My Image

Brænde Ådal 03.02.2024


Dagens vandring, Brænde Ådal 03.02.2024

Dagens vandring,

I dag var meningen, at det skulle have handlet om at få en isfugl i linsen 12 Det kom desværre ikke til at ske, så i stedet kom det til at handle om alle de små, men smukke og meget dejlige, tegn på at foråret ikke er langt væk. Turen gik til Brænde Ådal, som jeg har besøgt flere gange tidligere, og som jeg skal besøge igen senere i denne måned på en vandring med ledsagelse af en naturvejleder. Det bliver også spændende.

Men nu til dagens oplevelser 12

Se f. eks hasselbuskens smukke lysegrønne rakler, som faktisk er plantens frøbærende han-blomster, og de dejlige knopper på grenene som er hun blomsterne der står klar til at springe ud.

Der er også planter i skovbunden som er tyv-startet, og som allerede er begyndt at sætte blade. Det er da livskraft der vil præsentere sig 12

Grunden til at det blev Brænde Ådal i dag, er den, at åen på et langt stykker løber i en meget dyb ådal, med skov helt ned til åbrinken og relativt urørte og stejle brink-skrænter langs åen, og det er netop sådanne miljøer som isfuglen foretrækker. Så kan den lille, og meget smukke, fugl, sidde på lavthængende grene over vandet, og i et styrtdyk fange små fisk i åen med dens lange næb. Det var det jeg havde håbet at jeg skulle få i linsen i dag – men det kommer så (forhåbentligt) en anden gang i stedet 12 Men når jeg nu ikke kunne få fuglen i linsen, så kunne jeg da få dens foretrukne levesteder i stedet 12.

Det første billede af åen viser hvor stejlt terrænet falder ned mod åen (det var virkelig svært at stå fast på stien her på vejen ned 12).

Som det kan fornemmes på de næste billeder, er der rigtigt godt gang i åløbet lige nu. Man er ikke i tvivl om at denne å afvander et meget stort område, og at der i den seneste tid er kommet rigtigt meget vand her. Billederne viser også, at skoven går helt ned til kanten af åen og at mange af træernes grene oer overhængende ud over åen.

Her, på en næsten lodret brink, er jeg sikker på at have fundet et forladt isfugle redehul. De graver nemlig deres redehuller i sådanne næsten lodrette brinke, og de graver dem lidt opad, således at ungernes afføring kan løbe ud af reden. Dyrene er smarte 12.

De næste billeder håber jeg giver et indtryk af hvor meget kraft der er i åens vand, og hvor elegant skoven folder sig ud over åens løb.

Der er masser af bække i skoven, hvor afvandingsvand opsamles og ledes ned i åen – og lige nu er der vand i dem alle (det er der slet ikke altid 12 ). Her er et par eksempler med smukke spejlinger i vandet (det kan jeg jo ikke lade være med at fotografere 12 sorry).

Til slut en rovfugl i svæveflugt højt over skoven. Det er ikke muligt at bestemme hvad det er for en, men mange rovfugle yngler tidligt på foråret og har derfor travlt lige nu med at bygge reder og parre sig. Altså endnu et forårstegn 12.

En dejlig tur, med masser af skønne tegn på at foråret kommer lige om lidt.Klik på billedet for at se flere billeder