Birthe Mylius Grønvold Kromans familietræ

Johan Christian Alexandersen KorffAge: 54 years17311785

Name
Johan Christian Alexandersen Korff
Given names
Johan Christian Alexandersen
Surname
Korff
Birth February 16, 1731 36 20
Birth of a brotherJørgen Henrik Alexandersen Korff
July 14, 1734 (Age 3 years)
Birth of a sisterAnna Margrethe Alexandersdatter Korff
October 16, 1738 (Age 7 years)
Note:

Kilde: Odense Amt, Bjerge Herred, Kerteminde 1719-1761, pagina 114/115 (58) opslag 59 - (Venstre side - 3. indførsel)

Den 16. Octbr (1738) Sr. Alexander Korfs og Hustru Woldborg Christens Datter Hersted en liden Datter Döbt, kaldet Anna Margreta. Frembaaren til Daa ben af Hr. Powl Howrups Kiæreste Kiæreste i Gisløw Mag Baggis Kiæriste gich hos. Faddere Rector Bruno Studios: Holm og Jomfru Herrested

Birth of a sisterKerstina Maria Alexandersen Korff
February 1, 1743 (Age 11 years)
Shared note:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17137823#179750,30483578

Februar 1743 Alexander Korf og Hustru Woldborg Her? Liden Datter Döbt kaldet Kerstina Maria frembaaren til Daaben af Mad.me. salig Hans Lindegaards, Mad.me ?? Hans Hoppensachs Enche, gich hos. Fadd: Studios: H? Bachardas West, Aage Muus, Mons My??

Birth of a brotherPovel Friderick Alexandersen Korff
February 1, 1748 (Age 16 years)
Shared note:

Kilde: Odense Amt, Bjerge Herred, Kerteminde 1719-1761, pagina 235/118 opslag 121

1ste Februarius 1748

Alexander Korf og Hustru Woldborg 1 Liden Søn Döbt kaldet Povel Friderick. Frembaaren af Raadmand Madme Wiborgs og Hr. Böghs Kierste gich hos ?? Studiosus Mons R?ve, tudios: Monsr ?nkesen, Sig Jacob Herrested og Stephansen

Birth of a brotherJohannes Alexandersen Korff
September 10, 1751 (Age 20 years)
Note:

Kilde: Odense Amt, Bjerge Herred, Kerteminde 1719-1761, pagina 114/115 (58) opslag 59

10 September

Alexander Korf og Hustru Woldborrig Herrested 1 Liden Sön Döbt kaldet Johannes Frembaaren til Daaben af Madm. Morten Møllers og Algreens Kiæriste gich hos. Fadd: Byefæn? B?urtz, Niels Briog B? Hans Kiellinghuses Kieræste.

Introduktion 19 October

Death of a fatherAlexander Johansen Korff
February 22, 1775 (Age 44 years) Age: 80 år
Note:

Skifteforretning efter Købmand Hr. Alexander Korff begÿndt og sluttet ihu 18. Marti 1775

(Kilde: Hindsholm Herredsfoged, Skifteprotokol 1773-1808, pagina 49 start opslag 20 - https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17070461#139749,34379275)

Anno 1775 ihu 18 Marti som var 30 dagen efter Kiøbmand Alexander Korffes dødelige Afgang, sin ?ingning Under? ?? Christian Bonde Hauge Maits Byfoged og Bÿrskriver Kiestemend de i Stervboen efter ham, for Registering og Wurder samme til Skifte og Deling imellem hans efterladte Enke Wolborg Christens Datter Korff og deres tilsammen Auflede Børn, ihu Enken f?kom og for? en
original KongeligAllernaadigst Bevilgning Dateret Christiansborg Slot ihu 7. maj 1757 saalÿdende:

Viir Friderich den Femte af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, Ditmarchen og Gother, Hertug udi Slesvig, Holsten Storhmahrn og Dytmarshen, G? Olsbenborg og Delmenhorst, giöre alle witterligt. At vii efter Alexander Korff og Hustru Woldborg Christens Datter af vor Kiøbstad Kierteminde; deres ?? aller? ?danizt giorte Ansögning og Biegiering allernaadigst haver bewilget og tilladt, Saa og hermed bewilget og tilldt at naar en af ihu ved Døden Afgaard, ihu længstlevende da foruden Retten meddeler forsegling, Registrering og Wurdering efterleven mod? ?? fælleds sammen Aüflede umyndige Børn ??, U- skiftet Bov maa blive besiddende saa længe ihu i riemlig Stand forbliver, og om Bemelte længstlevende imidlertiid skulle bli ve tilsinds at Skifte og dele, naar ihu sal? ?? bÿ? sam frænder handler og slutter ?? Skifte forhandling, om ihu ?? som Børnene efter ihu Afdøde under hendes allermo? ?? tilkommen, som ihu m? til Børnes Gavn best? ?? ??, foruden ?? ?? overværet aller? Re- gistering og Wurdering efter Lowen. Dog haver bemelt Samfrænder at Skriftlig Ju?ument ?? at forfatte, som billist Landnævn, og at i F?den naar Børnene kommer til deres Mÿndige Aar v?gt at kunde fors? og ville misb? Allernaadigst som beseglet ihu som ?? Skifte i ?? ?? forre? ?? at i alle Maader holde Sig ihu 1 Ark: ?? om adskilligt Justiction vedkommende d. 31. Marti 1719 Allernaadigst gangen forordning, allerunderdanigst af?lig, ?lo?stal ? af ihu omgiørlese og Rettens Betjente, som s? ?? kom- mer, efter Skifte at for?, for saavidt Bemelt ??: Ihu Angaaende som og ?? intet i ?? ?? s?alafg? forbÿdendes Alle og ren? herimod ?? forskrevet staar at hin?, alle udi nogen maade f? at give ?? under vor Hÿldest og Naade Giort paa vort Slot Fredensborg d. 7: Maj Ao 1757

