Peter Kromans Familietræ

Transkription af fæstet:

Shared note

Transkription af fæstet: Paa det Høygrevelige Herskabs vegne og Hans Høygrevelige Excellences Høy Vel- baarne Hr. Geheime Raad og Greve af Reus som Ober-Administrator her i Grevskabet Gyldensten given naadig Approbation haver jeg underskrevne stæd og fæst som jeg og hermed stæder og fæster til Peder Andersen barnefød i Schoubye et Huus i Ore som Jens Nielsen sidst beboede og for ham imod frije Huu(s)?værelse indgaaet Accordt godvillig afstaaet haver udi? hvilket Huus paa saadan Maade bemelte Peder Andersen sin Livs tiid i Fæste maa be- holde med ald dets Rette tilliggende. Samme Huus staaer for Hartkorn - 1 fr 2 alb hvoraf bemelte Peder Andersen og betaler alle (næste side) Kongl. allernaadigst paabudne ordinaire og extraordinaire (skatter) samt Land-Gilde til hvert aars Mortens-Dag efter Jordebogen med 5 Rixd. og saasnart bemelte Jens Nielsen ved Døden af- gaaer forretter de sædvanlige ... med videre ligesom de andre Huusmænd. Holder Huuset sted- se i forsvarlig Stand dets Bygning og Hauge for..d... retter og forholder sig efter Hans Kongl. Mayts allernaadigste Lov og Forordninger og er sit Høye Herskab og anbetroede Fuldmægtig hørig og lydig i alt under dette Fæstes Fortabelse. Til Indfæstning er efter naadig ordre og Resolution betalt 20 Rixd. siiger Tyve Rixdaler som un- derdanigst til Indtægt skal vorde beregnet. Oregaard d 2 Januar 1763. M Hviid Som Fuldmægtig Til Vitterlighed Ligelydende Fæstebrev skal i allemaader blive efterleven af Peder PAS Andersen

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Peder Andersen
November 29, 1722301Sandager, Fyn, Denmark8April 3, 180122378Nørre Sandager, Fyn, Denmark