My Image

Kongenshus Mindepark, Viborg 17.08.2022


Dagens vandring, Kongenshus Mindepark, Viborg 17.08.2022

Dagens vandring,

Onsdag den 17.08.2022 gik turen til Viborg. Nærmere bestemt til Kongenshus Mindepark (oprindeligt ” Kongenshus Mindepark for Hedens Opdyrkere”) som er beliggende lidt sydvest for Viborg. I dag sammen med Poul, hvilket var virkeligt dejligt. Vi har taget mange dejlige vandreture sammen, men det er efterhånden længe siden vi har haft en tur. Så dette her var en perfekt genoplivning af vores gode vandreture.

Først lidt fakta om Kongenshus Mindepark:
Opdyrkningen af de jyske heder startede i 1754 her ved Kongenshus.
Det var den mecklenburgske officer Ludvig von Kahlen, der satte den første plov i heden. Kong Frederik V støttede von Kahlen i bygningen af et hus, som derfor blev opkaldt efter kongen. Opdyrkningen gik ikke godt, og inden von Kahlen opgav i 1766, måtte han have væbnet nattevagt for at hindre folkene i at flygte.

I mellemtiden – i 1758 – havde kongen fået held til at skaffe omkring 1.000 bønder fra vinegnene omkring Rhinen og Mainz hertil for at opdyrke jorden. Men da de så den usle hede, drog mange hjem igen. En del blev dog, og de fik mange steder ved hårdt slid brækket den hårde al-jord op og gjort den anvendelig til dyrkning. En af tyskernes kolonier lå ved Grønhøj tæt ved Kongenshus. Man kalder dem »kartoffeltyskerne«, fordi de efter sigende indførte kartoflen til Danmark. Mange af deres efterkommere med kendte navne som Bitsch, Dürr, Lajer, Philbert og Würtz bor stadig på egnen. Helt indtil 1872 blev der prædiket på tysk i Frederiks Kirke som ligger tæt på Kongenshus.

Efter von Kahlens tid var der en stille periode om Kongenshus.
Men i 1913 købte den rige købmand Hans Dall 1.300 hektar på Kongenshus. Han startede en renpark, hvor renerne blev passet af en ægte lapfamilie. I de næste ti år var Kongenshus Hede
en meget besøgt turistattraktion. Renparken måtte dog lukke, da dyrene blev ramt af sygdom.

Kongenshus Hede blev fredet i 1943. Samtidigt med fredningen blev den selvejende institution »Kongenshus Mindepark for Hedens Opdyrkere« stiftet, og 1.200 hektar (ca. 2.400 fodboldbaner) blev købt op. I 1953 blev Kongenshus Mindepark indviet. Hedens pionerer og de seje hedebønder er i dag mindet i en monumental mindedal og mødeplads, hvor der er rejst over 300 mindesten.

Hedesletten er dannet i istidens slutning for 12-15.000 år siden. Området lå uden for isranden og smeltevandet fra iskappen i midtjylland har dannet et meget smukt terræn med ådale, bakker og terasser.

I stenalderen (efter istiden da mennesker indvandrede i Danmark) var området her dækket af urskov, men mennesker fældede skoven og udnyttede træet til andre formål, hvorved jorden blev udpint, og kun meget nøjsomme planter, f. eks hedelyng og tyttebær, kunne leve her. Det var den måde heden blev skabt på. Heden er altså menneskeskabt! Og det stadigt de meget samme, meget nøjsomme, planter der gror og lever her.

Det var altså her vi var i dag. Og hvilken fantastisk dag at være her på. Næsten vindstille, let sol, og 22.24 grader, og lyngen står i fuldt flor, og danner det smukkeste tæppe i rød-lilla farver. Så bliver det ikke meget flottere og mere velegnet til en dejlig vandretur i disse omgivelser.

Nyd det smukke istids-skabte landskab som er beklædt med blomstrende lyng og med mindesten for hedens opdyrkere opsat langs den tidligere istids ådal. Billedet ud over ”ådalen” er taget frsa udsigtstårnet som ses på det næste billede. Herfra er der en fantastisk udsigt over hele området.

Et nærbillede af lyngen viser med al tydelighed at den enkelte plante står i fuldt flor med et sandt væld af smukke små blomster der præsenterer sig fra sin smukkeste side lige netop i dag
🌸

Det er jo en kendt sag at enhver opgave skal bygges op omkring pauserne
😂. Det levede vi fuldt op til på vores tur. Her en dejlig kaffepause lige midt i skønheden. Og live ved siden af den store mødeplads der er kranset af mindesten over alle de personer der har haft indflydelse på hedens opdyrkning og som har hjulpet de seje hedebønder. Her er også en mindesten for forfatteren og samfundsrevseren Jeppe Åkjær som jo kæmpede tyendets og de små og hårdtarbejdende folks sag, og som selv var barnefødt i Fly sogn ved Skive, ikke langt fra det område vi vandrede i i dag.

En smuk markblomst, den dejlige helt afslappede fred hos kvæget på marken, en smuk grønirisk og en hejre i flugt, måtte også en tur i linsen i dag
😁

Nyd de sidste billeder af de smukke landskab, inkl. den enorme plov, som er den største der nogensinde er bygget i Danmark, og som blev brugt til af pløje heden op. Den er så stor, at der skulle helt op til tre traktorer til at trækken den igennem den hårde hede-jordskorpe.

Et lille kuriosum til afslutning
😁. Jeg har i min bil et navigationssystem som jeg kan indstille til at vælge de mest snoede veje på en given rute. Det valg tog jeg i dag da jeg skulle hjem fra Kongenshus Mindepark.

Den tur betød at jeg først ramte en hovedvej midt imellem Vejle og Fredericia, og den bragte mig forbi flere af de steder hvor jeg tidligere har gået. F. eks kom jeg tæt forbi Rørbæk sø, og kørte lige forbi det hus for enden af søen hvor Poul og jeg søgte ly til en kop kaffe da vi gik søen rundt den 9. februar 2020 – i det mest voldsomme slagregnvejr vi har været ude i
😀. I dag var her helt fredeligt, og der blev solgt fisk fra huset, og der var flere lystfiskere i gang nede på søens bred.
Lidt senere passerede jeg Fårup Sø i Grejs Ådal, som jeg gik rundt om den 1. juni i år. Og jeg passerede også Østengård i Vejle Ådal hvor jeg også har gået for nyligt.

Det var hyggeligt at få sådan en hel stribe déjà-vu’er foræret
🤗Klik på billedet for at se flere billeder