Birthe Mylius Grønvold Kromans familietræ

Anne Lucie Behr Age: 64 years16951759

Name
Anne Lucie Behr
Given names
Anne Lucie Behr
Married name
Anne Lucie Behr Todberg
Birth 1695

MarriageTomas Pedersøn TodbergView this family
1720 (Age 25 years)

Birth of a daughter
#1
Mariane Todberg
1720 (Age 25 years)

Birth of a son
#2
Tomas Bæhr Tomsen Todberg
September 16, 1722 (Age 27 years)

Birth of a daughter
#3
Nille Marie Todberg
1723 (Age 28 years)

Birth of a daughter
#4
Anna Svends Todberg
1724 (Age 29 years)

Birth of a son
#5
Andreas Bæhr Thomasen Todberg
1728 (Age 33 years)

Birth of a daughter
#6
Mette Todberg
1733 (Age 38 years)

Birth of a son
#7
Frederik Lyngbye Todberg
1735 (Age 40 years)

Death of a husbandTomas Pedersøn Todberg
March 2, 1736 (Age 41 years)
Shared note:

Wibergs præsteleksikon har en historie vedrørende selve dødsfaldet, som angiveligt skulle være sket med baggrund i en maveforgiftning efter indtagelse af øl til et bryllup. Flere blev syge af øllet og flere afgik ved døden.

Præsten var under sygelejet voldsomt utilfreds med den dårlige øl, og svor at ville hævne sig, når han var rask igen. Det blev han som bekendt ikke, og sagnet siger, at han faktisk gik igen, og enden på historien er, at han måtte manes. Det blev den daværende kapellan i Trige, der fik æren af at udføre denne dont i en skov i Blåkær.

 1. 5/7 1717*, o. 22/7 18, Thomas Pedersen Todberg, f. c. 88; ~ Anna Lucie Bæhr (Behr?); 2 ~ E. A. Müller i Elling-T.; see Thomas B. T. T. i Elling-T.; [† 1736; „En vældig Jæger og ivrig Studehandler. Naar en aller anden Mand i Menigheden havde en feed Stud tilsalgs, havde han ingen Ro paa sig, førend hand fik handlet med denne. Kunde han nu ikke naae sit Ønskes Opfyldelse paa en af de søgne Dage, var det nok ikke saa ganske sjeldent, at han om Søndagen, medens Degnen sang, listede sig ned til Vedkommende, naar han saae, at denne var i Kirke, for, om muligt, at faae Handelen afsluttet; og, for desto snarere at faae Studeeieren til, at give Kjøb, pleiede han, som syvende og sidste Middel, at sige: „Nu skynd Dig dog lidt, Degnen synger paa det sidste Vers, og saa veed Du nok, at jeg maa afsted og op paa Prædikestolen“. Hans Avlskarl, Frants, som han holdt meget af, blev gift ind i Annexgaarden Egaa, og han var naturligviis med til Brylluppet. Efter Datidens Skik bleve Gjæsterne bevertede med „Aarhuus Øl“; men flere af dem bleve syge efter Nydelsen af samme, og en Deel af dem døde. Præsten var iblandt de Angrebne, og skal paa sit Sygeleie have yttret, at, naar han blot kunde komme sig, skulde han nok lave det saaledes for Kjøbmanden, som havde solgt Øllet, at han ikke oftere skulde komme til, at sælge Varer af nogetsomhelst Slags. Men han fik ikke Tid, til at udføre sin Hævn, thi Sygdommen blev til Døden, og Hr. Thomas maatte vandre heden. Man kan ikke undre sig over, at han efter et sligt, kuns lidet præsteligt, Levnet ikke kunde finde Ro i Graven, men spøgede ganske forskrækkeligt. Tilsidst blev han dog nedmanet; men en af hans gamle Jagtvenner trak Pælen op, og hvad han ikke havde været slem før, saa blev han det nu for Alvor. Hans Eftermand i Embedet kunde ikke selv magte ham, men maatte have Bud efter Hr. Laur. Worsøe, dengang Capellan i Trige, som ogsaa tilsidst lod sig overtale, til at komme, og efter megen Anstrengelse fik Bugt med ham, saa han nu for anden Gang blev nedmanet, og det i en Skov, kaldet Blaakiær.“].
Burial of a husbandTomas Pedersøn Todberg
March 12, 1736 (Age 41 years)
Shared note:

Randers Amt, Øster Lisbjerg Herred, Hjortshøj Sogn, 1691-1781, pagina 111, opslag 65, 12. marts 1736

