My Image

Sollerup Skov 09.05.2022


Dagens vandring, Sollerup Skov 09.05.2022

Dagens vandring,

Undskyld jeg forstyrrer. Igen, igen
πŸ˜†

Men jeg hørte at der kommer et vejrskifte tirsdag, og at dagen i dag kunne bringe temperaturen op omkring 20 grader. Det skulle udnyttes, benyttes og nydes.

Så, efter at have været en tur på kommunens borgerservice for at klare noget praktisk for min 95 år gamle svigermor, satte jeg kursen mod et af mine mange yndlings-vandreområder.

Sollerup skov og Arreskov sø.

I har set mange af billederne før – og så alligevel ikke. For billederne fortæller en ny, og anderledes, historie hver gang.

Synes jeg
πŸ™„

Never mind - her er det hele.

Her er åben løvskov, her er rigkær som er en naturtype, der består af moser og enge med vandmættet jordbund med mere eller mindre kalkholdigt grundvand. Hvor engen afgræsses eller slås, er vegetationen åben og lavtvoksende.

Hvor der ikke slås eller græsses, bliver det mere højtvoksende og tilgroet, så det efterhånden ændres til krat eller sumpskov.

Her er Odense Å’s udspring, her er Arreskov Sø som er den største sø på Fyn. Her er masser af dyre- og planteliv som bare venter på at blive nydt af alle os der er interesserede i sådan noget
πŸ˜„

Nyd blikket ud over engene ned mod Arreskov sø, som anes i baggrunden. Det er et billede jeg bare ikke kan få nok af
πŸ™„

Engene afgræsses af Hereford kvæg – som egentligt også er ret fotogene, synes jeg
πŸ˜‚

I grøftekanten vokser mange dejlige blomstrende planter. Her er et eksempel på en meget smuk Himmelblå.
Fremme ved fugleudkigstårnet er noget af det første der rammer mig et par gæs i flugt og søen. Det er bare smukt og dejligt livsbekræftende.
Min tanke i dag var, at dagen i dag var den helt rigtige dag hvor jeg kunne få havørnen i linsen, som jeg har ønsket mig det så længe. Så jeg besluttede at jeg ville opholde mig i fugleudkigstårnet i en time.
Men nu kommer havørnen jo ikke flyvende bare fordi jeg sidder der, så jeg benyttede lejligheden til at fange nogle af søens mange andre levende væsener og deres adfærd.
Se f. eks hvordan andefugle sover på vandet. Her et par toppede lappedykkere der får sig en
😴
Et andet par var i fuld gang med at kurtisere hinanden, så der kommer sikkert snart lappedykker-ællinger ud af det
πŸ™„

En svanes flugt over søen fik jeg også i linsen, og det er lidt af en oplevelse. Svanen er den tungeste flyvende fugl, og når den letter fra vandet kan det i den grad høres. Vingeslagene hviner meget højt, og samtidigt udstøder svanen nogle hæse lyde mens den flyver lavt over vandet. Når den så lander på vandet igen, lyder det som en hel teatersal der klapper af en god forestilling
πŸ˜„
Og så kom belønningen for min tålmodighed. Et par havørne svævende højt, højt oppe over trækronerne. Det var et par unge fugle, sikkert fra sidste års kuld, for de havde ikke fået voksenfuglens pelsdragt endnu. Men der var ikke tvivl om deres gigantiske vingefang og deres elegante svæveflyvning højt oppe. Fuglene er, af helt naturlige årsager, fotograferet på meget lang afstand. Derfor har jeg organiseret billederne af ørnene således, at først ses det originale billede på lang afstand, og derefter er det samme billede forstørret op, således at man forhåbentligt bedre kan se de smukke ørnes flugt. Det var et stort øjeblik for mig – ikke mindst fordi det er en af de fugle jeg meget længe har ønsket mig at få i linsen
πŸ‘πŸ™
Efter denne dejlige oplevelse, kunne jeg fokusere på de mere nære omgivelser. Smukke vandspejlinger i mosehuller og mindre søer, en trane i flugt, og til slut den dejlige træstamme hvor jeg sidste år i juni sad sammen med den røde kardinal og kiggede på Aurora sommerfugle.

Er det ikke et smukt land vi lever i?

Jeg spørger bare – I ved hvad jeg synes
πŸ˜ƒKlik på billedet for at se flere billeder