My Image

Gilleleje (Kierkegaard) 11.08.2023


Dagens vandring, Gilleleje (Kierkegaard) 11.08.2023

Dagens vandring,

De fleste kender Søren Kierkegaard – om ikke andet så af navn
😁

Søren Aabye Kierkegaard var teolog og filosof der levede fra 1813 til 1855. Kierkegaard regnes ofte som den største danske filosof og som grundlægger af eksistentiel teologi og en af de vigtigste åndelige filosoffer i moderne tid. Han var en stærkt troende kristen tænker og skrev med det udgangspunkt både om teologi, metafysik, etik, psykologi og pædagogik.

I sommeren 1835 opholdt han sig i 8 uger i Gilleleje på rekreation og her gik han lange ture i den skønne natur på Gilleleje Nordkyst.

I dag gik min tur i Søren Kierkegaards fodspor i Gilleleje. Formålet var (naturligt) fordybelse, eftertænksomhed og refleksion. Det kom der også ud af det, omend det at ruten var fyldt med lokale skolebørn, belgiere, hollændere og tyskere (TAK for at turisterne fortsat holder af at besøge vores dejlige land, men i denne situation er det ikke ligefrem befordrende for evnen til fordybelse
😁 😁).

Teksten herefter vil udelukkende bestå af Kierkegaard citater, som jeg kan stå 100% inde for med både hjerne og hjerte, og teksten vil således ikke umiddelbart matche billederne. Men det er sådan det er i dag
😁

”Tab for alt ikke lysten til at gaae; jeg gaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom; jeg har gaaet mig mine bedste Tanker til, og jeg kjender ingen Tanke saa tung, at man ikke kan gaae fra den.”

”Det Store er ikke at være Dette eller Hiint; men at være sig selv, og dette kan ethvert menneske, når han vil det.”

”At man, naar det i sandhed skal lykkes En at føre et menneske hen et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.”

”De fleste Mennesker haste saa stærkt efter Nydelsen, at de haste den forbi”.

”At bedrage sig selv for Kjærlighed er det forfærdeligste, er det evigt tab, for hvilket der ingen Erstatning er hverken i Tid eller i Evighed”.

”Men midt i naturen, hvor Mennesket, frit for Livets ofte qvalme luft, aander friere, her aabner Sjælen sig villigen for ethvert ædelt indtryk”.

”Ethvert Menneske, hvor ringe begavet han end er, hvor underordnet hans Stilling i Livet end er, har en naturlig trang til at danne sig en Livsanskuelse, en Forestilling om Livets Betydning og dets Formaal”.

”Det gjælder om at finde en Sandhed, som er Sandhed for mig, at finde den Idee, for hvilken jeg vil leve og døe”.
Klik på billedet for at se flere billeder