Under Vor Kongelige Haande og Signet

Frederich R

Alexander Korff og Hustru af Kierteminde Bewilling at ihu længstlevende udi i Skiftet maa blive bosiddende og omsidder at Skifte med Samfrænder

Og som Enken ?? som længstlevende Allernaadigst da tillades at be holde Sterfboen i Skifte saa længe hun i venlig Stand forbliver alle at Skifte med Samfrænder, Saa bliv denne Forretning opgiord og slutted. - Datum ut Supra

Bendtz

Death of a motherVoldborg Christensdatter Jørgensen Herrested
March 19, 1779 (Age 48 years)

Shared note:

Kilde: Hindsholm Herredsfoged, Skifteprotokol 1773-1807, pagina 93 opslag 64

Forretning efter Wolborg Henricks (skal være Christens) Datter I Afg. Kiøbmand Allexander Korffes Efterladte Enke her i Bÿen

Anno 1779 ihu 12 Martj indfandt jeg mig underskrevne Bÿfoged og Bÿskriver Christian Bendz i Kierteminde udi Sterfboen efter ved Döden afgangne Wolborg Salig Korffes i Stade paa an meldelse om hendes dödelig afgang, for at Regi tere og forseigle Sterfboen til paafølgende Skifte og deeling imellem hendes efterladte Börn, ?? Johan Christian Korff, Jørgen Henrick Korff, Pouel Friderick Korff, som alle er mÿndige; Johannes Korff ?? gl. og J Anne Margrethe Korff ?? Aar gl., der alle var tilstæde, og til ?? ?? at ?? hafde under deres Salig Moders Willie herved henits död, At de alle i samling skulle fast? ?? ?? h?e og ?? Bov og alt u-spoleret, hun ?? ?? udgiøre ?? allerunderdanigste Ansögninger som kan at ?? Datter Jomfru Anne Martrethe maatte være Mÿndig, og ihu ?? at hun maatte gaae i ?? Br? herpaa at ?? næste eller ?? poste ?? allernaadigst Bewilgning, og som ?? ?? ?? opfÿlst deres Salig Moders Ønske, og da wise at Gi? ?? ?? st? end ihu ?? Lamb ude?. ?? ?? at Skifte Forwalteren ingen Forretning wilst fore tage; da et ?? holst ham f? for ?? ??, saawel i H? til ihu selv som Creditorerne, og fra ?? at kongelige ?ninger indlod, ?? ham samme saaledes blev Forretningen udsadt.

Kerteminde Ut Supra Bendz

Underskrevet Johan Christian Korf Jörgen Hendrich Korf Anne Margrethe Korf Povel Friderick Korf Johannes Korf

Paa Jomfru Korffes Wegne

Hans Otto Bruun

Den 29de næst efter indfandt sig mig atter i bemelte Mad. Lorffes Sterfbou da hente ved forrige Forretning ?? Bouen, og ihu ÿngste Söns og Datterens antagne Curator Kiøbmand Hr. Hans Otto Bruun havde fremlagt følge omt Bewilgningen som blev læst og er ??:

20de Vii Christian Den Syvende af Guds Naa de Konge til Danmark og Norge af Wenter og Gothers Hertug udi Slesvig og Holsten, Stormarn Dytmarsken, Grewe udi Oldenborg, giøre al ?? at vi efter H? allerunderdanigst giort ansögning og begiering, allernaadigst har bewilged og tilladt, saa og hermed bewilge og u? ?, at Anne Margrethe Korff af vor Kiöbstad Kierteminde i vort Land Fÿen maa være sin egen Værge og ?? sine Arve Midler til sig Annamme Raadighed over, dog unden Curator tilsÿn etter Loven

?? alle og ?? herimod etter som ?? vedstaar at ?? alle i nogen Maade ?? at giøre andre vor Hyldest og Naade. - Giort paa hvort Slot Chrstiansborg udi vores Kongelige Residentz Stad Kiøbenhavn den 26 Marj 1770.

