Birthe Mylius Grønvold Kromans familietræ

Ide Marie RoldAge: 78 years17961875

Name
Ide Marie Rold
Given names
Ide Marie
Surname
Rold
Birth November 20, 1796 58 35
Census February 1, 1801 (Age 4 years)
Note:

Det tjener til bemærkning, at hustruen Kirstine Lovise Thodberg angives at være 50 år gammel i 1801. Der er regnet 10 år galt. Hun er født i 1761, og får iøvrigt nok en datter i 1802.

Husholdningen består også af et par tjenestefolk samt en kvinde, Ane Magrete Jensdatter (Inderste) på 34 år.

Shared note: 1801 Danmark - Udskrift af folketælling - Henrik Rold - Husholdning

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=25886#25886,2892735 Hjørring, Horns Fladstrand

NavnStilling i familienAlderCivilstandErhverv
Henrik Roldhead41GiftKongelig Postmester uden Pension som forhenværende Toldinspektør
Kirstine Lovise Roldhustru39GiftHustrus alder i FT angives fejlagtigt til 50 år!!
Petrine Kirstine Rolddatter9
Nicolaÿ Roldsøn5
Ide Marie Rolddatter4

Begge ægtefæller er i første ægteskab. Bemærk alder på hustru oplyses i tællingen til 50 år. Er korrekt næsten 40! Til husholdningen hører et par tjenestefolk

Birth of a sisterKaren Holm Rold
October 30, 1802 (Age 5 years)
Shared note:

Hjørring, Horns, Fladstrand, 1784-1810F, pagina ulæselig, elektronisk opslag 7, oktober 1802

October 1802, Karen Holm. Fader Inspecteur Rold og Lovise Todberg

Death of a fatherHenrik Rold
May 26, 1803 (Age 6 years)
Deltager i skiftebehandling
Deltager i skiftebehandling
October 24, 1812 (Age 15 years)
Attendant: Rasmus Todberguncle
Attendant: Ide Marie Roldherself
OVERFORMYNDERIET
OVERFORMYNDERIET
October 20, 1815 (Age 18 years)
Attendant: Ide Marie Roldherself
Shared note:

Overformynderiet Frederikshavn

Hjørring, Horns Herred, Frederikshavn Byfoged, 1827-1845, pagina 32, opslag 33, sag nr. 254, Petrine Christine Rold, Ide Marie Rold, Karen Holm Rold

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20280352#300399,61854102

• Petrine Cristine Rold:  Arvemidlerne: 181 RBd 88 Mk

 Når og hvorledes indkomne: 1815 den 20 October ved skifte efter Moderen Toldinspekteur Rolds Enke Kirstine Lovise Thodberg af Fladstrand

 Sikkerhedsdokumenterne: 95 RB=94 Sikkerhed ved Handelsbetjent Lønstrups Panteobligation af 6 Marts 1828 læst 12 Marts s.A.

 Det stillede pant: Et ?? paa Frederikshavns Nörregade med Hauge og R? med første prioritet

 Taxation og AssuranceSum: Taxeret ved Skjønsforretning af formelt den 20 Febr. 1828 til 250 RBd assureret for 260 RBd

 Renteafskrivning:

֍ Renter betalt til 13 Juni 1827 ֍ Renter betalt til 13. juni 1828 ֍ Renter betalt til 13. juni 1829 ֍ Renter betalt til 13. juni 1830

 Formyndernes Navne og når udnævnt: Agent Dannebrogsmand Bang, 20. October 1875.

 Anmærkninger: Udgaa? hos Horns Herred Overformynderi ?? afleveret til Frederikshavn ?? Overformyndere ?? ?? ?? vide ?lling af 2 Januar 1834

• Ide Marie Rold:  Arvemidlerne: 207 RBd 38½ Mk

 Når og hvorledes indkomne: 1815 den 20 October ved skifte efter Moderen Toldinspekteur Rolds Enke Kirstine Lovise Thodberg af Fladstrand

 Sikkerhedsdokumenterne: 109 RBd 42 Mk sikkerhed ved Bager Thyring Panteobligation fra Fak? til No. 164, 97 RBd 92½ Mk indestaar hos Assessor Hansen fra F? på No. 164

 Det stillede pant: Fra Fak?ing til No. 164

 Taxation og Assurancesum: Fra Fak?ing til No. 164

 Renteafskrivning:

֍ Renter af Thÿring betalt til 13 Juni 1827 ֍ Renter af Thÿring betalt til 13 Juni 1828 ֍ Renter af Thÿring betalt til 13 Juni 1829 ֍ Renter af Thÿring betalt til 13 Juni 1830

?gl Renter fra Hansen fra Fak?ing til No. 164

 Formyndernes Navne og når udnævnt: Agent Dannebrogsmand Bang, 20. October 1875.

