My Image

Grejsdalen fra Jelling til Vejle 04.08.2022


Dagens vandring, Grejsdalen fra Jelling til Vejle 04.08.2022

Dagens vandring,

Nu er flytningen ved at være overstået, og der bliver igen tid til dejlige vandringer i naturen
😁

Dette er en vandring er en jeg længe har ønsket mig at tage. Det er Grejsdalen fra Jelling til Vejle. Problemet er, at det er en punkt til punkt vandring, og da jeg lige for tiden ikke har nogen vandremakker giver det lidt udfordringer. Men jeg valgte at tage turen alligevel, og så måtte jeg finde ud af hvordan jeg kom fra Vejle og tilbage til Jelling hvor min bil holdt parkeret. Jeg valgte at tage en taxa retur
🚖 😄.

Det er en skøn tur – på i alt 17,55 km inkl. en tur ind i selve Vejle by og få en kop kaffe og en kage
😁 – men de første 5,4 km fra Jelling til Sønderskov ved Brandbjerg er, for at sige det mildt, kedelige. Det er vandring på, eller lige ved siden af, landevejen med udsigt til marker og ikke meget andet.

Men straks jeg kommer ind i skoven bliver det meget spændende.

Her er masser af vandløb og små broer. Her er meget dramatiske landskabsformationer, og er dannet i istiden for ca. 18.000 år siden. Lidt fakta om det:

Isranden lå for ca. 18.000 år siden lige syd for Grejs og vest for Vejle. Her stoppede is kappen simpelthen. Foran isen strømmede smeltevand fra gletcherne og dannede en kæmpe sø, nu kendt som Bøgager Issø. Vandet i søen pressede så voldsomt på det omgivende landskab at vandmasserne med en meget voldsom kraft sprang ud i den nuværende Vejle Ådal og skabte begyndelsen til den nord-syd gående Grejsdal mellem Grejs by og Vejle. Der hvor gennembruddet skete efterlod vandet så meget materiale at, det i dag danner fundamentet for selve Vejle by.

Disse voldsomme naturfænomener har skabt en fantastisk og meget dramatisk landskab i Grejsdalen, med meget høje og meget stejle – visse steder næsten lodrette – skrænter. Jeg har forsøgt at illustrere det med en lille video af en af dem
😄.

Her er også mere ”almindelige” naturfænomener her i den urørte skov. Se bare her hvor et træ er væltet ned over stien i en storm – men ikke mere end at en god del af roden stadig har fat i jorden, og så gror det bare videre i liggende position
🙄

Landskabet er sine steder meget fugtigt, og her er masser af spang udlagt, således at vandrere som mig kan komme nogenlunde tørskoet igennem.

Hørup Bæk og Grejs Å løber sammen her hvor videoen er taget. Det er et meget fredfyldt og smukt sted, som nærmest inviterer til at man tager en eftertænksom pause og nyder naturen
🙄

Her er masser af små bronzefarvede tudser som springer rundt i de fugtuge omgivelser.

Spændende vegetation er her også. Her er en hel lille skov af en græsart som jeg aldrig har set før. Fantastisk smukt.

Og så er det spændende at betragte modsætningerne i skoven. Et 30 meter højt fyrretræ præsenterer hvor lange og kraftige rødder den kan lave når den står på kanten af en skrænt, og i modsætning hertil er der masser af smukke og fine små blomster i skovbunden.

Til slut et billede af landskabet med huse placeret højt i bakkerne, der giver mindelser til Tyrol i Østrig.

En smuk og oplevelsesrig tur, som kan varmet anbefales.
Klik på billedet for at se flere billeder