My Image

Harrild Hede 18.08.2020


Dagens vandring, Harrild Hede 18.08.2020

Dagens vandring,

August måned er, blandt meget andet, blomstrende lyng på heden.

Derfor gik turen i dag til Harrild hede i Ejstrupholm. Turen startede i dag, som den gjorde da vi gik her sidst den 4. april 2020, ved naturcenter Harrild Hede som ligger lige op ad Holtum Å.

Først tog vi turen på den østlige side af vejen langs med åen. Det var faktisk lidt skønt at gå i det våde græs, og få våde bukseben, ovenpå al det ekstremt varme vejr vi har haft på det seneste
😎

Med det sagt, så er det også en fantastisk natur der udfolder sig her.
Holtum Å ligger i en ret dyb ådal lige her, og på den sydlige side af ådalen løfter terrænet sig ret højt i forhold til den nordlige side. Derfor har man, i tidernes morgen, gravet kanaler på begge sider af ådalen.
Afvandingskanaler på den højtliggende sydside og opsamlingskanaler på den lavereliggende nordside. Men vandet skulle jo transporteres over ådalen fra syd til nord således at man kunne anvende vandet til afvanding af engområderne på nordsiden, så man anlagde en akvædukt som kunne lede vandet fra sydsiden til nordsiden.
Resterne af akvædukten (noget er under retablering) kan stadigt ses i landskabet (og på billlederne
). Det var meget interessant – det er altså ikke kun romerne der har lavet akvædukter 😀

Men turen i dag var en lyng-tur. Det handlede om at se, og nyde, den blomstrende lyng på heden.
Og det fik vi at se i rigt mål. Nyd billederne af det
🤩

Holtum Å var med os hele vejen på vores 6.5 km vandring, og et rislende vandløb er bare noget af det bedste der findes i naturen. Både når det handler om alle sanseindtryk mens man er der, men også når det handler om gode billeder
📷

I det hele taget byder dette landskab på rigtigt meget. Her søer, løvskov, nåleskov, åen, og masser af dyreliv.
Det er også natur der inviterer til gode folks kreative sider. Til slut på vores tur oplevede vi at nogen, over et ret stort område. havde bundet knuder på de lange visne græsstrå på heden. Det så meget flot ud – lignede faktisk næsten nisser.

Det er natur når det er bedst
👍Klik på billedet for at se flere billeder