 Anmærkninger: Ingen

• Karen Holm Rold:  Arvemidlerne: 251 RBd 68 Mk

 Når og hvorledes indkomne: 1815 den 20 October ved skifte efter Moderen Toldinspekteur Rolds Enke Kirstine Lovise Thodberg af Fladstrand

 Sikkerhedsdokumenterne: 132 RBd 79 Mk sikkerhed ved Bager Thyrings Obligation for ?? til No. 164. – 118785 indestaaer hos Assessor Hansen fra Frederikshavn ?? No. 164

 Det stillede pant: Fra F?ning til No. 164

 Taxation og Assurancesum: Fra F?ing No. 164

 Renteafskrivning:

֍ Renten af Thyring betalt til 13 Juni 1827 ֍ Renten af Thyring betalt til 13 Juni 1828 ֍ Renten af Thyring betalt til 13 Juni 1829 ֍ Renten af Thyring betalt til 13 Juni 1830

Angl? Hansens R? fra ?? til No. 164

 Formyndernes Navne og når udnævnt: Agent Dannebrogsmand Bang, 20. October 1815.

 Anmærkninger: Ingen

Death of a brotherNicolaÿ Rold
March 7, 1817 (Age 20 years) Age: 23
Cause: Druknet
Note:

Indtægt

Ved Auction den 1. Mai 1817 bortsolgte Løsøre Indbefattet Tillæg 10 ?? for 190 RD ved do den 16 Septbr 1817 over Do og med Indbefattelsen af Do 35 RD Latris 225 RD Transport 225 RD

Krigsraad Stockfleths Gæld til Boet 4 RD Den Afdødes Mødrende Arv 173 RD For en bortsolgt Fordring på Skolelærer Farmer efter Omkostningernes Fradrag 1 RD De paa den Afdøde fundne og forslidte Sedler som blev omvexlede i Banken 7 RD De paa Resten af den Afdødes Mødrendearv af Over ?teur Larsen i Frederikshavn modtagne 159 RD

Summa Indtægt 571 RD

Udgift

Farver Abrahamsen i Sæby hans Fordring 18 RD Skomager Schjoldam Do hans Do 5 RD Soldam I Helsingøer 5 RD Agent M Bang 245 RD StrandingsCommissair Smith Sterwbo 4 RD P. Beck til Brarumgaard 2 RD Forvalter Rasmussen 99 RD Fuldmægtig Møller 0 RD Auctionsomkostninger pa 2de Auctioner 22 RD For 1 Attest ?? Auctionsraad 2 RD

Skifteomkostninger

?? 6 RD Justitshand? 1 RD Kongens Kasse 2 RD 20 pct heraf 0 RD Siftearbeiderne 3 RD For Indkaldense i Aviserne til Credi torerne og Arvinger, Udstædte af den første Skifteforvalter i Boet 8 RD ?? 1 D til nærværende Skifteforsamling 0 RD Ligeledes af fornævnte Skiftefor valter beregnet paa Bekejndtgjørel sen paa Kirkestævne? 2 RD Latris 23 RD 410 RD 571 RD

og af Samme som Porto beregnet 1 RD ?som og senere Porto navnligen gjentagen Correspondance med Skiftefor- valteren i Justitsraad Hansens Bo og Skifteforvalteren i Horns Herred, Om- kostninger paa Penge Transport fra Siidstnævnte og hertil B? m: m: herunder Meddelelse om Skiftets ?? ?? etc. 6 RD 30 RD Summa udgift 441 RD

Boets beholdne Formue 129 RD

Herfra afgaaer 4 ?? Afgifter efter F? af 12 september 1792 5 RD og ½ pc Afgifter efter F? af 8 Febr 1810 0 RD 5 RD Igjen 123,4 RD

Saa udloddes ?? 3de Søsterlodder saaledes

Petrine Rold, Enke efter Krigsassessor Aa gaard 40 RD som med Fø? 1 RD 41 RD

Ida Rold eller hendes Mand Forpagter M Tønnesen 40 RD F? 1 41 RD

Karen Holm Rold, eller hendes Mand Kjøb mand M Mylius 40 RD F? 1 RD 41 RD

Udgjort Summen 123,4 RD

Repræsentative

Saaledes er dette Bo sluttet. Forretningen tilendebragt kl. 5½ Eftermiddag

Underskrifter

??

