My Image

Nørreskov Vejle 07.03.2020


Dagens vandring, Nørreskov Vejle 07.03.2020

Dagens vandring,

I dag gik turen til Vejle, og området omkring Nørreskoven.

Nørreskoven, på nordsiden af Vejle Fjord, er en af Vejles mest besøgte skove. Stier og veje gør det nemt at komme rundt, og det kuperede terræn byder flere steder på nogle fantastiske udsigtspunkter over fjorden.

Her findes også de ældste skovbevoksninger i Vejle Kommune. Gammel bøgehøjskov er efterhånden sjælden i Danmark, så bøgeskoven, som er plantet i begyndelsen af 1700-tallet, er ganske unik.

Af byens ældste privilegier fra 1327 fremgår det, at Nørreskoven allerede i begyndelsen af 1300-tallet hørte under Vejle Byfred, som var byens bebyggede område og bymarken omkring.

Turen startede ved NOVAskolen, som ligger i et ikke særligt spændende beboelsesområde, men derfra gik turen over Horsensvej, og direkte ned mod Vejle Stadion og Nørreskoven.

Når man først er inde i skoven mærker man straks, og først og fremmest, den fantastiske ro en gammel bøgeskov tilbyder. Det er en særlig nydelse at gå under de 30 meter høje træer. Det er smukt, og det giver ro.

Men der er også ”gang i den” i Nørreskov. Der er f. eks, etableret en Gorilla Park, som en klatrepark der er etableret mellem de høje træer. Og der er masser af andre aktiviteter, f. eks er der et område der er reserveret til hundetræning og hundesocialisering – og det var tydeligt at vovserne nød det, der er mange mennesker der går ture i det dejlige område, og der er Frederik VII høj, Helligkilden, og dyrehaven. Så oplevelsen er en kombination af den virkeligt mærkbare ro skoven giver og den megen aktivitet der er i området – måske især på en dag som i dag hvor vejret jo viste sig fra sin bedste side.

Frederik d. 7.'s høj:
Stendyssen overfor indgangen til Dyrehaven på Helligkildevej er, ikke som man kunne forledes til at tro, en stendysse fra den yngre stenalder, men blot en kunstig anlagt dysse til ære for den arkæologisk meget interesserede Kong Frederik d. VII’s besøg i Vejle i 1861. Højen kaldes Frederik d. VII’s Høj.

Helligkilden:
Helligkilden i Nørreskoven er af nyere dato som den ser ud i dag. Kilden blev genfundet i starten af 1900 tallet af den lokalt kendte Ewald Tang Kristensen, der ved udgravningen fandt rester af potteskår og munkesten. Potteskårene er formentlig efterladt efter gammel skik, idet man efter at have brugt potten til at hente vand i, knuste denne. Især to dage om året havde vandet en særlig stor kraft nemlig Valborgs dag d. 1. maj og Skt. Hans dag.

Videre fra Nørreskov ned på strandvejen, og en smuk tur langes Vejle Fjord og under Vejlefjord-broen til Bredballe. Herfra tilbage gennem skoven og dyrehaven. Jeg kan hilse og sige, at der på denne tiibage-vej var et par stigninger der betød, at fik pulsen så meget op, at jeg var nødt til at smide noget af overtøjet ☺ Men smukt var det.

En frisk lørdags-formiddagstur på 9,6 km i et fantastisk vejr.

En dejlig oplevelse ☺Klik på billedet for at se flere billeder