Peter Kromans Familietræ

Transkription af skifteforhandlingen:

Shared note

Transkription af skifteforhandlingen:

Skifteforhandling. efter Aftægtsmand Rasmus Hansen af Ørbek. 1837, 28 December, comparerede for Protocollen, i Overværelse af Vidnerne Knudsen og Adamsen, den ene- ste myndige Arving efter Aftægtsmand Rasmus Hansen af Ørbek, dennes Søn, Gaardmand Rasmus Rasmussen af bemeldte Ørbek, og foreviste en mellem ham og bemeldte hans afdøde Fader, under 30 Juni 1836 oprettet Aftægtscontrakt, hvorefter Rasmus Rasmussen beholder alt i navnlig? Maade, hvad hans Fader maatte efterlade sig, og forlangte han som Myndig intet Skifte afholdt efter Afdøde samt lovede han at holde Skifteretten anger og kravesløs for den Gield, som paahviler Boet, hvoriblandt en Gield til Søsteren Dorthe Marie - Comparenten erklærede fremdeles under Tilbud af Eed at Afdødes Efterladenskaber langt fra vil kunne beløbe sig til 100 rbd Hvorfor ingen ½ p(ro) C(en)ts Afgift bliver at beregne. Den foreviste Aftægtscontract blev tilbageleveret med Foreviis- nings Paategning. .. Krarup Rasmus Rasmussen m f Pen Som Vidner .. Knudsen R Adamsen

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Rasmus Hansen
May 4, 1766258Ore, Fyn, Denmark8March 25, 183718770Ore, Fyn, Denmark