får et punktum d. 29. november 1844, ca. 3 måneder efter fødslen af Ida Marie Camilla. Netop den dag afgår Karen Holm Rold gift Mylius ved døden 42 år gammel efterladende sig ægtemand og 4 levende børn.

Krøllen på historien er, at ved skiftet efter Karen Holm Rold beder ægtefællen om at hensidde i uskiftet bo. Dette ændres dog nogle måneder efter, hvor der så bliver afholdt behørig skifteforretning. På det tidspunkt blev det nemlig aktuelt for Johan Christoffer Martin von Mylius at gifte sig igen.