My Image

Trelde Næs 23.02.2020


Dagens vandring, Trelde Næs 23.02.2020

Dagens vandring,

I dag gik turen til Trelde Næs ved Fredericia.

Trelde næs er beliggende nord for Fredericia med Vejlefjord på nordsiden og Lillebælt på Sydsiden. Det er et meget naturskønt område, ca. 100 hektar stort, med masser af skov, strand, klinter, en stor og dejlig campingplads, og masser af natur.

Næsset har lidt af en historie. Det har været beboet siden oldtiden. I middelalderen levede man mest af sildefiskeri her, men her var også nogle fæstegårde.

Sildefiskeriet var så betydelig en indtægtskilde, at det i nogle tilfælde førte til stridigheder mellem de nærtliggende herremænd i forhold til hvem, der havde krav på sildetolden.
Da sildefiskeriet døde ud, var der kun fæstegårdene tilbage på næsset.

Trelde Næs blev i flere omgange blevet mærket af krig og uroligheder. Historier fortæller, at da svenskerne kom til egnen i 1657, skulle flere af bønderne have sat sig til modværge mod de fjendtlige soldater. Svenskerne brændte efterfølgende gårdene på næsset ned, men inden da var bønderne flygtet ind i skoven, hvor de bosatte sig i huler i mere end et år. Her overlevede de den isvinter, som svenskerne benyttede til at sætte over Lillebælt og Storebælt i 1657-1658.

Trelde Næs har siden 1966 været i Fredericia Kommunes eje og er et fredet område. Området havde indtil da ført en omtumlet tilværelse under skiftende ejere.

I den tidlige middelalder var det den fredløse grev Trolle, også kaldet Næssekongen, der huserede på næsset. I det 14.-15. århundrede hørte Trelde Næs under kronens skovgods. Siden var der strid mellem flere af omkringboende godsejere om rettighederne til området - især retten til det gode sildefiskeri, som Trelde Næs jo var berømt for.

I 1919 købte direkte H. Plum Trelde Næs, og senere kom den i fru Ane Ryholts, en kvinde fra København som ejede flere restaurationer, ejerskab. Ane Ryholt lukkede snart Næsset for offentlig adgang, fordi hun ikke ville have alle de efterladenskaber af affald som de besøgende blot smed i naturen. Det var sikkert en meget klog beslutning på det tidspunkt.

Ane Ryholt boede og levede på Trelde Næs indtil 1960, og der er ved Troldehuset – hvor hun boede – opsat en buste efter hende.

En tur igennem denne natur, og denne historie, er en dejlig tur. Og det er en tur der ligefrem inviterer til gentagelse, for det er ikke muligt at få alle indtrykkene med i første forsøg.

Så jeg tænker at der kommer en vandringshistorie mere herfra på et senere tidspunkt.

Turen i dag blev ikke så lang, 6.7 km, fordi skovbunden og stierne var meget, som i virkeligt meget, våde og bløde. Så det var meget tungt at gå i dag.
Men en dejlig oplevelse der, som nævnt, opfordrer direkte til gentagelse.

Og en oplevelse i fint vejr. Ingen regn, og næsten ingen vind ☺Klik på billedet for at se flere billeder