Mandagen d. 12 Martÿ Salig Hr. Thomas Todberg jordt

MarriageErik Andersen MullerView this family
September 24, 1737 (Age 42 years)
Marriage of a childChristian OstenfeldMariane TodbergView this family
1738 (Age 43 years)
Marriage of a childFrants Thestrup Michael Nielsen MygindAnna Svends TodbergView this family
1753 (Age 58 years)

Marriage of a childJakob Severin WurnfeldtMette TodbergView this family
1753 (Age 58 years)

Marriage of a childAndreas Bæhr Thomasen TodbergSofie HenriksdatterView this family
December 18, 1754 (Age 59 years)
DELTAGER I DÅB
DELTAGER I DÅB
February 5, 1755 (Age 60 years)
Godmother: Mette Todbergdaughter
Deltager i skiftebehandling
Deltager i skiftebehandling
September 11, 1758 (Age 63 years)
Attendant: Mariane Todbergdaughter
Attendant: Mette Todbergdaughter
Event September 11, 1758 (Age 63 years)
EventChristian Henrik “Sognepræst i Sindal” Kjærulf
September 11, 1758 (Age 63 years)
EventErik Andersen Muller
September 11, 1758 (Age 63 years)
EventFrants Thestrup Michael Nielsen Mygind
September 11, 1758 (Age 63 years)
EventAndreas Bæhr Thomasen Todberg
September 11, 1758 (Age 63 years)
EventAnna Svends Todberg
September 11, 1758 (Age 63 years)
EventFrederik Lyngbye Todberg
September 11, 1758 (Age 63 years)
EventMariane Todberg
September 11, 1758 (Age 63 years)
EventMette Todberg
September 11, 1758 (Age 63 years)
EventNille Marie Todberg
September 11, 1758 (Age 63 years)
EventPeder Todberg
September 11, 1758 (Age 63 years)
EventTomas Bæhr Tomsen Todberg
September 11, 1758 (Age 63 years)
EventJakob Severin Wurnfeldt
September 11, 1758 (Age 63 years)
Probate September 11, 1758 (Age 63 years)
Marriage of a childUde UdsenNille Marie TodbergView this family
1759 (on the date of death)

Death 1759 (Age 64 years)

Probate 1759 (on the date of death)
Shared note:

Kilde Kalø Amt Skifteprotokol, 1758-1775, pagina 38 med visning af levende børn. Skiftet er formentlig efter faderen til Anne Lucie, som er afgået ved døden på dette tidspunkt.

Listen af børn svarer overens med informationerne på Nygårds Sedler samt også overens med skiftet efter Tomas Pedersen Todberg, der afgik ved døden i 1736.

Børn til Anne Lucien:

Thomas Todberg Andreas boende i Aarhus Frederik opholdende sig i Norge og vides ikke hvor Nille gift med Forpagter Udsen på Overgaard Mariane gift med en ?? Ostenfeldt i Sehbÿe Anne Svends, gift med Hr. Frands Mÿgind i Roberg udi Wensÿssel Mette gift med Jacob Würenfeldt, Forpagter på Scaarupgaard i Wensÿssel

Family with Tomas Pedersøn Todberg - View this family
husband
herself
Marriage: 1720
1 year
daughter
3 years
son
15 months
daughter
2 years
daughter
5 years
son
6 years
daughter
3 years
son
Family with Erik Andersen Muller - View this family
husband
herself
Marriage: September 24, 1737Aarhus, Hasle, Aarhus Domkirke

Marriage

Nygårds sedler - Møller, Erik Præst til Elling-Tolne, Aarhus

Møller Erik Præst til Elling-Tolne

Gift 1737 24 september med Mad. Anna Lucie Bæhr, sl. Hr. Thom: Todbergs

(Aarhus Dom. kb. 20)

Marriage

Aarhus, Hasle, Aarhus Domsogn, 1729-1800, pagina 21, opslag 39

D. 24 September og copuleret d. 24. september 1737

Blev Welærværdige Hr. Eric Möller Sognepræst til Elling og Taalumb Menighed og ef ter Kongl: Allernaadigste Copulations Brev af 12. August 1737 med sin Kiæreste fru Dÿdædle Mad: Anna Lucia Bæhr, Salig Hr. Thomas Todbergs Efterladte, viiet i Huuset, for hvilket Ægteskab sig frem stillede som Forlovere:

Hans J. Buchtrup og Innes Olsen Sigtrup

Probate

Hjørring, Horns Herreds Provsit, Gejstlig Skifteprotokol, 1716-1813, 1716-1773, bog 2, pagina start 266, opslag 143

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17176487#193730,32472533

Dette skifte, som startes 11. september 1758, indeholder gennemgang af boet efter Anne Lucie Bæhr, og er en del omfattende. Der er mange deltagere og en del arvinger. Udfordringerne var store, blandt andet fordi enkemanden havde økonomiske problemer.

