My Image

Åløkkeskoven 19.09.2020


Dagens vandring, Åløkkeskoven 19.09.2020

Dagens vandring,

Lørdag den 19. september gik turen til Åløkkeskoven i Odense, sammen med Anette Boman Thorup og Claus Thorup, som bor lige ved siden af.

Snapind Skov (vest for Åløkkevænget), Åløkke Skov og Næsbyhoved Skov kaldes i daglig tale Åløkkeskoven, er en naturskov beliggende i centrum af Odense.

Skoven strækker sig fra Mogensensvej i syd til Glud og Marstrand i Nord, fra Jernbanevej i vest til Gammelsø i Øst.
Åløkkeskoven er beskrevet helt tilbage til Kong Frederik I’s tid. Skoven ejedes på dette tidspunkt af Sankt Hans kloster i Odense.

Kort over Odense fra 1717 er på billederne.

På Jürgen Themsens kort over Odense fra 1717 kan man se skoven.

Skovkanten er stort set uændret i dag.
Skoven lå oprindeligt ned til Næsbyhoved Sø som lå en kilometer fra Odense centrum, og som på det tidspunkt var Fyns næststørste sø efter Arreskov Sø.

I Næsbyhoved Skov lå Næsbyhoved Slot på Næsbyhoved Banke. Borgen var strategisk velplaceret med vand og mose til flere sider.

Næsbyhoved Sø var i middelalderen sejlbar, men ret lavvandet, hvilket forklarer at en af de første kilder til slottets historie netop beskriver, hvordan Valdemar Atterdag lod støve og dæmme søen ved Næsebyhoved, for at bevare søen og dens forsvarsmæssige vigtighed for slottet.

Dybe voldgrave og jordvolde omgav den cirka 55 gange 55 meter store slotsbanke. Den næsten kvadratiske slotplads hævede sig ca. 20 meter over havet. Graven kunne passeres ad en bro fra nordøst.

Næsbyhoved Slot inden afbrændningen under grevens fejde.
Resens kort fra ca. 1670 (se billederne) viser hans idé om, hvordan slottet har set ud. Der er ved udgravninger og historiske undersøgelser ikke fundet meget, der kan beskrive slottets udseende, men der har nok været et anseeligt stenhus omgivet af en ringmur på toppen af slotsbanken. Fund af teglsten med relieffer fortæller om en slags udsmykning.

Det er et meget spændende område med en meget spændende historie, og selv det er en relativt lille skov, så er der rigtigt mange muligheder for at lave både smukke og interessante ture her.

På turen i dag passerede vi mange spændende ting. Her er f. eks flere tyske bunkere fra Anden Verdenskrig – det har også været et strategisk område på det tidspunkt. Den gik over Odense havn, hvor der ligger flere store skibe fra Singapore, som grundet corona er ”fanget” i Odense havn.

Turen bød også på et kig ned i den gamle, og i dag tørlagte, voldgrav, hvor der et sted er bygget et lille hus som tidligere har huset en familie. Det er sjovt at se.

Herefter op på selve Slotsbanken, og videre langs med Stavis Å, hvor der ligger mange skønne huse med haver og udsigt lige ned til åen.

Når man så samtidigt er i det bedste selskab på sådan en tur, så bliver det ikke meget bedre ☺

Tak for en dejlig tur til Anette og Claus – det bliver forhåbentligt ikke sidste gang vi gør det ☺Klik på billedet for at se flere billeder