Peter Kromans Familietræ

Transkription af første del af skiftet:

Shared note

Transkription af første del af skiftet: Anno 1765 dend 20de Novbr mødte undertegnede paa forvalteren ved Gyldensteen Velædle S. Johannes Hviid hans vegne i stervboen efter afgangne Niels Hansen Fyhr, der forhen havde tilfæste eet Grevskabet tilhørende Huus i Esterbølle i SandagerSogn for at foretage skifte og deeling imellem Enchen Karen Peders Datter, og deres i Egteskab sammenaulede Børn som ere 2 Sønner 2 Døttre naunlig Mathias Nielsen Huusmand her ibid., Peder Nielsen Huusmand i Farsbølle, Maren Niels Datter iegteskab med Jørgen Dinesen gaardmand i Kosteslev og Anne Dortea Niels Datter 18 aar gl. og opholder sig hos Broderen bemelte Matias Nielsen her ibid. som alle var nærværende. Paa enchens vegne mødte, som Laugverge Christen Pedersen her ibid.og paa sit Embeds vegne var tilstæde Hr. Birkedommer Holst af Maderup og som overværende ved denne Forretning Knud Mortensen og Andreas Thomasen begge her ibid. hvor da i samtliges overværelse blev behandlet som følger. -

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Niels Hansen Fyhr
June 11, 1702322Nørre Sandager, Fyn, Denmark8October 25, 176425962Nørre Sandager, Fyn, Denmark