Under vort Signet

Etter Hans kongl: Maist Allernaadigste Befaling:

Ludedorff C. Aagaard

Anna Margretha Korff af Kierteminde Bewilling at være sin egen ?? Curator.

Vi Christian den Sÿvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Wenders og Gothers Hertug udj Slesvig og Holsten, Stormarn, Dyt marschen og Oldenborg, Giøre witterligt, at vii efter Voldborg afgangne Korffs efterladte ??, af vor Kiøbstad Kierteminde i vort Land Fÿen, hendes herom allerunderdanigste giorte Ansøgning og Begiering al lernaadist have bewilged og tilladt saa og hermed ?? og tillade, at hendes Datter Anne Margrethe Korff maa efter supplicantinder ?? gaa i lega tion med hendes ?? Brödre og ligesaa ?? som saa af, ihu etter Loven Kand tilkomme i st? og ri?. ?? alle og ?? herimod efter som foreskrevet staar at hendes aller i nogen maade for? at giøre under ?? Hyldest og ma ?. - Giort paa vort Slot Christiansborg udi vor Kongelige Residentz Stad Kiøbenhavn d. 21de Martj 1779.

Under Vor kongelige Haand og Signet Christian Rex

O ? og Ludorff - P. Aagaard

Woldborg Afgangen Korfss efterladte Enke af Kierteminde bewilling at hendis Datter Anne Margrethe Korf maa gaa i lige Re? med hendis fiire Brödre.

Arvingerne erklærede endnu lige ?? forrige Forretning ?? ?? i Samling vilde beholde ?? ?? Salig Moders etterladenskab og fortsætte hen des Handel, samt svare og betale ald hendis af holdte Giæld og ihuangaaende holde Skiftet forval teren Ang?løs.

Denne Forretning blev Sterfbow ophørd.

Dattum Ut supra Bendz

Johan Christian Korff, Jørgen Hendrich Korff Anne Margrethe Korf, Povel Friderich Korff Johannes Korff

som Curator for Jomfru Anne Margrethe Korff: Hans Otto Bruun

Betalt 50 ??

Death December 23, 1785 (Age 54 years)
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: July 20, 1729Svendborg Amt, Gudme Herred, Ryslinge
19 months
himself
Johan Christian Alexandersen Korff
Birth: February 16, 1731 36 20Odense Amt, Bjerge Herred, Kerteminde
Death: December 23, 1785Odense Amt, Bjerge Herred, Kerteminde
3 years
younger brother
4 years
younger sister
Anna Margrethe Alexandersdatter Korff
Birth: October 16, 1738 43 28Odense Amt, Bjerge Herred, Kerteminde
Death: June 22, 1820Svendborg Amt, Sallinge Herred, Faaborg
4 years
younger sister
5 years
younger brother
4 years
younger brother

Death

Johan Christian Korff fra 179-93 og 49

Anno 1785 den 21de December har sig underskrevne Bÿfoged og Bÿskriver Rendtz i Kierteminde, indfunden mig udi Stervboe efter Handelsmand Johan Christian Korff her i Bÿen tilligemed min fornamdlige Forretnings Mand Hans Rask og Jens Neeve begge Borgere her i Bÿen for at tage Sterv boen under Lovlig Skifte Behandling, hvor de ?? Tilstede de trende mÿndige Sönner, Jörgen Henrich Korff og Johannes Korff, samt deres Syster Jomfru Anna Margrethe Korff, der for?ÿ? og Kongl. Bevilling dat. 26de Martj 1770, om at ?? myndig under Curator, hvor til hun havde ?? som og er tilstæde Hr. Kiöb mand Bruun ibidm, ?? ?? ?st?mmig?. Da de efter Deres Salig Moders Död i Martj maaned 1779 havde antaget hendes Liden Handel, saa vilde de ogsaa herefter fortsætte samme i Samling under det firma Korff et Södskende, og da deres Afdöde Broder Creditorer fölgelig ogsaa var deres vilde og skulle de ogsaa afbetales anh?, uden nogen An? eller Ansvar for skifte forvalteren, som de lovede at holde tager og ?? hvorfor ingen Forretning blev foretaget. - Datum Utsupra

Underskrevet Bendz

BirthFødsel af Johan Christian Korff 16021731 Kerteminde data.jpg
Fødsel af Johan Christian Korff 16021731 Kerteminde data.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,253 × 2,909 pixels
File size: 1,021 KB
Type: Photo
DeathDødsfald Johan Christian Korff 55 år 23121785 Kerteminde data.jpg
Dødsfald Johan Christian Korff 55 år 23121785 Kerteminde data.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 4,007 × 2,909 pixels
File size: 910 KB
Type: Photo
DeathSkifte Johan Christian Korff 1785 data.jpg
Skifte Johan Christian Korff 1785 data.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 2,724 × 2,224 pixels
File size: 598 KB
Type: Photo