My Image

Staksrode Skov 29.08.2022


Dagens vandring, Staksrode Skov 29.08.2022

Dagens vandring,

Ovenpå et meget vellykket indflytter-party og jubilæumsfejring i week-enden, er tiden kommet til at få renset tankerne og få noget ren skovluft i lungerne igen
😃

Turen gik derfor i dag til et af vort smukke lands specielle skovområder – Staksrode Skov der er beliggende mellem Vejle og Juelsminde lige nord for Vejle Fjord og med et Lillebælt, der præsenterede sig fra en særdeles charmerende måde i dag, på den ene side på hele turen.

Lidt fakta om området:
Staksrode skov har siden 1499 hørt under Boller Slot øst for Horsens, og sammen med de øvrige Boller-skove haft stor betydning for slottet. Dels har godsejeren hentet brændsel og bygningsmaterialer, og dels har hans fæstebønder hentet både brændsel og gærdsel (grene til risgærder), ligesom de har ladet deres svin æde olden i skovbunden.

I 1920’erne var der otte mand ansat i Staksrode skov alene. Halvdelen var deltidsansatte, som arbejdede i skoven om vinteren og havde andet arbejde om sommeren som fx drænsgraver, tækkemand eller landbrugsmedhjælper. Når skovfogeden kom ridende til skoven for at se til folkene, var det kutyme, at arbejderne bukkede og tog kasketten af.

I 1930 blev Boller-skovene solgt til den danske stat. I midten af 1930’erne, hvor der var stor arbejdsløshed, blev vejene i skoven lavet som et beskæftigelsesprojekt. Man byggede også en p-plads ved Stenhøj. Til gengæld lukkede et savværk i 1935. Savværket lå dér, hvor den nuværende skovløberbolig ligger på Stenhøjsvej. Med motorsavens fremkomst i 1960’erne faldt antallet af medarbejdere yderligere. I dag er der afsat mindre end et årsværk til at vedligeholde de 218 hektar skov.

Omkring år 1900 blev det så småt almindeligt for mange mennesker at have fritid, og den blev bl.a. brugt til søndagsudflugter i skoven eller til stranden. Dette nye og moderne fænomen fik også indflydelse på Staksrode skov, da den blev overtaget af staten i 1930.
En mand, som har præget Staksrode skov betydeligt, er skovrider Axel S. Sabroe (1891-1982), som forvaltede skoven i årene fra 1936 til 1961. Han var skovrider i hele Boller skovdistrikt.
Ved Axel Sabroes tiltrædelse som skovrider i Staksrode skov, fortalte han om sin mission med at åbne skovene for publikum. Til gengæld krævede han skovkultur. Den gode Sabroe havde været i Japan, hvor han havde oplevet, at japanerne opførte sig eksemplariske i skoven og behandlede skoven med stor respekt.
Skoven ligger helt ud til Lillebælt med dramatiske skrænter af platsisk ler ned mod stranden: Der har flere gange været større jordskred her, hvilket landskabet også bærer præg af.
Der er næsten uendeligt mange fascinerende scenarier med skoven i forgrunden og det smukke blå Lillebælt i baggrunden. Jeg har her prøvet at fange nogle af dem
📷
Landskabet er meget dramatisk, med meget stejle skrænter og dybe kløfter der giver et smukt perspektiv.

Og så er der det jeg kalder Skovens Magi. For mig er det den vederkvægende ro og de utroligt mange varierende lysvirkninger der er i skoven, og når man så har bløde bølgeslag fra bæltet lige ved siden af, så bliver det ikke meget bedre. Tanker og sind bliver dejligt renset af det. Det er Skovens Magi
😁
Nyd kombinationerne af dramatisk landskab, skovens ro og det hele tiden nærværende Lillebælt på billederne. Jeg nød det ”in natura” – og det var bare skønt – jeg håber at I også får lidt ud af det igennem billederne.

Undervejs kom jeg helt ned til stranden, som faktisk også er en fin badestrand, og hvor jeg havde frit kig til både Æbelø ude i bæltet, og til Bogense ovre på den anden side af bæltet.

Til slut på turen viste skovbunden mig at efteråret er på trapperne. Planten Arum havde smidt sine blomsterblade og stod tilbage med de smukke røde frugtstande på stænglerne (hvis bær er giftige).

En smuk og meget anbefalelsesværdig tur på ca. 5 km i pragtfuldt vejr.

Klik på billedet for at se flere billeder