Peter Kromans Familietræ

1843 Torsdagen den 19 October blev af Skifteforvalteren Etatsraad

Shared note

1843 Torsdagen den 19 October blev af Skifteforvalteren Etatsraad Knutzon i Overværelse af Vidnerne Morten Rasmussen og Hendrik Skou foretaget skiftet Nr 142/1843 efter Slagter Jens Jensen Harritzlev blev ..... foretaget d.. ..d. blev fremlagt en udstedt Indkaldelse i? hvis Følge mødte Enken Anne Rasmusdatter med Lauværge Knud Rasmussen Ørbek og frem- lagde en Fortegnelse over Arvingerne? med Tilkjendegivende? at den Døde 2 Gange har været gift, at han af sit første Egteskab med Anne Kathrine Rasmusdatt. har 3 Børn hvoraf Datteren Maren er gift med Anders Mads Jørgensen Bogense som med hende var mødt, og af sidste Egteskab med hende selv har han 8 Børn som i Seddelen findes benævnet. Af disse mødte Svigersønnen Anders Mads Jørgensen som tilkjendegav at han paa sin Hustrue Maren Jensdatters Vegne har modtaget Arv og for samme afleverede Afkald af 20? Februar dA som Skiftefor- valteren modtog, for at lade læse og protocollere til S....... for .......... Derefter blev fremlagt en af Sognefogden under 18 August? d.A afholdt Registering og Vurderingsforretning som blev de fornævnte? til...., Sønnen Rasmus Jensen der er 18 Aar gamel og Værgen Gaardmd Rasmus Mortensen i Schoubye forelæst, hvilke samtlige erklærede at de antog Vurderingen og forlangte in- gen Omvurdering. Enken fremlagde derefter Regning for Gjelden der beløber 764 rd hvorom de mødte Arvinger blev tilspurgte og havde mod samme intet at erindre, der.... Enken? med Lauværge indlod Skiftet til Slutning med Forpligtelse? at hun tilsvarer Gjelden og derfor holder Skifteretten ansvarsløs, hvorefter det? blev optaget til Slutning og forsynet med Underskrifter.

div. underskrifter

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Jens Jensen
October 26, 1788235Skovby, Fyn, Denmark12August 5, 184318054Skovby, Fyn, Denmark