?? Widner

?? Hoffmann Lars ?? Bæk /:m.f.P.:/

Deltager i skiftebehandling
Deltager i skiftebehandling
1817 (Age 20 years)
Attendant: Ide Marie Roldherself
MarriageHans Jacob Mandrup TønnesenView this family
November 9, 1832 (Age 35 years)
AFKALD
AFKALD
September 25, 1833 (Age 36 years)
Attendant: Ide Marie Roldherself
Shared note:

Ide Marie Rold afkald på arv

Horns Herredsfoged-Frederikshavn, 1833-1838, pagina 68, No 3, opslag 37, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16967851#212604,40260076

1833 den 25 September 1833 20 Rigsbankskilling Sølv

Undertegnede Mads Bang Agent og Dannebrogsmand erkjender hermed at jeg af Arvefor ?? 109RD, Sedler og Tegn? med Renter som Ida Marie Rold har under bemeldte Overformÿnderie Bestyrelse haft indstaaende hos Bager Thÿrring i Frederikshavn og som nu ?? af de Økonomiske dermed Skifteslutning den 20 October 1815 tilfaldt hende efter Moderens Kirstine Lovise Thodberg af Fladstrand.

fra ?? 109 RD ?? og Sa?n med Renter meddeler jeg ?? hermed i Henhold til fors? ? Notarialiter attesterede Fuldmagt fra Ida Marie Rolds mandag Hans Jacob Manderup Tønnesen behørig Afkald og Qwittering. Hermed og underskrevet i Frederikshavn den 3 August 1833. M. Bang

No 4 1833 42 Rigsbankskilling Sølv

Til at have min Kone Ida Marie født Rolds Mødrendearv til Beløb i Kapital og Renter 109 RBd er indestaaende i Bager Thÿrrings Gaard i Frederikshavn i Jylland og lovligt var opsagte be? jeg hermed Hans P? Mads Bang til Banneslund i Jylland og skal den Qwittering eller det Afkald ?? endnu Segne matte meddele for Modtagelsen af ?? ældste Beløb uden ligesaa forbindende og gjældende for mig som om jeg selv havde udstedt samme. Denne Fuldmagt agter jeg at ?? ?? Notarius Publicus Dennes saa? samt ?? ?? med mit formentligt be?ende Segl. - pt Walløe den 3 juni 1833.

Hans Jacob Mandrup Tønnesen

Jeg underskrevne Jørgen Reimer Gottfred Rode Birkedommer og Skriver i Det Kongelige Stift Walløes Birk, Skifteskriver og Slotsforvalter ved Walløs Stift og Slot samt Forlig?commissair C?mideur Herred at Forpagter Tønnesen af Gunde rup, der fo?t? under fornævnte B i ss som er mig paasc?gen be kjendt, hermed sin Skrivelse paa min Bopæl i Overværelse af mig som Notarius Publicus og af da?de tiltagne Widner Fuldmægtig Bar fred og Contorist Bartholds begge af Walløe underskrevet og forseglet nærværende Fuldmagt hvis Indhold han ?nti? – Dets til Be kræftelse endnu ?? Haand og mit fortrykte Embedssegl. – Walløe den tredje Juni atten hundrede og tre og tredive. – Rode.

Til Witterlighed Barfred Bartholdz. Hvorfor betales Attesten 1 RBd Overværelse ?? ¼ Forsendelse? 4 ¼ Justitsfondat ?? 2 Rb Sølv, 2 RB Sedler og Teyn, Komma To Rigsbankdaler, To Mark o g To Skilling. ?? Rode.

EventMads Rostock Bang
September 25, 1833 (Age 36 years)
Event September 25, 1833 (Age 36 years)
EventHans Jacob Mandrup Tønnesen
September 25, 1833 (Age 36 years)
Census February 18, 1834 (Age 37 years)
Shared note: 1834 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Jacob Mandrup Tønnesen - Husholdning

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=2447#2447,84700 Præstø, Bjæverskov, Herfølge, Gunderup Hovedgård, pagina 106, opslag 25

NavnAlderCivilstandStilling i familien
Hans Jacob Mandrup Tønnesen31Gifthead - forpagter af hovedgården
Ide Marie Rold37Gifthustru
Hans Tønnesen75EnkemandHusfaderens fader, der af ham forsørges
Christiane Tønnesen22UgiftHusfaderens søster

Husholdningen tæller 17 personer, hvoraf de 4 har famiierelationer. Resten er udefrakommende. En kostgængerske, Kusk, Avlskarl, Staldkarle, Mejerske, Kokkepige, Bryggerpige, Stuepige og Malkepiger.

BirthCarl Nicolay Christoffer Mylius
April 11, 1834 95 73
Deltager i skiftebehandling
Deltager i skiftebehandling
October 15, 1838 (Age 41 years)
Attendant: Ide Marie Roldherself
Census February 1, 1840 (Age 43 years)
Shared note: 1840 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Jacob Mandrup Tønnesen - Husholdning

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=5257#5257,123421 Præstø, Bjæverskov, Herfølge, Gunderup pagina 129, opslag 53

NavnAlderCivilstandStilling i familien
Hans Jacob Mandrup Tønnesen37Gifthead
Ide Marie Rold43Gifthustru
Otto Mandrup Tønnesen6Deres plejesøn
Jensine Ottine Jensdatter Aagaard20Ugift(Ida Maries søsterdatter!) Husjomfru