De økonomiske anstrengelser for Hr. Müller forsøgte den ene arving at gøre noget ved på den måde, at vedkommende på sin hustrus vegne (steddatter til Hr. Müller) gav afkald. Det endte imidlertid med, at de fik deres part alligevel. – Provsten måtte træde til med en obligation for at enkemanden, der var præst kunne klare sig efterfølgende.

Interessante deltagere i f.eks. Auktionen:

• Provst Bering • Hr. Møller • Monsr. Ostenfeldt • Hr. Hoÿer i Sæby • Johan Lampe i Sæby • Tolder Ferslev • Peder Thodberg • Hr. Thomas Todberg • Monsr, Lange • Christen Thøstesen i Strandby • Hr. Kjærulf i Sindahl • Jacob (Wurenfeldt) paa Skaarup • Monsr. Chresten Bröndlund fra Elkjær

Kreditorerne:

 1. Pastor Mygind, i Raaberg – 1 Regning
 2. Sr. Peder Hansen Høyer, Fladstrand – 1 Regning
 3. Nicolai Wurenfeldt, Leerbæch – 1 Regning
 4. Ole Kræft, Fladstrand – 1 Skrivelse
 5. Anders Thomsen Holm, Fladstrand – 1 Regning
 6. Thomas Thodberg, Elling – 1 Regning
 7. Chresten Thomsen, Strandbye – 1 Regning
 8. Lars Lange, ellingegaarden – Udlån
 9. Mouritz Höyer, Dahl i Tolne – Udlån inklusive pantsat guldarmbånd
 10. Niels Andersen, ?? – Udlån
 11. Madame Kræft, Fladstrand – 1 Regning (Ligkiste)
 12. Thomas Thodberg – 1 Regning
 13. Hr. Müller – 1 Regning (udlagte penge – lønninger og hustruens begravelse (betydelig))
 14. Auktionssalær
 15. Incassofordringer
 16. Vurderingsmændenes løn
 17. Stempelpapirer til Skiftebrevet
 18. Skriversalær
 19. En genpart af Skiftebrevet
 20. Rettens salær

Arvinger og deres lod:

Hvoraf Enckemanden Welærwærdige Hr. Müller tilkommer ifølge Loven paa sin Halvepart og wexel ihu Summa 312 RD

?drager paa ihu anden halvepart for ihud ?? arwinger og Börn hvilke som ?? Øvrige Medarvinger nÿder saaledes nemblig:

• Hr. Thomas Thodberg 62RD • Hr. Andreas Thodberg i Aarhuus 62 RD • Sr. Friderich Thodberg I Norge 62 RD • Mariane Madamme Ostenfelt 31 RD • Nelle Maria Madme Udtzen 31 RD • Anne Svens Madme Mÿgind 31 RD • Methe Madme Wirenfelt 31 RD

1758 Skifte efter Anne Lucie Bæhr

Hjørring, Horns Herreds Provsit, Gejstlig Skifteprotokol, 1716-1813, 1716-1773, bog 2, pagina start 266, opslag 143

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17176487#193730,32472533

Schifte Brev efter afgangen Salig Madamme Anne Lucia Bæhr welærwærdige og welædle Hr. Erich Møllers i Elling Præstegaard

Anno 1758 d 11te September var paa Kongl Mayestæts og Rettens Wegne Peder Bang Præst for Tversted Ugger bÿe og Bintzlef Menigheder samt Proust udi Horns Herred tillige med sin Assessorer nemlig Welærværdige og Welædle Hr. Thomas Kiærsgaard Sogne Præst for Mos bjerg og Hørmested Menigheder , og welærværdige wellærde Hr. Christian Henrich Kiærulf Sogne Præst fra Sindahl og Adstrup Menigheder med hans anden forsamlede udi Elling Præstegaard der at holde Registering og Vurdering Samt Skifte og Deling efter ihu afdøde Madame Anne Lucie Bæhr Welærværdige Hr. Möllers imellem ?? Hr. Erich Møller og hans Stif-Börn som være

