Peter Kromans Familietræ

Jens JensenAge: 54 years17881843

Name
Jens Jensen
Birth October 26, 1788 47 35
Birth of a sisterMaren Jensdatter
June 17, 1792 (Age 3 years)
Birth of a brotherLars Jensen
September 8, 1793 (Age 4 years)
Census February 1, 1801 (Age 12 years)
Address: Ore
Shared note: 1801 Danmark - Udskrift af folketælling - Jens Sørensen - Husholdning

Jens Sørensens familie i 1801 Odense, Ore

NavnStilling i familienAlderCivilstandErhverv
Jens Sørensenhead58Gift
Ane Elisabeth Jensdatterhustru48Gift
Jens Jensensøn12Gift
Kirstina Jensdatterdatter18Ugift
Maria Jensdatterdatter15Ugift
Maren Jensdatterdatter8

Birth of a daughter
#1
Ane Marie Jensdatter
March 6, 1819 (Age 30 years)
Birth of a daughter
#2
Ane Marie Jensdatter
March 6, 1819 (Age 30 years)
Birth of a daughter
#3
Maren Jensdatter
May 10, 1821 (Age 32 years)
Birth of a daughter
#4
Maren Jensdatter
May 10, 1821 (Age 32 years)
Death of a fatherJens Sørensen
December 3, 1821 (Age 33 years)
Birth of a daughter
#5
Ane Jensdatter
February 12, 1823 (Age 34 years)
Birth of a daughter
#6
Ane Jensdatter
February 12, 1823 (Age 34 years)
Death of a wifeAnna Cathrina Rasmusdatter
February 12, 1823 (Age 34 years)
MarriageAnne RasmusdatterView this family
April 19, 1823 (Age 34 years)
Birth of a son
#7
Jens Jensen
February 1, 1824 (Age 35 years)
Birth of a son
#8
Jens Jensen
February 1, 1824 (Age 35 years)
Birth of a son
#9
Rasmus Jensen
October 1, 1825 (Age 36 years)
Birth of a son
#10
Rasmus Jensen
October 1, 1825 (Age 36 years)
Death of a sonJens Jensen
January 1, 1826 (Age 37 years)
Death of a sonJens Jensen
January 1, 1826 (Age 37 years)
Death of a motherAne Elisabeth Jensdatter
January 31, 1827 (Age 38 years)
Birth of a daughter
#11
Ane Cathrine Jensdatter
March 22, 1827 (Age 38 years)
Shared note: Fadderne er: "Brændevinsbrænder Jørgen Hansens Hustrue i Tyrekrogstedet, Boelsmand Jørgen Pedersens Hustrue i Harritslev, Kroemand Lars Nielsen i Tyrekrogen, Ungkarl Anders Nielsen i Neder Mølle, Smed Jens Pedersen i Harritslev."
Birth of a daughter
#12
Ane Cathrine Jensdatter
March 22, 1827 (Age 38 years)
Shared note: Fadderne er: "Brændevinsbrænder Jørgen Hansens Hustrue i Tyrekrogstedet, Boelsmand Jørgen Pedersens Hustrue i Harritslev, Kroemand Lars Nielsen i Tyrekrogen, Ungkarl Anders Nielsen i Neder Mølle, Smed Jens Pedersen i Harritslev."
Birth of a son
#13
Jens Jensen
June 27, 1829 (Age 40 years)
Birth of a son
#14
Jens Jensen
June 27, 1829 (Age 40 years)
Birth of a daughter
#15
Karen Jensdatter
September 3, 1831 (Age 42 years)
Birth of a daughter
#16
Karen Jensdatter
September 3, 1831 (Age 42 years)
Birth of a son
#17
Hans Henrich Jensen
October 13, 1833 (Age 44 years)
Birth of a son
#18
Hans Henrich Jensen
October 13, 1833 (Age 44 years)
Census February 18, 1834 (Age 45 years)
Shared note: 1834 Danmark - Udskrift af folketælling - Jens Jensen - Husholdning

Jens Jensens familie i 1834 Odense, Skovby

NavnAlderCivilstandStilling i familien
Jens Jensen45Gifthead, Slagter
Anne Rasmusdatter31Gifthustru
Ane Marie Jensdatter14datter
Maren Jensdatter12søn
Ane Jensdatter11datter
Rasmus Jensen8søn
Ane Cathrine Jensdatter6datter
Karen Jensdatter2datter
Hans Henrich Jensen0søn
Jens Jensen4søn