Hans Jacob Mandrup Tønnesen havde titlen af Forpagter på Gunderup. Derfor står han i spidsen for folketællingen, der indeholder hele 21 personer. Familien er til at overse, idet den alene består af husoverhovedet selv, hustruen samt en plejesøn Otto Mandrup Tønnesen, samt hustruens søsters datter Jensine Aagaard

BirthIda Marie Camilla Mylius
August 20, 1844 106 83
Death of a sisterKaren Holm Rold
November 29, 1844 (Age 48 years)
Census February 1, 1845 (Age 48 years)
Shared note: 1845 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Jacob Mandrup Tønnesen - Husholdning

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=7051#7051,168018 Præstø, Bjæverskov, Herfølge, Gunderup Hovedgård, pagina 8 124, opslag 29

NavnAlderCivilstandErhvervStilling i familien
Hans Jacob Mandrup Tønnesen42GiftForpagter af gårdenheadFødt i Kissendrup, Roskilde Amt
Ide Marie Rold48GifthustruFødt i Frederikshavn
Jensine Ottine Jensdatter Aagaard25UgiftHustruens søsterdatterFødt i Hjørring

Husstanden består i alt af 22 personer, til hvem Hans Jacob Mandrup Tønnesen er overhoved. De tre personer er han selv, hustruen og dennes søsterdatter. - Tre personer er nævnt uden for tjenestefolkenes rækker, og det er Henriette Lund, der lærer Landhusholdning, samt Otto Emil Frederiksen og Sophus Peter Cristian Petersen, der begge er Landvæsenselever.

CensusHans Jacob Mandrup Tønnesen
February 1, 1845 (Age 48 years)
Census February 1, 1850 (Age 53 years)
Shared note: 1850 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Jacob Mandrup Tønnesen - Husholdning

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=114020#114020,17266953 Præstø, Bjæverskov, Herfølge, Gunderup, pagina 135, opslag 49

NavnAlderCivilstandErhvervStilling i familien
Hans Jacob Mandrup Tønnesen47GiftForpagter headForpagter på Gunderup HovedgårdFødt i Kisserup Sogn, Roskilde Amt
Ide Marie Rold53GifthustruFødt i Frederikshavn, Hjørring Amt
Jensine Ottine Jensdatter Aagaard30UgiftHuusjomfruSøsterdatter til Ide Marie Rold TønnesenFødt i Hjørring

Husstanden består ialt af 19 personer, hvoraf de familiemæssige relationer blot er mellem 3 personer. Resten er tilknyttet med forskellige beskæftigelser på hovedgården Gunderup. Nogle er på dette tidspunkt indkaldt til krigstjeneste

Death of a husbandHans Jacob Mandrup Tønnesen
January 31, 1852 (Age 55 years)
Cause: Luftrørssvindsot
Shared note:

Præstø, Bjæverskov, Herfølge, 1844-1866, pagina 391, opslag 352

Død 31. januar og begravet 9. februar 1852

Hans Jacob Mandrup Tønnesen Forpagter på Gundrup, 49 Aar

Wallø Birks Skifteret. Død af Luftrørs Svindsot. ??

BirthHans Christian Mandrup Holst
September 27, 1852 114 91
DELTAGER I DÅB
DELTAGER I DÅB
November 25, 1852 (Age 56 years)
Godmother: Ide Marie Roldherself
Census February 1, 1855 (Age 58 years)
Shared note: 1855 Danmark - Udskrift af folketælling - Ide Marie Rold - Husholdning

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=119569#119569,17428728 Roskilde, Ramsø, Køge, Nyportstræde 286, kælderen, pagina 24+, 316+, opslag 131

NavnAlderCivilstandErhvervStilling i familien
Ide Marie Rold58EnkeHusmoderheadFødt i Frederikshavn
Emilie Auguste Funch41UgiftSelskabsdameFødt i Kjøbenhavn
Ane Margrete Larsen35UgiftTjenestepigeFødt i Kongsted, Præstø Amt

BirthJohannes Georg Bartholin Holst
1858 119 96
DELTAGER I DÅB
DELTAGER I DÅB
August 21, 1858 (Age 61 years)
Godmother: Ide Marie Roldherself
Census February 1, 1860 (Age 63 years)
Shared note: 1860 Danmark - Udskrift af folketælling - Ide Marie Rold - Husholdning

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=10160#10160,248709 København, København, Værnedamsvej 93 B, stuen, pagina 893, 11-19, opslag 177

NavnAlderCivilstandErhvervStilling i familien
Ide Marie Rold63GiftEnkefrue, Husmoder, Pensionhead
Hans Christian Fonneliu Overbeck19UgiftStuderendePlejesønFødt Hobro
Ida Marie Camilla Mylius15UgiftPlejedatterFødt i Køge
Caroline Hansine Hansen20UgiftTjenestepigeFødt i Køge

Meget smal husholdning. Ægtefællen Mandrup Tønnesen er afgået ved døden, og tidligere plejebørn er fløjet fra reden. Der er antaget bla. Ida Marie Camilla Mylius som nyt plejebarn. (Ida Marie er på dette tidspunkt både fader- og moderløs)