 1. Welærværdige og Wellærde Hr. Thomas Thodberg Capel= lan pro Persona og Medtiener udi ?? her til Elling og Tolne Menigheder

 2. Andreas Thodberg

 3. Frederich Thodberg
 4. Madme Mariane Ostenfeldt
 5. Madme Nelle Marie Udesen fra Overgaard
 6. Madamme Anne Svends Mÿgind fra Raaberg
 7. Madme Methe Vinfelt

som alle er forsørgede med Wærger og Fuldmagt. Desuden være og tillige tilstæde tvende Wurderings Mænd C ?? Anders Andersen af Øster Mølle og Anders Larsen af Wæste Mølle. Begge af Elling=Sogn, som til forn ved Forseglingen havde været (tilstede eller fraværende??) og efter at samme vare Befunden U=Beskadigede frembragte da i overværelse af Nærværende Be? Wæsen? saa følger:

(Der er en meget lang opremsning af diverse effekter, og information om, hvem der har erhvervet disse under den afholdte auktion. Der er en del guld og sølv samt også andre fine ting, der repræsenterer en vis værdi.

Først i rækkerne er skrevet de enkelte varer eller effekter, og efterfølgende disses vurdering. Så en række, der fortæller, hvem der har købt og til hvilken pris. Alt er medtaget. Kreaturer, senge, klæder, linned.

Der ses blandt andet navne som:

• Provst Bering • Hr. Møller • Monsr. Ostenfeldt • Hr. Hoÿer i Sæby • Johan Lampe i Sæby • Tolder Ferslev • Peder Thodberg • Hr. Thomas Todberg • Monsr, Lange • Christen Thøstesen i Strandby • Hr. Kjærulf i Sindahl • Jacob (Wurenfeldt) paa Skaarup • Monsr. Chresten Bröndlund fra Elkjær

Efter auktionen fortsættes skiftet på pagina 276)

(Pagina 276 opslag 154: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17176487#193730,32472543)

?? Penge blev overgivet af Hr. Möller per Casse at være bestaaaende her i til Børne udi Banco og Con= tant 32 Rbd. Skifte Retten fandt sig befoÿet siden intet mere blev paawiist, at f?mine? for Enke=Manden – Welærværdige Hr. Möller Stervboets nærværende Respective Anfordringer som da var ?? at angive til Registering og Wurdering ?? Raad Penge Bohave ?? Curature samt an der ting af hvad ?? han ?? ?? nævnes Land, ?ad anmodning og tilhold, at ?? giorde saa vel s? angivelsen som ?? ?? sin Tiid agter at forsvar Hvorpaa Enke=Manden og førnævnte Respective Arvinger erklærede ?? ?? ikke widste ?? eller andre ting at angive end hvis alle? ?? ?? vurderingen og forfa? ?? si?? ?? med allerførste at anska? tilforn ?? og Accurat Specification, saawel paa Præstegaardens ind?öst? ?? som og ik hos Sogne Folkene tilkommende T?, saawel Penge og ?? paa Ski?p? som in Natura. Delt efter Alles ?m?d Wedkom= mende Sogn=Mænd, hvor paa ihu Registering og Wurderings Forrættning blev tilendebragt etter at der ?nallene samtlig Stærvboets ??kom mende blev aftalt og ??, at Auctionen efter foregaaende Publication skal fremlæ? ihud 3die October førstkommende. Actum Elling Præstegaard ut supra

Underskrifter

Erich Müller P. Beering Christian Henrich Kiærulf paa Hr. Kiærsgaards Wegne Lauritz Lange

Paa Andreas Friderich Thodberg og Eigne Wegne underskriver Thomas Thodberg

Ude Udsen, Jacob Wurenfelt, Christian Osterfeldt Frands Mygind, Anders Andersen, Anders Larsen

(Pagina 277 opslag 155: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17176487#193730,32472545)

Anno 1758 d. 3. October indfandt Skifte Retten Sig efter forrige Slutning i Elling Præstegaard for at holde ihud Commerciel? Auction efter at samme war blewen Be? T? ved Placater, baade i Horns= Herred ved ?? og i Hiörring og Fladstrand og Schagen, efter Placatens indhold saaledes lÿdende.

Aog blew da Auctionen foretaget efter ?stil= lands Conditioner som blev oplyst under No. 2 Og ?par?Auctionen sin fremgang.