Birth of a son
#19
Søren Jensen
May 2, 1835 (Age 46 years)
Birth of a son
#20
Søren Jensen
May 2, 1835 (Age 46 years)
Birth of a daughter
#21
Else Marie Jensdatter
April 28, 1837 (Age 48 years)
Birth of a daughter
#22
Else Marie Jensdatter
April 28, 1837 (Age 48 years)
Death of a sonHans Henrich Jensen
May 14, 1837 (Age 48 years)
Address: Skovby
Death of a sonHans Henrich Jensen
May 14, 1837 (Age 48 years)
Address: Skovby
Census February 1, 1840 (Age 51 years)
Shared note: 1840 Danmark - Udskrift af folketælling - Jens Jensen - Husholdning

Hans Henrich Jensens fødsel 11 oktober 1839 Odense, Skovby

NavnAlderCivilstandStilling i familien
Jens Jensen51Gifthead, Landmand og Slagter
Anne Rasmusdatter37Gifthustru
Ane Marie Jensdatter20Ugiftdatter
Rasmus Jensen14søn
Ane Cathrine Jensdatter12ugiftdatter
Jens Jensen10søn
Karen Jensdatter8datter
Søren Jensen4søn
Else Marie Jensdatter2datter
Hans Henrich Jensen0søn

Birth of a son
#23
Jens Peter Jensen
July 1, 1843 (Age 54 years)
Death August 5, 1843 (Age 54 years)
Skifte
Lunde-SKam Herredsfoged
October 19, 1843 (2 months after death)
Shared note:

1843 Torsdagen den 19 October blev af Skifteforvalteren Etatsraad Knutzon i Overværelse af Vidnerne Morten Rasmussen og Hendrik Skou foretaget skiftet Nr 142/1843 efter Slagter Jens Jensen Harritzlev blev ..... foretaget d.. ..d. blev fremlagt en udstedt Indkaldelse i? hvis Følge mødte Enken Anne Rasmusdatter med Lauværge Knud Rasmussen Ørbek og frem- lagde en Fortegnelse over Arvingerne? med Tilkjendegivende? at den Døde 2 Gange har været gift, at han af sit første Egteskab med Anne Kathrine Rasmusdatt. har 3 Børn hvoraf Datteren Maren er gift med Anders Mads Jørgensen Bogense som med hende var mødt, og af sidste Egteskab med hende selv har han 8 Børn som i Seddelen findes benævnet. Af disse mødte Svigersønnen Anders Mads Jørgensen som tilkjendegav at han paa sin Hustrue Maren Jensdatters Vegne har modtaget Arv og for samme afleverede Afkald af 20? Februar dA som Skiftefor- valteren modtog, for at lade læse og protocollere til S....... for .......... Derefter blev fremlagt en af Sognefogden under 18 August? d.A afholdt Registering og Vurderingsforretning som blev de fornævnte? til...., Sønnen Rasmus Jensen der er 18 Aar gamel og Værgen Gaardmd Rasmus Mortensen i Schoubye forelæst, hvilke samtlige erklærede at de antog Vurderingen og forlangte in- gen Omvurdering. Enken fremlagde derefter Regning for Gjelden der beløber 764 rd hvorom de mødte Arvinger blev tilspurgte og havde mod samme intet at erindre, der.... Enken? med Lauværge indlod Skiftet til Slutning med Forpligtelse? at hun tilsvarer Gjelden og derfor holder Skifteretten ansvarsløs, hvorefter det? blev optaget til Slutning og forsynet med Underskrifter.

div. underskrifter

Probate October 19, 1843 (2 months after death)
Shared note:

Repartition af dødsboet No 142/1843 efter Landmand og Slagter Jens Jensen Harrit- slev /Sluttet den 19 October 1843

Den 5 August 1843 blev fornævnte Jens Jensen ved ? Hjemkaldt? og efterladende sig af 2 indgangne Ægteskaber 11 Børn, for hvis Skyld Hans og Ef- terlevende Hustru Anne Rasmusdatters fælles bo under betingel- ser er efter paa ?? ?? ?? ?? ……… 2003 46 76/ hvorefter Skifte - Omkostningerne saaledes beregnet

(opregning af skifteomkostninger i alt 47 44 93/ )

Hertil kommer det første Kuldbørns Arv? og ting- læst Gæld efter fremlagt Fortegnelse …… 764 - -

Skifte Omkostninger og Boets Gjæld udgør saaledes ….. 811 — 93 som ?? den ovenanførte Indtægt og bruges til Bodeling som ?? den Sum ………………….. 1191 48 79/ Disse deles efter Lowen saaledes at A Enken Anna Rasmusdatter som ei kan beregnes nogen Broderlod da Særkuldsbørn ?? faar …….. 595 - 871/2/ af ?? ?? Hustru bliver Skatk?st at beregne efter Forordningen af 8 februar 1810 halv? pr? med børnene af første ægteskab med Anne Cathrine Rasmus- datter ere: B en Datter Anne Marie Jensdatter 24 aar ugift faar en Søsterlod … 37 - 5 27/32 C en Datter Maren gift med Anders Mads Jørgensen, det samme … 37 - 5 27/32 D en Datter Anne 20 Aar ugift, en lige Lod ……………………………. 37 - 5 27/32