Death of a sisterPetrine Kirstine Rold
February 20, 1860 (Age 63 years) Age: 68
Cause: Apoplexi
Death January 16, 1875 (Age 78 years) Age: 75
Burial January 25, 1875 (9 days after death)
Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: October 22, 1790Hjørring, Horns, Lendum
1 year
elder sister
14 months
elder sister
Nicoline Kirstine Rold
Birth: December 19, 1792 54 31Fladstrand, Denmark
Death: February 25, 1793Fladstrand
18 months
elder sister
Christine Lassen Rold
Birth: June 20, 1794 56 33Fladstrand, Denmark
Death: September 9, 1794Fladstrand
17 months
elder brother
Nicolay Rold diverse til brug på træ hovedfoto.jpgNicolaÿ Rold
Birth: November 15, 1795 57 34Fladstrand, Denmark
Death: March 7, 1817Hjørring, Dronninglund, Sæby
1 year
herself
Ide Marie Rold
Birth: November 20, 1796 58 35Fladstrand, Denmark
Death: January 16, 1875Ringsted, Sjælland, Danmark
6 years
younger sister
Family with Hans Jacob Mandrup Tønnesen - View this family
husband
Hans Jacob Mandrup Tønnesen
Birth: June 5, 1802 41 24Roskilde, Voldborg, Kisserup
Death: January 31, 1852Præstø, Bjæverskov, Herfølge
herself
Ide Marie Rold
Birth: November 20, 1796 58 35Fladstrand, Denmark
Death: January 16, 1875Ringsted, Sjælland, Danmark
Marriage: November 9, 1832Roskilde, Ramsø, Køge

Birth

Hjørring, Horns, Fladstrand, 1791-1814, pagina 90, opslag 51, 20. november 1796

d. 20de Nov: d8 Dec hieme døbt - og blev her confirm: 19de Jan 1797

Ide Maria - Forældre Hr. Tolder Rold og Hustru Lovise Todberg - Q: F: Mad. Bang og Je? Ubersax - M.F. Hr. Leutenant Nis= lef, Hr. Rosborg til Knivholt og ?? ?romer

Moderen introd: d. 22 jan: ????

Census

Det tjener til bemærkning, at hustruen Kirstine Lovise Thodberg angives at være 50 år gammel i 1801. Der er regnet 10 år galt. Hun er født i 1761, og får iøvrigt nok en datter i 1802.

Husholdningen består også af et par tjenestefolk samt en kvinde, Ane Magrete Jensdatter (Inderste) på 34 år.

Census1801 Danmark - Udskrift af folketælling - Henrik Rold - Husholdning

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=25886#25886,2892735 Hjørring, Horns Fladstrand

NavnStilling i familienAlderCivilstandErhverv
Henrik Roldhead41GiftKongelig Postmester uden Pension som forhenværende Toldinspektør
Kirstine Lovise Roldhustru39GiftHustrus alder i FT angives fejlagtigt til 50 år!!
Petrine Kirstine Rolddatter9
Nicolaÿ Roldsøn5
Ide Marie Rolddatter4

Begge ægtefæller er i første ægteskab. Bemærk alder på hustru oplyses i tællingen til 50 år. Er korrekt næsten 40! Til husholdningen hører et par tjenestefolk

OVERFORMYNDERIET

Overformynderiet Frederikshavn

Hjørring, Horns Herred, Frederikshavn Byfoged, 1827-1845, pagina 32, opslag 33, sag nr. 254, Petrine Christine Rold, Ide Marie Rold, Karen Holm Rold

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=20280352#300399,61854102

• Petrine Cristine Rold:  Arvemidlerne: 181 RBd 88 Mk

 Når og hvorledes indkomne: 1815 den 20 October ved skifte efter Moderen Toldinspekteur Rolds Enke Kirstine Lovise Thodberg af Fladstrand

 Sikkerhedsdokumenterne: 95 RB=94 Sikkerhed ved Handelsbetjent Lønstrups Panteobligation af 6 Marts 1828 læst 12 Marts s.A.

 Det stillede pant: Et ?? paa Frederikshavns Nörregade med Hauge og R? med første prioritet

 Taxation og AssuranceSum: Taxeret ved Skjønsforretning af formelt den 20 Febr. 1828 til 250 RBd assureret for 260 RBd

 Renteafskrivning:

֍ Renter betalt til 13 Juni 1827 ֍ Renter betalt til 13. juni 1828 ֍ Renter betalt til 13. juni 1829 ֍ Renter betalt til 13. juni 1830

 Formyndernes Navne og når udnævnt: Agent Dannebrogsmand Bang, 20. October 1875.