Hermed bliver bekiendtgivet at Tiirsdagen d 3de Octob. førstkommende klocken 10 om Formiddagen bliver over afgangen Salig Lucia Bæhr Welærwær= dige Hr. Erich Müllers anstillet til offentlig Aucti on og til ihud Höystbÿdende bortfald i Ellinge Præstegård

Dend Salig afdöde Madamme hendes etterladenskaber af Ind= og Udboe, bestaaende af Guld, Sölv, Kaabber, Mæstting, Tin, Jernfang, Glas, Strantöy, Linnet, Senge=Klæder og Sengestæder, med wib? i Gaarden saassom Wogne og Wogne-Redskab, Bæster, Stude og Kiöer, qwier, Kalve, Faar og Svin, og ihu u? bemælte Præstegaards indeværende ?ufl?ng og bemælte Tid og Stæd. Lade sig indfinde da Cuctions Conditionerne skal blive Bekeindtgiort.

Tversted Præstegaard? ihu 18de September

Auctionen blev da foretaget paa fölgende Conditioner

 1. ?rud Kiöbende tager Stæds i Possesion og Eÿn, fordi hand som först bÿdende ?? ??, ?? ihu wirker r?ns?n.
 2. At ihu Kiøbende betaler Precise til Sa? uggens Dagen efter denne Auctions Holdelse, saa fremt nogen ikke vil liide Lovens tvang
 3. Betale ihu Kiöbende Auctions Reng? til Welær= værdige Hr. Thodberg i Elling Præstegaard
 4. Wille och Kiøbende og vi ?? stille Skifte Retten tilstræ? ?? Caution for ?? Bud.

Hvorefter blew ?adstegaardens afgrøde ?? indevær? Aar 1758 tilligemed Elling Sogns ?? for saa vidt in Natura paa ?iær? er oppebaaret og til Præste= gaarden hiemfört den efter arvingernes i Rætten indkom met Optegnelse er som følger:

(Opremsning af Rug m.v. til en sum af 141 RD)

Andförte Summa af Penge Et Hundrede og fÿretyve og Én Rigsdaler ?? Mark? L?sted Hr. Möller at betale for Ovenberørte Korn in Natura tilligemed det i Præstegaarden indberregnede Hör=Aul og blev da Enkemanden ihu paa ovenanförte Conditioner det halve ?? af Korn og Høer tilslagen; Siden intet mere at Auctionere ved foran förte, blev Forretningen ophævet og derpaa vedtaget at möde her i Præstegaarden d. 20. November førstkommende, for videre at beh?dre ?? Forretning i ?andte af at Auctions Pengene til ihu Tiide er indkomne og betalt Actum Elling Præstegaard Ut Supra

Underskrifter

P Bering, Thomas Kiærsgaard

Paa Welærwærdige Hr. Kiærulfs Weigne underskrevne

E. Müller, Th. Thodberg, Ch. Mumme Stampe Christian Ostenfeldt, Jacob Wurenfeldt

Som Wurdering=Mænd: Anders Andersen og Anders Larsen

Eftter forrige Sluttning indfandt Skifte Retten sig i Dag i Elling Præstegaard d. 20. Nov. 1758 for at B? dette Skifte virker og med ønske til Endelig Slutning, hvorpaa da först blev andfanget med B?rns Besværing som fölger

(Herefter opremses diverse kreditorer, der indeholder disse navne og eventuelle beskrivelser af fordringer)

(Pagina 278 opslag 156: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17176487#193730,32472546)

 1. Pastor Mygind, i Raaberg – 1 Regning
 2. Sr. Peder Hansen Høyer, Fladstrand – 1 Regning
 3. Nicolai Wurenfeldt, Leerbæch – 1 Regning
 4. Ole Kræft, Fladstrand – 1 Skrivelse
 5. Anders Thomsen Holm, Fladstrand – 1 Regning
 6. Thomas Thodberg, Elling – 1 Regning
 7. Chresten Thomsen, Strandbye – 1 Regning
 8. Lars Lange, ellingegaarden – Udlån
 9. Mouritz Höyer, Dahl i Tolne – Udlån inklusive pantsat guldarmbånd
 10. Niels Andersen, ?? – Udlån
 11. Madame Kræft, Fladstrand – 1 Regning (Ligkiste)
 12. Thomas Thodberg – 1 Regning
 13. Hr. Müller – 1 Regning (udlagte penge – lønninger og hustruens begravelse)
 14. Auktionssalær
 15. Incassofordringer
 16. Vurderingsmændenes løn
 17. Stempelpapirer til Skiftebrevet
 18. Skriversalær
 19. En genpart af Skiftebrevet
 20. Rettens salær

