Peter Kromans Familietræ

Henrikke Amalie HansenAge: 33 years18441877

Name
Henrikke Amalie Hansen
Given names
Henrikke Amalie
Surname
Hansen
Birth June 27, 1844
Census February 1, 1855 (Age 10 years)
Shared note: 1855 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Hansen - Husholdning

NavnAlderCivilstandErhvervStilling i familien
Hans Hansen51Gifthead
Anne Andersdatter41Gifthustru
Henrikke Amalie Hansen10Giftdatter

Confirmation October 3, 1858 (Age 14 years)
Census February 1, 1860 (Age 15 years)
Shared note: 1860 Danmark - Udskrift af folketælling - Henrikke Amalie Hansen - Husholdning

Skovby

NavnAlderCivilstandErhvervStilling i familien
Jesper Albrechtsen39Gifthead
Cathrine Malene Pedersdatter35Gifthustru
Anna Marie Jespersen5datter
Anne Margrethe Jespersen1datter
Anne Kirstine Jensen10forsørges af fattighuset
Henrikke Amalie Hansen15Ugifttjenestepige

MarriageJørgen RasmussenView this family
1867 (Age 22 years)

Birth of a daughter
#1
Karen Marie Nicoline Rasmussen
February 28, 1868 (Age 23 years)
Ankomst til Skovby, Harritslevgaard
Henrikke Amalie kommer i Maj 1868 til fra Bogense til Skovby, Harritslevgaard
May 1868 (Age 23 years)
MarriageMorten RasmussenView this family
October 2, 1869 (Age 25 years)
Census February 1, 1870 (Age 25 years)
Shared note: 1870 Danmark - Udskrift af folketælling - Rasmus Mortensen - Husholdning

NavnKønAlderCivilstandReligionErhvervStilling i familien
Rasmus MortensenM73Enkemandhead
Morten RasmussenM40Giftsøn
Amalie Henrikke HansenK25Gifthustru
Hans Jørgen JensenM14Ugifttjenestedreng

Birth of a son
#2
Rasmus Jensen Rasmussen
April 1, 1870 (Age 25 years)
Birth of a daughter
#3
Maren Marie Rasmussen
September 19, 1871 (Age 27 years)
Birth of a daughter
#4
Hansine Rasmussen
August 19, 1872 (Age 28 years)
Death of a husbandMorten Rasmussen
May 3, 1875 (Age 30 years)
Cause: Formentlig død af druk
MarriageKnud HansenView this family
September 28, 1875 (Age 31 years)
Death December 18, 1877 (Age 33 years)
Probate September 30, 1878 (9 months after death)
Note:

Transkribering:

Aar 1879 d. 30 Septb blev paa Herredscontoret i Bogense i Overværelse af undertegnede Vidner foretaget afdø- de Henrikke Amalie Hansen og efterlevende Mand fhv. Gaardmand i Skovby den umyndiggjorte Knud Hansens Fællesbo Af Boets Vedkommende var mødte Procurator Møller som Værge for Knud Hansen tilligemed Værgen for de umyndige Børn Gaardejer Jørgen Nielsen af Skovby, som bleve gjorte bekjendte med Boets nu- værende Stilling og erklæredxe at det er med deres Samtykke at de anmeldte Fordringer til Beløb 1046 Kr. ... >an.... ... ..?< retlig paahvilede Boet, ere udbe- talte. Da der saaledes nu Intet er til Hinder for Boets Op- gjørelse blev dette optaget til Slutning og strax opgjort saaledes. A. Indtægt. 1. Nettoprovision af den i Boet afholdte Løsøreauction Kr. 1787,33 2. Kjøbesummen for Boets faste Ejendom 29000,00 3. Indvundne Renter (tildels ifl. Møllers Regnskab) 359,80 Kr. 31147,13 Ø B. Udgift. 1. Den af Kjøbenren overtagne Prioritetsgjæld 20381,00 2. Anmeldte Fordringer ifl. Listen 1046,00 3. Ifølge den for Knud Hansen bevirkede Vær- ges Regnskab 717,23 4. Den Boet paahvilende Forpligtelse til at ud- rede Nauralier til de 3Fællesbørn hvis Værdi 750,00 eller til hver af dem 250 Kr. indbetales til Overformynderiet i Forbindelse med den Arv, der vil tilfalde dem under nær- værende Skifte 22900,23 Beholdning Kr 8246,90 Herfra gaaer Skifteomkostninger a. 1/3 % af Boets Masse 103,88 b. ½ % af Beholdningen 41,25 c. Vidner og Vurderingsmænd 12,00 157,03 Igjen 8089,82 Heraf udgjør Enkemandens Boeslod Halvdelen 4044,91 og af den anden Halvdel 4044,91 beregnes Arveafgift 1 % med 40,45 Igjen til Deling Kr 4004,46 Heraf erholder Enkemanden sin Broder- lod ¼med 1001,11½ Ø hvoraf han har modtaget for sin Umyndiggjørelse 658,32 i dag omtrent 342,79½ hvilket sidste Beløb tilligemed hans Boeslod indsendes til Ovfm 1001,11½ Datteren Karen Marie Nicoline Rasmussen 750,83 5/8 Sønnen Rasmus Jensen Rasmussen 750,83 5/8 Datter Maren Marie Rasmussen 750,83 5/8 - Hansine Rasmussen 750,83 5/8 4004,46

Imod den foranstaaende Opgjørelse havde de Mødte Intet at erindre. I Henhold til foranstaaende Opgjørelse vil være at indbetale til Overformynderiet 1. Knud Hansens Boeslod og contante Arv 4387,70½ 2. Datteren Karen Marie Nicoline Rasmussens Arv 750,83 5/8 3. Sønnen Rasmus Jensen Rasmussens Arv 750,83 5/8 for Varer 250, - 1000,83 5/8 4. Datter Maren Marie Rasmussen 1000,83 5/8 5. - Hansine Rasmussen 1000,83 5/8 Kr 8141,05 Ø Naar hertil lægges Skifte..... og Arveafgift 197,53 udkommer der her Skifteretten .....de Beholdning Kr 8438,58 Ø Det Passerede oplæst og med Underskrifter bekræftet samt Skiftet sluttet. (div. underskr.)  

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
herself
Family with Morten Rasmussen - View this family
husband
herself
Marriage: October 2, 1869Skovby, Fyn, Denmark
6 months
son
18 months
daughter
11 months
daughter
Family with Knud Hansen - View this family
husband
herself
Marriage: September 28, 1875Skovby, Fyn, Denmark
Family with Jørgen Rasmussen - View this family
husband
herself
Marriage: 1867
14 months
daughter
Morten Rasmussen + Ane Cathrine Jensdatter - View this family
husband
husband’s wife
step-daughter