 Anmærkninger: Udgaa? hos Horns Herred Overformynderi ?? afleveret til Frederikshavn ?? Overformyndere ?? ?? ?? vide ?lling af 2 Januar 1834

• Ide Marie Rold:  Arvemidlerne: 207 RBd 38½ Mk

 Når og hvorledes indkomne: 1815 den 20 October ved skifte efter Moderen Toldinspekteur Rolds Enke Kirstine Lovise Thodberg af Fladstrand

 Sikkerhedsdokumenterne: 109 RBd 42 Mk sikkerhed ved Bager Thyring Panteobligation fra Fak? til No. 164, 97 RBd 92½ Mk indestaar hos Assessor Hansen fra F? på No. 164

 Det stillede pant: Fra Fak?ing til No. 164

 Taxation og Assurancesum: Fra Fak?ing til No. 164

 Renteafskrivning:

֍ Renter af Thÿring betalt til 13 Juni 1827 ֍ Renter af Thÿring betalt til 13 Juni 1828 ֍ Renter af Thÿring betalt til 13 Juni 1829 ֍ Renter af Thÿring betalt til 13 Juni 1830

?gl Renter fra Hansen fra Fak?ing til No. 164

 Formyndernes Navne og når udnævnt: Agent Dannebrogsmand Bang, 20. October 1875.

 Anmærkninger: Ingen

• Karen Holm Rold:  Arvemidlerne: 251 RBd 68 Mk

 Når og hvorledes indkomne: 1815 den 20 October ved skifte efter Moderen Toldinspekteur Rolds Enke Kirstine Lovise Thodberg af Fladstrand

 Sikkerhedsdokumenterne: 132 RBd 79 Mk sikkerhed ved Bager Thyrings Obligation for ?? til No. 164. – 118785 indestaaer hos Assessor Hansen fra Frederikshavn ?? No. 164

 Det stillede pant: Fra F?ning til No. 164

 Taxation og Assurancesum: Fra F?ing No. 164

 Renteafskrivning:

֍ Renten af Thyring betalt til 13 Juni 1827 ֍ Renten af Thyring betalt til 13 Juni 1828 ֍ Renten af Thyring betalt til 13 Juni 1829 ֍ Renten af Thyring betalt til 13 Juni 1830

Angl? Hansens R? fra ?? til No. 164

 Formyndernes Navne og når udnævnt: Agent Dannebrogsmand Bang, 20. October 1815.

 Anmærkninger: Ingen

Marriage

Roskilde, Ramsø, Køge, 1827-1843, pagina 608, opslag 426, d. 9. november 1832

11)

Brudgom

Hans Jacob Mandrup Tønnesen 30 Aar gammel, Forpagter paa Gandrup

Bruden:

Ida Marie Rold, 31 Aar, gammel af Kjøge

Forlovere

Districtschirurg Westergaard og Ju= stitsraad Fridericsen Begge af Kjøge

Vielsesdato:

  1. Novbr 1832

Vielse hjemme ifølge Kgl. Be villing af 7de Novbr. 1832

Samtidig noteres datoer for lysningerne samt også for henvisning til jævnførelsesregistret.

AFKALD

Ide Marie Rold afkald på arv

Horns Herredsfoged-Frederikshavn, 1833-1838, pagina 68, No 3, opslag 37, https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=16967851#212604,40260076

1833 den 25 September 1833 20 Rigsbankskilling Sølv

Undertegnede Mads Bang Agent og Dannebrogsmand erkjender hermed at jeg af Arvefor ?? 109RD, Sedler og Tegn? med Renter som Ida Marie Rold har under bemeldte Overformÿnderie Bestyrelse haft indstaaende hos Bager Thÿrring i Frederikshavn og som nu ?? af de Økonomiske dermed Skifteslutning den 20 October 1815 tilfaldt hende efter Moderens Kirstine Lovise Thodberg af Fladstrand.

fra ?? 109 RD ?? og Sa?n med Renter meddeler jeg ?? hermed i Henhold til fors? ? Notarialiter attesterede Fuldmagt fra Ida Marie Rolds mandag Hans Jacob Manderup Tønnesen behørig Afkald og Qwittering. Hermed og underskrevet i Frederikshavn den 3 August 1833. M. Bang

No 4 1833 42 Rigsbankskilling Sølv

Til at have min Kone Ida Marie født Rolds Mødrendearv til Beløb i Kapital og Renter 109 RBd er indestaaende i Bager Thÿrrings Gaard i Frederikshavn i Jylland og lovligt var opsagte be? jeg hermed Hans P? Mads Bang til Banneslund i Jylland og skal den Qwittering eller det Afkald ?? endnu Segne matte meddele for Modtagelsen af ?? ældste Beløb uden ligesaa forbindende og gjældende for mig som om jeg selv havde udstedt samme. Denne Fuldmagt agter jeg at ?? ?? Notarius Publicus Dennes saa? samt ?? ?? med mit formentligt be?ende Segl. - pt Walløe den 3 juni 1833.