Skifte Retten paa Raabte om nogen flere var til stæde, som nogen i Stervboen har ik widere at for dre, og efter saadan paaraab indfandt sig ingen flerre. Mons Enkemanden Welærwærdige Hr Müller Declarerede at, hand icke saae sig i stand at præstere nogen Betaling til Auctions ?? for ik med ihud han holdte Auction tilkiöbte Korn af Elling ?? ?? og Præstegaardens Auul for? anholdte en Sÿndalisch Kiendscha Skifterætten fandt fo? at fornemme h? Despectere ?gde hvorledes ik imod ik Restora? Auctions Penge hos Enkemanden Hr Müller meente? Bæst og uden alt for stor widtløfttighed Bekostning at ?? fra samme indbragt ?? ?? Skifteforvalteren dog maatte melde, at ihu alt Be? paa ?? S?lv?

(Pagina 279 opslag 156: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17176487#193730,32472547)

?? ?? Arving Sr. Jacob Vurenfeldt Forpagter paa Scaarup som en Sviger Sön og ?? paa sin Hustru Madamme Methe Thodbergs wegne erklærede, at hand af kierlig hed og for ikke at incomodere ?? ihus Despective Skifte Rætten sin Elskelig Hr. Sviger Fader alle sig S? med nogen Disputte Den skulle st?ke af nödtörfttighed? at naar hans Hr Svigerfaderen wilde udbetale til Auctions Incasseuren Welærværdige Hr Thomas Thodberg 10 RD som ik ?? hand forære Sterwboens holdte Auction sig han ?? til ??; Sampt at hand vil friholde ham og Arvingerne eftter Dags fra ald L?, som enten allerede var vaÿst? alle Land Dependere imod formodning af `?? Sterw= bouen Behandling, ville hand gieve Sig en ære af st? at afgive paa forhen mieldte Conditioner til Lowlig afkald for sin Hustrues Mødrende Arv.

Og skulle hans Øvrige Medarvinger være lige sindede skulle intet Divertere ham mere m? i manglende? Fald forbeholdte han Sig sin wirkelige Regres og arverettighed. Hr. Thomas Thodberg erklærede at hand icke med saadan vilkår ?? a? eller frafalde sin arverettighed, hverken paa sin egne og Lige saa lidet paa sine tvende fraværende Broder ?? Friderich Thodberg i Norge, som hand er Formÿnder for, og Andreas Thodberg i Aarhuus som hand er Fuldmægtig for, ?? Weigne, ?? Reserverede sig saavel sin egen som berörte sine tvende Brödre ?? i dette Tilfælde. Welærværdige Hr. Mÿgind, ihu og ved Retten var tilstæde ?lærede? af ??mandskøbte hand efter Kongens og billigheds Lov kunde tilkomme sin anpart paa Salig Kones Wegne saa vel af dend fra til Præstegaarden indh? afgröde af alle slags saawel som og af Ti? han i Elling Sogn ihu til Præstegaarden til ?? in Natura ihu oppebaaren og ?? med Penge betalt. ?? dog af kiærlighed til hans afdøde Hr. Sviger Mama og af ?som hans Kones Stiffar frafald elske hand sin arverettighed sin saa ?? Ti? og ?? gaards ?? afg? angaae men for det øvrige Referrerer sin arverettighed ?gaard som med arvingen, dog med de ?? at hans Kiere Sviger? ?? giver ham Valuta imod hvad ?? m?d arvingerne har ?? Auctionen han ladet sig tilstaae. ?? Ostenfelt fra Sæbye paa sin købers ?? ?, indgik samme Kirrbÿe Wil? som sin Svoger Hr. Mÿgind. Hr. Thomas Thodberg fandt sig aarsaget at erindre Skifte Retten at da endnu af dette Stervboets Aucti= ons Penge som hand er Fricasseur for, er udestaaende og endnu u=betalt en staar skal han vel hos hans kiere Hr. Stif- fader som anden. Det saa will ehand forved ?? og forrs? sig hos Skifte=Retten, hvorledes dermed skal forholdes, og om han samme ved Lov og Rett paa Sterv= boens beskatning skal lade indkalde. Skifteretten fandt for Billig paa Sterwboens Beskatning og paa ?? m?s at lade inddrive ik Resterende Auctions Penge og saa ?? samme være indkommen, da af underrette Skifte Retten derom, for ?? ?? som ?? Hallere? at Be? Skifte=Samling til endelig Slutning, som efter paatrængende saa blev Skifte igen og sat til i morgen for= middag kl. 9 Slætt, til hvilken Tiid Hr. Thomas Thodberg som Auctions Incasseuer lovede her i Skifteretten at indlevere en Disignation over ik Resterende Auctions Penge.