Af andet ægteskab med Anne Rasmusdatter, disse Børn, E en Søn Rasmus Jensen 18 aar faar en Broderlod med ………… 74 - 11 14/32 F ” ” Jens Jensen 14 aar ” - ” – ” – ” ……………… 74 - 11 14/32 G ” ” Søren Jensen 8 aar ” - ” – ” – ” ……………… 74 - 11 14/32 H ” ” Hans Henrik Jensen 4 aar ” - ” – ” ……………… 74 - 11 14/32 I ” ” Jens Peter Jensen 1/4 aar ” - ” – ” ……………… 74 - 11 14/32 K en Datter Ane Cathrine Jensdatter 16 aar faar en Søsterlod …… 37 - 5 23/32 L en Datter Karen Jensdatter 12 aar ” - ” - ” - ……………… 37 - 5 23/32 M en Datter Else Marie Jensdatter 6 aar ” - ” - ” - ……………… 37 - 5 23/32 som udgjør Delings Summen 1191 48 79/

Af de anførte Summer bliver de Umyndiges Arvepart at inddrage under Formynderiet og i Forbindelse med de ældre Børnemidler: F. No. 315 til No. 7690 771 at udlægge i Stervbo? stedet og ikke tilhørende Hartkorn af 1 ?? 4 ?? ?? ?? ?? tillige imod In? i Besætning saa ledes som samme til Skifte Efterretning – fand sted er bleven beskreven og under? næst efter den paa Eiendommen nu hæftende? tinglæste Gjeld af 400, hvorimod Datteren Maren Jensdatter Arv og ?? af 91 14/ bliver at føre til Afgang ifølge det af hendes Mand Anders Mads Jørgensen Bogense ?? ?? og under Skiftets Behandling fremlagde Afkald af 20 Februar 1843. – Som Wærge for de Umyndige Hr. Gaardmand Rasmus Mortensen Schoubye ?nævnt Registerin gen og har modtaget Summen til ?? for Skiftets Opgiørelse og vedgaaet ihu ovenmeldte Giæld; ?? ?? ?ted under Wilkaar at Enken ?? Laug værge holder Skifteretten ?? Skadesløs for hvad Gjæld den døde har efterladt sig, samt at der ei gives flere Livsarvinger, blev tillagt Slutning for bes? ?? at ?? og protocollen. – Lunde, Scham og Schoubye Herreds Contor ihu 19 October 1843. H? Knudzen

Family with parents - View this family
father
mother
elder sister
14 months
elder brother
Jens Jensen
Birth: September 27, 1778 37 25Skovby, Fyn, Denmark
Death: November 8, 1778Skovby, Fyn, Denmark
19 months
elder sister
22 months
elder sister
2 years
elder sister
20 months
elder sister
3 years
himself
4 years
younger sister
15 months
younger brother
Father’s family with Ane Elisabeth Jensdatter - View this family
father
mother
Marriage: November 20, 1776Skovby, Fyn, Denmark
9 years
elder sister
Family with Anne Rasmusdatter - View this family
himself
wife
Marriage: April 19, 1823Ore, Fyn, Denmark
9 months
son
Jens Jensen
Birth: February 1, 1824Sandager, Fyn, Denmark
Death: January 1, 1826Skovballe, Fyn, Denmark
20 months
son
18 months
daughter
2 years
son
2 years
daughter
2 years
son
Hans Henrich Jensen
Birth: October 13, 1833Sandager, Fyn, Denmark
Death: May 14, 1837Fyn, Denmark
19 months
son
2 years
daughter
6 years
son
Family with Anna Cathrina Rasmusdatter - View this family
himself
wife
daughter
2 years
daughter
21 months
daughter
Jens Jensen + … … - View this family
himself
daughter
-2 years
son
4 years
son
Hans Henrich Jensen
Birth: October 13, 1833Sandager, Fyn, Denmark
Death: May 14, 1837Fyn, Denmark
4 years
daughter
-2 years
son
-8 years
daughter
-6 years
daughter
-2 years
daughter
4 years
daughter
3 years
son
-20 months
son
Jens Jensen
Birth: February 1, 1824Sandager, Fyn, Denmark
Death: January 1, 1826Skovballe, Fyn, Denmark
Hans Larsen + Anne Rasmusdatter - View this family
wife’s husband
wife
Marriage: January 26, 1844Sandager, Fyn, Denmark
6 years
step-son
-2 years
step-daughter
-18 months
step-son
… … + Anna Cathrina Rasmusdatter - View this family
wife
daughter
2 years
daughter
21 months
daughter
17 years
step-son