Hans Jacob Mandrup Tønnesen

Jeg underskrevne Jørgen Reimer Gottfred Rode Birkedommer og Skriver i Det Kongelige Stift Walløes Birk, Skifteskriver og Slotsforvalter ved Walløs Stift og Slot samt Forlig?commissair C?mideur Herred at Forpagter Tønnesen af Gunde rup, der fo?t? under fornævnte B i ss som er mig paasc?gen be kjendt, hermed sin Skrivelse paa min Bopæl i Overværelse af mig som Notarius Publicus og af da?de tiltagne Widner Fuldmægtig Bar fred og Contorist Bartholds begge af Walløe underskrevet og forseglet nærværende Fuldmagt hvis Indhold han ?nti? – Dets til Be kræftelse endnu ?? Haand og mit fortrykte Embedssegl. – Walløe den tredje Juni atten hundrede og tre og tredive. – Rode.

Til Witterlighed Barfred Bartholdz. Hvorfor betales Attesten 1 RBd Overværelse ?? ¼ Forsendelse? 4 ¼ Justitsfondat ?? 2 Rb Sølv, 2 RB Sedler og Teyn, Komma To Rigsbankdaler, To Mark o g To Skilling. ?? Rode.

Census1834 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Jacob Mandrup Tønnesen - Husholdning

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=2447#2447,84700 Præstø, Bjæverskov, Herfølge, Gunderup Hovedgård, pagina 106, opslag 25

NavnAlderCivilstandStilling i familien
Hans Jacob Mandrup Tønnesen31Gifthead - forpagter af hovedgården
Ide Marie Rold37Gifthustru
Hans Tønnesen75EnkemandHusfaderens fader, der af ham forsørges
Christiane Tønnesen22UgiftHusfaderens søster

Husholdningen tæller 17 personer, hvoraf de 4 har famiierelationer. Resten er udefrakommende. En kostgængerske, Kusk, Avlskarl, Staldkarle, Mejerske, Kokkepige, Bryggerpige, Stuepige og Malkepiger.

Census1840 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Jacob Mandrup Tønnesen - Husholdning

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=5257#5257,123421 Præstø, Bjæverskov, Herfølge, Gunderup pagina 129, opslag 53

NavnAlderCivilstandStilling i familien
Hans Jacob Mandrup Tønnesen37Gifthead
Ide Marie Rold43Gifthustru
Otto Mandrup Tønnesen6Deres plejesøn
Jensine Ottine Jensdatter Aagaard20Ugift(Ida Maries søsterdatter!) Husjomfru

Hans Jacob Mandrup Tønnesen havde titlen af Forpagter på Gunderup. Derfor står han i spidsen for folketællingen, der indeholder hele 21 personer. Familien er til at overse, idet den alene består af husoverhovedet selv, hustruen samt en plejesøn Otto Mandrup Tønnesen, samt hustruens søsters datter Jensine Aagaard

Census1845 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Jacob Mandrup Tønnesen - Husholdning

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=7051#7051,168018 Præstø, Bjæverskov, Herfølge, Gunderup Hovedgård, pagina 8 124, opslag 29

NavnAlderCivilstandErhvervStilling i familien
Hans Jacob Mandrup Tønnesen42GiftForpagter af gårdenheadFødt i Kissendrup, Roskilde Amt
Ide Marie Rold48GifthustruFødt i Frederikshavn
Jensine Ottine Jensdatter Aagaard25UgiftHustruens søsterdatterFødt i Hjørring

Husstanden består i alt af 22 personer, til hvem Hans Jacob Mandrup Tønnesen er overhoved. De tre personer er han selv, hustruen og dennes søsterdatter. - Tre personer er nævnt uden for tjenestefolkenes rækker, og det er Henriette Lund, der lærer Landhusholdning, samt Otto Emil Frederiksen og Sophus Peter Cristian Petersen, der begge er Landvæsenselever.

Census1850 Danmark - Udskrift af folketælling - Hans Jacob Mandrup Tønnesen - Husholdning

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=114020#114020,17266953 Præstø, Bjæverskov, Herfølge, Gunderup, pagina 135, opslag 49

NavnAlderCivilstandErhvervStilling i familien
Hans Jacob Mandrup Tønnesen47GiftForpagter headForpagter på Gunderup HovedgårdFødt i Kisserup Sogn, Roskilde Amt
Ide Marie Rold53GifthustruFødt i Frederikshavn, Hjørring Amt
Jensine Ottine Jensdatter Aagaard30UgiftHuusjomfruSøsterdatter til Ide Marie Rold TønnesenFødt i Hjørring

Husstanden består ialt af 19 personer, hvoraf de familiemæssige relationer blot er mellem 3 personer. Resten er tilknyttet med forskellige beskæftigelser på hovedgården Gunderup. Nogle er på dette tidspunkt indkaldt til krigstjeneste