Tiirsdagen ihu 21de Nov: 1758 blev Skiftet igjen efter Wedtægt fra i Aftes foretaget i samptlig de forhen menstionerede, og da tilstædeværende Arvinger var ?? ?, hvor da fra Hr. Thomas Thodberg, som Auctionist Incasseur blev indleveret en Designation over ik Resterede Auctions Penge, hvis Beløb for nærvæ rende Tiid bedrager tal Summa – 591 Rd.

Derefter tilsp? Skifte=Retten ihu Tilstædeværende Arvinger om ik og havde udfun? nogen udweÿe til ihud i dag forr?ste Resterende Auctions Sumas= indkommne uden at ?? Stervoen i Widtlöfttighed og omkostning ved Process. Hvortil arvingerne erklærede ingen ud? juste nu at ?? Alt Saa erklærede Skifteforwalteren Hr. Proust Bering at, ville assistere Hr. Erich Müller med en Capital eftter begiering og imod hans Louformelig Rente Obligation af 250 RD 5 pct pro Conto Aarlig i fald samme lands

(Pagina 280 opslag 158: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17176487#193730,32472548)

?? Skifttet til desto su? og mindst bekostelig En skab. Ligeledes wellærde Incas Jensen Hr. Thomas Thodberg, at juste i dette Maumente ?ham be= talt dend Summa 6 RD af derfor Tiid? Skifte= Retten i Dag angivne Resterende Auctions Pen ge Saa ihu nu alle? Resterer 522 RD som Enkemanden Hr. Møller tilkommer at betale. Og fra Skifteretten maatte fo? eftter deres til Arvingerne giorte ?s?örsel og Derpaa gives ?læring, saa wel at ik aldeles intet havde de her udi Skifte=Retten angivne Fordringer at modsige, som ellers at ik samptlig Arwinger paa Egne og Fraværende Arwingers Weigne erklærede og tilstode, at holde Skifte=Retten Frei og uden mindste answar for Wilkaar imod formod= ning u?telig Gield og hvad denne Sterw= boe til Last. Tiil S?den Ende lovede Wel ærværdige Hr. Thomas Thodberg at ham af de in?h? ?? Auctions Penge ville Besørge Betalt og i? fra Forsk?tet ?B?lig Qvitteringer fra Enhver for fölgende Bous Beswæring ?? i alt Bedrager 376 RD Boens Hele Masse og Indtægt Bedrager i alt 1.002 RD Afgaaer Bouens Gield med 376 RD Arwingerne ihu Summe 625 RD

Hvoraf Enckemanden Welærwærdige Hr. Müller tilkommer ifølge Loven paa sin Halvepart og wexel ihu Summa 312 RD

?drager paa ihu anden halvepart for ihud ?? arwinger og Börn hvilke som ?? Øvrige Medarvinger nÿder saaledes nemblig:

• Hr. Thomas Thodberg 62RD • Hr. Andreas Thodberg i Aarhuus 62 RD • Sr. Friderich Thodberg I Norge 62 RD • Mariane Madamme Ostenfelt 31 RD • Nelle Maria Madme Udtzen 31 RD • Anne Svens Madme Mÿgind 31 RD • Methe Madme Wirenfelt 31 RD

Som Saaledes udgiöre ihu fulde Summa af Sterw Boens Beholdne Midler 625 RD. Siyan Sa? Huundrede Tÿwe og fem Rigsdaler frem March og ?? Skilling, hvormed denne Sterwboe Ind= tægt og Udgifter saaledes Netto er Balanceret og delet imellem samtlige Arvingerne i fölge Lowen og som ingen ?? af Arwingerne eller andre efter paa=Raab af Retten indfandt Sig, ihu ?? eller noget fra ?? dette Skifte havde at ?? eller paastaae. Saa blew dette Skiftte saaledes som for hen anmeldt slutted og medbörlig til Endebragt med tilhold at Arvingerne samtlig saa ?? Skifte=Bowen som af Notarius er Beløbet med for?st, og saa ?? muelig at saa in Forma beskreven indkommer og paa tilstædeværende ?? ?? da at forsÿne Skifte-Retten med Lowlig afkald. Af dette Skiftte saaledes er slutted tilstaaende Samtlig paa Egne og fraværende Medarvingers Weigne og ?? med Hænders Underskriftt man ?? og med fortagelse i Zignetter. Actum Ut Supra. Datum Schifte=Stædet d. 21de November Ao 1758.

