My Image

Bølling Sø 11.04.2020


Dagens vandring, Bølling Sø 11.04.2020

Dagens vandring,

I dag, påskelørdag 2020, er en dag hvor meterologerne ikke har været specielt troværdige ☺

Turen i dag gik til Bølling sø, som ligger temmelig præcist midt i Jylland. Der var lovet tørvejer indtil kl. ca 14.00, hvorefter der ville komme ganske lidt regn.

Vi, Poul og jeg, startede vores tur kl. 10.30, og det regnede og vejret var meget mørkt og regndiset. Vi var på ruten i alt i 4 ½ time, og gik 13.5 km rundt om søen, og det regnede hele tiden, men da vi var færdige så det ud til at det ville klare op. Så det var lidt det omvendte af hvad de kjære meteorologer havde lovet ☺

På trods af regnvejret havde vi en pragtfuld tur. Det var heldigvis fornuftig temperatur og næsten ingen vind (derfor disen), og området er meget spændende og historisk meget interessant. Og så var det dejligt at konstatere, at der på trods af dårligt vejr alligevel var en del som havde valgt at skifte påskefrokosten ud med en dejlig vandring i naturen ☺

Hvorfor er dette område interessant?
Søen er dannet i den sidste istid for godt 12.000 år siden. I løbet af stenalderen, som i Danmark strakte sig fra 12.800 f. Kr til ca 1.800 f. Kr, blev søen mindre. Sumpplanter spredte sig og der dannedes en højmose. Tilbage var en mindre sø på ca 140 hektar (280 fodboldbaner).

I 1860’erne opkøbte et konsortium af pengemænd området med henblik på at afvande den resterende sø og bruge jorden til opdyrkning. Afvandingen lykkedes, men projektet mislykkedes, til gengæld viste det sig at den nu tilgængelige søbund var særdeles velegnet til tørvegravning.

Søens tørlægning ændrede kulturen. Før havde egnens beboere hovedsageligt været hedebønder med en biindtægt som hosekræmmere, og området var tyndt befolket. Men så kom der »kanal-børster«, »jernbane-børster« og »tørve-børster« for at få arbejde i tørveindustrien. Allerede i 1877 blev der importeret 200 polske tørvearbejdere til et stort anlagt projekt, som konsul Johan Steenberg fra Randers står bag.
Senere tog andre såkaldte ”tørvebaroner” over og i starten af 1900 tallet blev der produceret over 25 mio tørv om året herfra.

Det skabte mange arbejdspladser til mange familier, og det gjorde området til et driftigt område, hvor der blev anlagt veje og jernbane for at understøtte produktionen.

Tørvegravningen i søen og området omkring søen fortsatte helt frem til 1970.

Den 6 maj 1950 arbejdede to brødre, Emil og Viggo Højgaard, i området som tørvegravere. Under arbejdet stødte de på et menneskelig i jorden. Liget var så velbevaret, at de troede der var tale om en forbrydelse og derfor anmeldte det til politiet. Liget viste sig at være en mand på 30-40 år, som var blevet hængt på et tidspunkt ca. 400 år f. Kr. Den sure mosejord havde gjort at lige var så usædvanligt velbevaret som det var – hans ansigtstræk ses ganske tydeligt, hvilket kan ses på et af billederne. Det er Tollund Manden.

I 2004 er det, efter vanskelige forhandlinger, blevet besluttet at man vil fylde Bølling sø op igen, og dermed omdanne højmosen til en rigtig sø igen. Der bygges et stemmeværk, som er en mekanisk anordning der er beregnet til at regulere vandhøjder, og vandafløb fra tørvemosen blev lukket. Allerede et halvt år efter var søen fyldt op igen, og har i dag en størrelse 360 hektar (ca 720 fodboldbaner).

Det er jo en mængde historie vi vandrede igennem i dag. Og det er spændende.

Men der var mange andre dejlige ting undervejs. Et ualmindeligt varieret landskab – her er alt, skov, enge, overdrev, mose, højmose, skrænter med rævegrave, og masser af sø. Der er etableret såkaldt stenrøse der markerer højderyggen, eller vandskellet hvor vandet på den ene side løber mod vest til Vesterhavet, og på den anden side mod øst til Kattegat, idéen med den er at alle forbipasserende lægger en sten i røsen når de passerer for at markere stedet. Derudover er der flere dejlige små hytter/shelters undervejs hvor man kan spise sin frokost eller drikke sin kaffe.

Absolut et anbefalelsesværdigt sted hvis man elsker natur, og at færdes i denKlik på billedet for at se flere billeder