Census1855 Danmark - Udskrift af folketælling - Ide Marie Rold - Husholdning

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=119569#119569,17428728 Roskilde, Ramsø, Køge, Nyportstræde 286, kælderen, pagina 24+, 316+, opslag 131

NavnAlderCivilstandErhvervStilling i familien
Ide Marie Rold58EnkeHusmoderheadFødt i Frederikshavn
Emilie Auguste Funch41UgiftSelskabsdameFødt i Kjøbenhavn
Ane Margrete Larsen35UgiftTjenestepigeFødt i Kongsted, Præstø Amt

Census1860 Danmark - Udskrift af folketælling - Ide Marie Rold - Husholdning

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=10160#10160,248709 København, København, Værnedamsvej 93 B, stuen, pagina 893, 11-19, opslag 177

NavnAlderCivilstandErhvervStilling i familien
Ide Marie Rold63GiftEnkefrue, Husmoder, Pensionhead
Hans Christian Fonneliu Overbeck19UgiftStuderendePlejesønFødt Hobro
Ida Marie Camilla Mylius15UgiftPlejedatterFødt i Køge
Caroline Hansine Hansen20UgiftTjenestepigeFødt i Køge

Meget smal husholdning. Ægtefællen Mandrup Tønnesen er afgået ved døden, og tidligere plejebørn er fløjet fra reden. Der er antaget bla. Ida Marie Camilla Mylius som nyt plejebarn. (Ida Marie er på dette tidspunkt både fader- og moderløs)

Burial

Præstø, Bjæverskov, Herfølge, 1866-1887, pagina ikke oplyst, opslag 279

Død 16 januar 1875 i Ringsted Begraves 25. januar 1875 Herfølge

Ida Marie Tønnesen født Rold Enke efter Forpagter Tønnesen paa Gunderup

Døde i Ringsted, hvor jordpaakastelsen skete og altsaa Attest vare forevist M? Ander? Ringsted, begravet her ved siden af Manden.

Birth1796 Ide Marie født download.png
1796 Ide Marie født download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 1,222 KB
Type: Photo
CensusFolketælling Fladstrand 1801 med familien Henric Thodberg 18012018.png
Folketælling Fladstrand 1801 med familien Henric Thodberg 18012018.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 508 KB
Type: Photo
OVERFORMYNDERIETOverformynderiet Frederikshavn Rold Karen Holm.jpg
Overformynderiet Frederikshavn Rold Karen Holm.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 3,537 × 3,230 pixels
File size: 679 KB
Type: Photo
Deltager i skiftebehandling
Skifte efter Nicolay Rold scanning fra RA 06032018.pdf
Format: application/pdf
File size: 18,014 KB
Type: Photo
Deltager i skiftebehandling
Skifte efter Nicolay Rold 1817 06032018.docx
Format: application/msword
File size: 39 KB
Type: Document
Deltager i skiftebehandling
Skifte efter Nicolay Rold en del af de resterende sider 08032018.docx
Format: application/msword
File size: 19 KB
Type: Document
Deltager i skiftebehandling1838 del af skifte efter Nicolay Rold download.png
1838 del af skifte efter Nicolay Rold download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 885 pixels
File size: 1,253 KB
Type: Photo
Deltager i skiftebehandling
Skfite efter Nicolay Rold 1838 det seneste.docx
Format: application/msword
File size: 17 KB
Type: Document
Marriage1832 vielse hans mandrup tønnesen og ide marie rold download.png
1832 vielse hans mandrup tønnesen og ide marie rold download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,071 × 789 pixels
File size: 596 KB
Type: Photo
AFKALDIde Marie Rold afkald på arv 1833.jpg
Ide Marie Rold afkald på arv 1833.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 813 × 789 pixels
File size: 705 KB
Type: Photo
Census1834 Tønnesen Herfølge Gunderup FT download.png
1834 Tønnesen Herfølge Gunderup FT download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 532 KB
Type: Photo
Census1840 Tønnesen på Gunderup Herfølge download.png
1840 Tønnesen på Gunderup Herfølge download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 885 pixels
File size: 402 KB
Type: Photo
Census1845 FT Mandrup Tønnesen i Herfølge download.png
1845 FT Mandrup Tønnesen i Herfølge download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 697 KB
Type: Photo
Census1850 Tønnesen FT i Herfølge Gunderup download.png
1850 Tønnesen FT i Herfølge Gunderup download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 409 KB
Type: Photo
Census1855 FT Ida Rold i Køge Nyportstræde download.png
1855 FT Ida Rold i Køge Nyportstræde download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 564 KB
Type: Photo
Census1860 FT Ida Marie Rold Værnedamsvej København download.png
1860 FT Ida Marie Rold Værnedamsvej København download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 830 KB
Type: Photo
Burial1875 Ida Marie Rold begravet fra Herfølge download.png
1875 Ida Marie Rold begravet fra Herfølge download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 661 KB
Type: Photo