Probate

Kilde Kalø Amt Skifteprotokol, 1758-1775, pagina 38 med visning af levende børn. Skiftet er formentlig efter faderen til Anne Lucie, som er afgået ved døden på dette tidspunkt.

Listen af børn svarer overens med informationerne på Nygårds Sedler samt også overens med skiftet efter Tomas Pedersen Todberg, der afgik ved døden i 1736.

Børn til Anne Lucien:

Thomas Todberg Andreas boende i Aarhus Frederik opholdende sig i Norge og vides ikke hvor Nille gift med Forpagter Udsen på Overgaard Mariane gift med en ?? Ostenfeldt i Sehbÿe Anne Svends, gift med Hr. Frands Mÿgind i Roberg udi Wensÿssel Mette gift med Jacob Würenfeldt, Forpagter på Scaarupgaard i Wensÿssel

Shared note

Nygårds Sedler - i forbindelse med Skifte efter Anne Lucie Behr i 1759, Kalø Amt pagina 38

Angivelse af levende børn

Thomas Todberg, Kapellan i Ellin Andreas Behr, Aarhus Frederik, i Norge Nille Marie gift med Forpagter Udsen på Overgård Mariane gift med ?? Ostenfeldt i Sehbye (Sæby??) Anne Svends, gift med Frans Mygind i Råbjerg Mette gift med Jakob Würenfeldt forpagter på Skårupgård i V?y?l.???

Shared note

Nygårds Sedler - i forbindelse med Skifte efter Anne Lucie Behr i 1759, Kalø Amt pagina 38

Angivelse af levende børn

Thomas Todberg, Kapellan i Ellin Andreas Behr, Aarhus Frederik, i Norge Nille Marie gift med Forpagter Udsen på Overgård Mariane gift med ?? Ostenfeldt i Sehbye (Sæby??) Anne Svends, gift med Frans Mygind i Råbjerg Mette gift med Jakob Würenfeldt forpagter på Skårupgård i V?y?l.???

MarriageNygård levende børn til Tomas Todberg og Anne Lucie Behr 1759 nyg_254_1102.jpg
Nygård levende børn til Tomas Todberg og Anne Lucie Behr 1759 nyg_254_1102.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 600 × 956 pixels
File size: 90 KB
Type: Photo
Probate1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 2download.png
1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 2download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 979 KB
Type: Photo
Probate1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 3 download.png
1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 3 download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 1,018 KB
Type: Photo
Probate1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 4 download.png
1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 4 download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 987 KB
Type: Photo
Probate1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 5 download.png
1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 5 download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 1,043 KB
Type: Photo
Probate1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 6 download.png
1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 6 download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 973 KB
Type: Photo
Probate1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 7 download.png
1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 7 download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 1,001 KB
Type: Photo
Probate1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 8 download.png
1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 8 download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 960 KB
Type: Photo
Probate1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 9 download.png
1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 9 download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 999 KB
Type: Photo
Probate1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 10 download.png
1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 10 download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 979 KB
Type: Photo
Probate1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 11 download.png
1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 11 download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 1,154 KB
Type: Photo
Probate1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 12 download.png
1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 12 download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 1,120 KB
Type: Photo
Probate1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 13 download.png
1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 13 download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 1,155 KB
Type: Photo
Probate1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 14 download.png
1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård 14 download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 1,217 KB
Type: Photo
Probate1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård download.png
1758 skifte efter Anne Lucie Bæhr Ellinge Præstegård download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 885 pixels
File size: 1,071 KB
Type: Photo
DeathNygård levende børn til Tomas Todberg og Anne Lucie Behr 1759 nyg_254_1102.jpg
Nygård levende børn til Tomas Todberg og Anne Lucie Behr 1759 nyg_254_1102.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 600 × 956 pixels
File size: 90 KB
Type: Photo
ProbateSkifte efter Anne Lucie Behr 1759 angivelse af børn download.png
Skifte efter Anne Lucie Behr 1759 angivelse af børn download.png
Format: image/png
Image dimensions: 1,770 × 836 pixels
File size: 1,413 KB
Type: Photo